Mine sisu juurde
Eläke

Pension

Avaldatud06.02.2024
Pensioni võib saada paljudes elusituatsioonides. Sellel lehel räägime teile Soome pensionisüsteemist ja pensionidega seonduvast.

Soome pensionisüsteem

Soomes on kaks teineteist täiendavat pensionisüsteemi:

  • Tööpensionid (työeläkkeet) teenitakse välja oma palgatöö ja ettevõtlusega. Tööandja kohustus on võtta kõigile töötajatele pensionikindlustus ja tasuda kindlustusmakseid. Eraettevõtja tasub oma kindlustusmaksed ise.
  • Rahvapensionid (kansaneläkkeet) ja tagatispension (takuueläke) on mõeldud neile pensionäridele, kellel ei ole tööpensioni või kelle pension on väga väike.

Pensioni saad pensioniikka jõudes. Enne pensioniiga võid saada pensioni töövõimetuse või töötuse alusel. Peale selle võid saada toitjakaotuspensioni, kui sinu lähedane sureb.

Pensioni maksavad tööpensioniametid ja Kela. Tööpensioniametid maksavad tööpensioni. Selle aluseks on palk ja muud tööst saadavad tulud. Kui sinu tööpension on väike, saad pensioni ka Kelast.

Rahvapensioni võid saada, kui saad 65-aastaseks. Tööpensioni saamise vanus sõltub sinu sünniaastast. Kontrolli oma pensioniiga tööpensioni väljavõttelt või oma pensioniametist.

Pensionil olev isik võib teha soovi korral tööd. Kui oled vanaduspensionil, ei mõjuta saadav töine sissetulek sulle makstava pensioni suurust.

Soomes makstakse pensionidelt makse.

Tööpension

Kui töötad, siis sinu saadud töötasult maksab tööandja tööpensionikindlustusmakseid. Kui teed tööd, siis sinu pension suureneb.

Tööpensioni suurus sõltub sellest, kui kaua oled töötanud ja kui suur on olnud sinu palk. Tööpensionikindlustusega tegelevad tööpensioni kindlustusfirmad, pensionikassad ja -fondid. Tsentraalselt tegeleb pensionikindlustusküsimustega Pensionikindlustuskeskus (Eläketurvakeskus, ETK).

Link viib saidilt väljaEläketurvakeskus

Tööpension

Kontrolli kogunenud pensioni tööpensioni väljavõttelt

Pensioniamet saadab sulle perioodiliselt tööpensioni väljavõtte. Tööpensioni väljavõttelt näed kalkulatsiooni selle kohta, kui palju on sulle pensioni kogunenud. Tööpensioni väljavõtte saad tellida ka oma pensioniametist või Pensionikindlustuskeskusest.

Jälgi ise tööpensioni väljavõttelt, et sinu kogunenud pension on õigesti arvutatud. Kui andmetes on viga, pöördu oma pensioniameti või Pensionikindlustuskeskuse poole. Hoia töötunnistused (iga tööandja poolt väljastatav töötamist tõendav dokument) kontrollimiseks alles. Ka palgateatised võiks alles hoida.

Rahvapensionid ja tagatispension

Võid taotleda rahvapensioni, kui sulle ei ole kogunenud tööpensioni või kui su tööpension on väga väike. Rahvapensioni suurust mõjutab see, kui kaua oled Soomes elanud või töötanud. Rahvapensioni suurust mõjutavad ka sinu peresuhted ja muud jätkuvad pensionitulud. Kela haldab rahvapensione ja tagatispensione ehk garantiipensione.

Saad taotleda rahvapensioni ja garantiipensioni, kui kuulud Soome sotsiaalkaitse alla ja oled elanud Soomes peale 16-aastaseks saamist vähemalt 3 aastat. Osaliselt võidakse arvesse võtta ka seda aega, mil oled elanud teises EL-i või EMP riigis.

Garantiipension kindlustab pensionärile minimaalse toimetuleku. Garantiipensioni määraks on sinu poolt muude saadavate pensionide ja täisgarantiipensioni vahe. Kui sinu teised pensionid kokkuarvutatult ületavad garantiipensioni suuruse, siis ei ole sul õigust garantiipensionile. Lisateavet garantiipensioni kohta saad Kelast.

Teatud juhtudel võid saada rahvapensioni ka enne 65-aastaseks saamist. Lisateavet ennetähtaegse rahvapensioni ja rahvapensioni lisapäevade kohta saad Kelast.

Pensioni taotlemine

Kõiki pensioneid peab taotlema. Võid taotleda töö- ja rahvapensioni sama taotlusvormiga. Võid täita taotlusvormi elektrooniliselt või viia selle ükskõik millisesse Kela büroosse, tööpensioniameti teeninduspunkti või Pensionikindlustuskeskusesse. Blankette saad teenindusest ja veebilehekülgedelt.

Tagatispensioni võid taotleda Kela veebiteenuse kaudu või Kela büroos. Kela vanaduspensioni ja tagatispensioni võid taotleda ka helistades. Kela pensioniasjade teenindusnumber on 020 692 202.

Pension välismaalt

Kui oled elanud või töötanud lisaks Soomele teistes EL-i riikides või riikides, kellega Soomel on sõlmitud sotsiaalkindlustusleping, võib sul olla õigus saada pensioni nendest riikidest. Saad taotleda pensioni nendest riikidest üheaegselt Soome töö- või rahvapensioni taotlemisega. Lisa oma taotlusele eraldi vorm „Elamine ja töötamine välisriigis“ (Asuminen ja työnteko ulkomailla). Vormi saad välja printida Kela veebilehelt.

Kui oled töötanud sellistes riikides, kellega Soomel sotsiaalkindlustusleping puudub, pead ise välja selgitama, kas sul on õigus nendest riikidest pensioni saada. Kui pensioni saamine on võimalik, pead seda ise taotlema.

Pensionikindlustuskeskus nõustab sind välisriigist pensioni taotlemisel. Lisateavet vaata Pensionikindlustuskeskuse veebilehelt. Saad nõu küsida ka Kelast.

Pensioni maksmine välismaale

Tööpensioni maksmine välismaale

Kui kolid Soomest ära, makstakse sulle Soomest kogunenud tööpensioni, kui oled pensionieas. Võid saada tööpensioni ükskõik kuhu riiki. Tähtis on, et sul on töötunnistus kõigi Soome töösuhete kohta. Ka palgateatised võiks alles hoida.

Pensioni taotlemine välisriiki sõltub sellest, kus riigis elad. Nõu saad küsida oma pensioniametist või Pensionikindlustuskeskusest. Enne pensioni taotlemist küsi tööpensioniametist või Pensionikindlustuskeskusest tööpensioni väljavõtet. Tööpensioni väljavõttelt näed, kui palju on sulle Soomes pensioni kogunenud.

Kela pensionide maksmine välismaale

Teata alati Kelasse, kui asud püsivalt välismaale elama või kui viibid välismaal kauem kui kolm kuud.

Kui viibid välismaal ajutiselt ehk alla aasta, maksab Kela sulle pensioni tavapärases korras. Mõningatel juhtudel maksab Kela näiteks vanadus- ja perepensioni teatud riikidesse ka siis, kui asud sinna elama kauemaks kui aastaks. Sellised riigid on näiteks teised EL-i ja EMP riigid ning osa riike, kellega Soomel on sõlmitud sotsiaalkindlustusleping.

Kui asud välisriiki elama kauemaks kui aastaks, siis ei maksta garantiipensioni.

Kela veebilehel on teavet selle kohta, millal makstakse Kela pensione välismaale. Saad enda olukorra kohta teavet küsida ka Kela büroost või telefoninõustamise teel.

Osaline ennetähtaegne vanaduspension

Kui oled saanud 61-aastaseks, võid jääda osalisele pensionile juba enne minimaalset pensioniiga. Seda nimetatakse osaliseks ennetähtaegseks vanaduspensioniks. Saad ise valida, kas sulle makstakse 25% või 50% igakuisest tööpensioni määrast. Kui soovid, võid jätkata täistööajaga töötamist või leppida tööandjaga kokku lühemas tööajas. Võid ka töötamise lõpetada. Arvesta, et ennetähtaegne osaline vanaduspension vähendab püsivalt sinu lõpliku tööpensioni suurust. Küsi lisateavet oma pensioniametist.

Töövõimetuspension

Kui oled pikalt haige, saad tavaliselt esmalt umbes aasta aega haiguspäevaraha. Kui sul ei ole võimalik haiguse või vigastuse tõttu tööle tagasi minna, võid taotleda töövõimetuspensioni (työkyvyttömyyseläke) või rehabilitatsioonitoetust (kuntoutustuki). Rehabilitatsioonitoetus on tähtajaline töövõimetuspension. Taotle töövõimetuspensioni taotlusvormiga, mille saad Kelast. Taotlusvormi lisaks vajad arsti B-tõendit. Kela ja tööpensioniamet hindavad, kas oled töövõimeline ja kas sul on abi rehabilitatsioonist. Lisainformatsiooni töövõimetuspensioni ja rehabilitatsioonitoetuse kohta saad Kelast, oma tööpensioniametist või oma töökoha töötervishoiust.

Kui oled töövõimetuspensionil, mõjutab su palgatulu pensioni suurust. Teata Kelasse ja tööpensioniametisse, kui tööle lähed. Kui sinu töötulu kuus on piisavalt suur, võid oma pensioni ootele panna. See tähendab, et pead pausi pensioni välja võtmises. Paus võib olla minimaalselt kolm kuud ja maksimaalselt kaks aastat. Sa ei kaota õigust töövõimetuspensionile sellel ajal, kui selle ootele paned.

Muud toetused pensionäridele

Lisaks pensionile võib Kela maksta väikese sissetulekuga inimestele pensionisaaja eluasemetoetust (eläkkeensaajan asumistuki). Lisateavet pensionisaaja eluasemetoetuse kohta leiad Kela veebilehelt.

Pikaajaliselt haigele või puudega inimesele võib Kela maksta pensionisaaja hooldustoetust (eläkkeensaajan hoitotuki). Küsi lisateavet Kelast.

Soodustused pensionäridele

Kui oled jäänud pensionile, võid saada pensionärile mõeldud soodustusi, näiteks Soome rongi-, lennuki- ja bussipiletitelt. 65-aastaseks saanud isikud saavad sõidusoodustusi, esitades isikutunnistuse (henkilötodistus). Alla 65-aastane pensionär võib saada soodustusi, esitades isikutunnistuse ja tööpensionikaardi (työeläkekortti) või rahvapensionisaaja kaardi (kansaneläkkeensaajan kortti). Kontrolli pensionäride soodustuse tingimusi piletikassadest.

Võid saada soodustust ka näiteks spordi- ja kultuuuriharrastustelt.