Mine sisu juurde
Yrityksen perustaminen Suomessa

Ettevõtte asutamine Soomes

Avaldatud14.03.2023
Kas kaalud ettevõtte asutamist? Sellelt lehelt leiad teavet, millega pead Soomes ettevõtet asutades arvestama.

Ettevõtja elamisluba

Kui soovid tegutseda Soomes ettevõtjana ja oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaade riigi kodanik, vajad elamisluba. Teavet elamislubade kohta leiad InfoFinlandi lehelt Mitte EL-i kodanikud.

Tööta välja äriidee

Kui soovid ettevõtet asutada, mõtle hoolikalt läbi, kas sul on hea äriidee. Samuti kaalu, kas sinu kvalifikatsioon ja kogemus on piisavad. On oluline, et tunned hästi oma tegevusvaldkonda ja ettevõtluse alaseid õigusakte. Ka oma klientide ja müügivõtete tundmine on tähtis.

Pea meeles, et ettevõtlus on seotud ka riskidega. Vajalik on piisav finantseerimine ning hoolikas planeerimine.

Koosta äriplaan

Äriplaanis esitad oma teadmiste ning oskuste tugevad ja nõrgad küljed ning tood välja sinu poolt pakutava toote, kauba või teenuse omadused. Mõtle läbi, kes on sinu kliendid ja millised on nende soovid. Samuti analüüsi, kes on sinu konkurendid ja millised on nende tooted ning tegutsemispõhimõtted.

Äriplaani tähtsaim osa on sinu ettevõtte tegevusplaan. Mõtle hoolega läbi, kuidas sinu ettevõte tegutseb ning kus ja millistes ruumides see toimub. Mõtle, milliseid tootmisvahendeid või tööjõudu vajad. Millist reklaami kavatsed kasutada müügi edendamiseks? Samuti selgita välja, kas kindlustuslepingud katavad tegevusega kaasnevad riskid.

Mõtle ka läbi, kuidas korraldada raamatupidamist ja planeerida finantseerimist. Kuidas kavatsed jälgida oma plaanide teostumist? Pane kõik need teemad oma äriplaani kirja.

Abiks äriplaani koostamisel

Täpsemaid nõuandeid äriplaani koostamiseks saad ärinõustamiskeskustest. Keskuste veebilehtedelt saad ka alla laadida juhendeid alustavale ettevõtjale, mis on olemas vähemalt soome ja inglise keeles. Sealt saad ka äriplaani näidise ja teisi dokumendinäidiseid.

Küsi nõu ärinõuandlast

Soomes on igaühel võimalus saada tasuta ärinõustamist. Nõustamisteenust pakuvad näiteks:

 • Uusettevõtluskeskused
 • Ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused
 • Töö- ja ettevõtlusbürood (TE-bürood)
 • Ettevõtlus-Soome (Yritys-Suomi) (veebilehe kaudu ja telefoni teel)

Kui sul on hea äriidee, võta ühendust lähima ettevõtluse teeninduskeskusega. Seal aitavad spetsialistid sind äriidee väljatöötamisel, turu-uuringutes, tasuvusarvutuses ja finantseerimise kaardistamisel. Saad nõu ja abi ka juhul, kui ei ole veel otsustanud, kas luua ettevõtet või mitte.

Ärinõustamisteenust osutatakse soome ja rootsi keeles ning vähemalt suuremates linnades ka inglise keeles. Vahel on võimalik saada nõu ka mõnes muus keeles.

Ettevõtluskursused

Mitmesugused asutused ja organisatsioonid organiseerivad ettevõtluskursusi ja infopäevi, millest on alustavale ettevõtjale palju kasu. Kursustel käsitletavad teemad on näiteks äriplaani koostamine, ettevõtluse käivitamine, raamatupidamine, ettevõtte maksud, seadusandlus, turundus, müük ja klienditeenindus.

Korralda finantseerimine

Enne kui asutad ettevõtte, planeeri hoolikalt, kuidas kindlustad oma ettevõtte finantseerimise. On oluline, et sul oleks alguses piisavalt kapitali. Ettevõtet võib osaliselt finantseerida ka kingituseks saadud raha või laenurahaga. Kui taotled finantseeringut, peab sul olema valmis korralik äriplaan.

Laenud

Ettevõtet asutavatele ettevõtjatele annavad laenu pangad ja Finnvera. Soome riigi omanduses olev Finnvera on finantseerimisettevõte, kes annab laenu uutele ettevõtetele ja ka juba tegutsevatele ettevõtetele. Kui sinu ettevõttel on eeldused kasumlikuks tegevuseks, kuid sul ei ole pangast laenu saamiseks piisavalt raha või tagatisi, siis küsi Finnverast, kas võiksid saada laenu või laenutagatist.

Stardiraha

Kui hakkad ettevõtjaks, võid saada stardiraha, et kindlustada enda toimetulek ettevõtluse algfaasis.

Taotle stardiraha sellest TE-büroost, mille klient sa oled. Kui oled kohaliku omavalitsuse tööhõiveteenuste klient, taotle stardiraha oma valla tööhõiveteenuste kaudu. Stardiraha on võimalik saada korraga 6 kuuks ja kõige rohkem 12 kuu eest. Stardiraha suurus on umbes 750 eurot kuus ja sellelt tuleb tasuda maksud.

Stardiraha saamise tingimused on järgmised:

 • hakkad täiskohaga ettevõtjaks,
 • sul on piisavad teadmised ettevõtlusest ja ettevõtte tegevusvaldkonnast (nt haridus, töökogemus),
 • TE-büroo või kohaliku omavalitsuse hinnangu kohaselt võib ettevõte olla kasumlik,
 • ettevõtte finantseering ja tegutsemiseks vajalikud load on korras,
 • vajad stardiraha enda toimetuleku kindlustamiseks,
 • elad Soomes ja asutad ettevõtte Soomes.

Sa ei saa stardiraha juhul, kui:

 • oled täiskohaga ettevõtja juba enne sulle stardiraha määramist,
 • sul on muid sissetulekuid (nt palk või õppetoetus),
 • sul on maksuvõlg või maksehäire märge,
 • saad oma ettevõttest kohe piisavalt vahendeid toimetulekuks.

Kui kavatsed stardiraha taotleda, pöördu võimalikult varajases etapis TE-büroo või kohaliku omavalitsuse tööhõiveteenuste poole. Lisateavet saad tööturuportaalist tyomarkkinatori.fi ja Yritys-Suomi telefoninõustamise kaudu.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Teavet stardirahast

Vali ettevõtlusvorm

Kui asutad ettevõtte, pead valima ettevõtlusvormi ja ettevõtte nime ning määratlema tegevusala. Kui valid ettevõtlusvormi, arvesta muu hulgas ettevõtte asutajate arvu, kapitalivajaduse, vastutuse ja otsustamisõiguse jagunemise, finantseerimise ja maksudega.

Erinevad ettevõtlusvormid Soomes on ärinimi ehk füüsilisest isikust ettevõtja (toiminimi), täisühing (avoin yhtiö), usaldusühing (kommandiittiyhtiö), aktsiaselts (osakeyhtiö) ja ühistu (osuuskunta).

Kui kaalud, millist ettevõtlusvormi valida, tasub sul kindlasti kasutada ärinõustamist.

Loe täiendavalt InfoFinlandi lehelt Ettevõtte liigid.

Kergettevõtlus

Kergeettevõtlus tähendab olukorda, kus müüd ise teenuseid (näiteks puhastusteenused, kirjaliku tõlke teenused või remonditööd) ja teed klientidele töid nagu ettevõtja, kuid oma ettevõtet ei asuta. Seejärel esitad klientidele arveid läbi arveldusteenust pakkuva ettevõtte. Arveldusteenust pakkuv ettevõte saadab sinu tööde eest arved sinu klientidele ja tegeleb sinu eest maksude tasumisega. Ettevõtja pensionikindlustuse pead sõlmima juhul, kui ettevõtlusest saadav tulu on vähemalt 8575,45 eurot aastas (2023).

Kergeettevõtlus võib olla sinu jaoks hea alternatiiv, kui soovid ettevõtlust proovida enne oma ettevõtte loomist või kui ettevõtlus on sinu jaoks kõrvaltegevus teisele tööle või õpingutele lisaks.

Kontrolli, kas oled ettevõtja või töötaja

Mõnikord soovib tööandja, et töötaksid tema juures ettevõtjana, mitte töötajana. Sellisel juhul peaksid veenduma, kas tegemist on tõesti ettevõtlusega. Ainuüksi käsundusleping ei tee sinust ettevõtjat.

Ettevõtja saab ise otsustada, kuidas, kus ja millal ta töötab. Talle makstakse tehtud tööde eest hüvitist, mille suuruse on ta eelnevalt töö tellijaga kokku leppinud. Ettevõtjal ei ole õigust saada ületunnitöö hüvitist, tasulist põhipuhkust ega haiguslehte. Ettevõtja peab ise hoolitsema oma sotsiaalkindlustuse ning oma pensioni- ja kindlustusmaksete eest.

Kui sa ei saa ise otsustada seda, kuidas ja millal tööd teed, siis on võimalik, et seaduse järgi oled töötaja, mitte ettevõtja. Sellisel juhul peab tööandja andma sulle töötaja staatuse ja soodustused, nagu näiteks tasuline aastapuhkus ja haiguslehele jäämine. Kui sa pole kindel, kas oled töötaja või ettevõtja, küsi olukorra selgitamiseks abi töökaitseametilt. Tööandja ei saa sind sundida ettevõtjaks hakkama.

Kohalik teave