Mine sisu juurde
Työtodistus

Töötunnistus

Avaldatud28.02.2023
Töötajal on õigus saada tööandjalt töösuhte lõppemisel töötunnistus, kui ta seda soovib. Töötunnistus on tähtis dokument, kus on kirjas töösuhte kestus ja tööülesanded. Lisaks võib töötaja paluda, et tunnistusele kirjutataks töösuhte lõppemise põhjus ning hinnang töötaja tööoskuste ja käitumise kohta.

Tööandjal on kohustus väljastada töötunnistus veel ka kümne aasta jooksul peale töösuhte lõppemist ja peale seda ainult juhul, kui see ei põhjusta tööandjale liigseid raskusi. Kui töötaja soovib saada töötunnistusele oma tööoskuste ja käitumise hinnangut, peab tööandja selle töötajale edastama viimase palvel ka viie aasta jooksul peale töösuhte lõppemist. Tööandjad peavad andma töötajale ka uue töötunnistuse, kui töötaja töötunnistus kaob või saab kahjustada. 

Töötunnistuse väljastamata jätmine on ebaseaduslik. Kui tööandja sinu soovile vaatamata töötunnistus ei väljasta, võid küsida abi töökaitseametist.