Perhe Vantaalla

Pere Vantaas

Abielu

Enne abielu sõlmimist pead taotlema kirjalikult abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist (avioliiton esteiden tutkiminen). Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab Digi- ja rahvastikuandmete amet (Digi- ja väestötietovirasto). Võid taotleda abielu registreerimist takistavate asjaolude uurimist mis tahes teeninduskohast. Lisateavet saad Digi- ja rahvastikuandmete ameti veebilehelt. Ka abielu registreerimine toimub Digi- ja rahvastikuandmete ametis.

Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki
E-post: vihkiminen(at)dvv.fi
Üldtelefon 029 55 36244

Loe lisaks: Abielu.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimise taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Abielu sõlmiminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan seurakunnat:
Teavet kirikliku laulatuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsigin ortodoksien seurakunta:
Teavet õigeusu laulatuse kohtasoome keel | vene keel

Abielulahutus

Naine või mees võib esitada abielulahutuse avalduse Vantaa esimese astme kohtu kantseleisse. Lahutust võivad taotleda abikaasad koos või üks abikaasadest üksinda. Avalduse võib viia esimese astme kohtu kantseleisse või saata tavaposti, faksi või e-postiga.

Vantaan käräjäoikeus
Kielotie 21, PL 194
01301 Vantaa
Tel 029 56 45200

Loe lisaks: Abielulahutus.

linkkiOikeus.fi:
Abielulahutuse taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapsed abielulahutuses

Kui sul on lapsed ja oled lahutamas abielu, pöördu Vantaa linna laste järelevalveinspektori (lastenvalvoja) poole. Sotsiaalamet kinnitab lepingu, mis reguleerib laste elukoha, hoolduse, lastega kohtumise õiguse ja elatisega seotud küsimusi. Laste järelevalveinspektorid samuti nõustavad vanemaid, kellel on lahutusprotsess käimas.

Laste järelevalveinspektorite kontaktandmed leiad Vantaa linna veebilehelt.

Loe lisaks: Lapsed abielulahutuses.

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet lahutuse kohtasoome keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Laste järelevalveinspektorite kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapse sünd

Lapse sünniandmed saadetakse haiglast Soome rahvastikuregistrisse. Sa pead teatama Digi- ja rahvastikuandmete ametile lapse nimed, emakeele ja muud vajalikud andmed eraldi vormil, mis sulle koju saadetakse.

Lisateavet lapse sünni registreerimise, isaduse tuvastamise ja hooldusõiguse kohta saad lugeda InfoFinlandi lehelt: Kui laps sünnib Soomes.

Lapse hoidmine

Laste päevahoid

Laste päevahoiu kohta leiad teavet InfoFinlandi lehelt Haridus Vantaas.

Koduhoiutoetus

Kui hoiad alla 3-aastast last kodus, võid saada koduhoiutoetust (kotihoidon tuki). Toetust taotletakse Kelast.

Peale selle maksab Vantaa linn laste koduhoiutoetusele omavalitsuse lisatoetust, mis on mõeldud vanematele, kes hoiavad kodus alla 1,5-aastast last. Toetust ei ole vaja eraldi taotleda, sest Kela lisab Vantaa lisatoetuse (Vantaa-lisä) koduhoiutoetusele.

linkkiKela:
Teavet koduhoiu toetuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet koduhoiu toetusele lisanduva kohaliku omavalitsuse lisatoetuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Avatud päevakodud ja elamurajooni pargid

Avatud päevakodu (avoin päiväkoti) on mõeldud koolieelikutele ja neid kodus hoidvatele vanematele või hoidjatele.

Elamurajooni pargid (asukaspuisto) on mõeldud igas vanuses lastele ja nende vanematele või hoidjatele. Väikesed lapsed võivad tegevustes osaleda koos vanema või hooldajaga.

Tegevus avatud päevakodudes ja elamurajooni parkides on tasuta ning oma tulekust ei ole vaja ette teatada. Tegevus sisaldab mängimist ning rühmategevusi, näiteks muusika, kehaline kasvatus ja jalutuskäigud.

linkkiVantaan kaupunki:
Elanike pargid ja avatud päevakodudsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lasteringid

Vantaa linn organiseerib lasteringe (kerho) kodus hoitavatele 2,5–5-aastastele lastele. Lasteringid on tasuta. Lasteringis õpib laps soome keelt ja rühmas tegutsemist ning kohtub teiste lastega. Lasteringi kohta saab taotleda sama päevahoiukoha taotlusvormiga (varhaiskasvatushakemus), millega taotletakse ka laste päevahoiukohta.

linkkiVantaan kaupunki:
Ringide tegevussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Laste hoiuabiteenus

Kui hoiad last kodus ja vajad lapsele ajutist hoiukohta, näiteks asjaajamise ajaks, pöördu hoiuabiteenuse (hoitoapupalvelu) poole. Hoiuabi on tasuline.

linkkiVantaan kaupunki:
Laste hoiuabiteenussoome keel | inglise keel

Ajutine lapsehoidmine

Kui vajad koju ajutist lapsehoidjat, pöördu Mannerheimi Lastekaitseliidu või Väestöliitto poole. Ajutine lapsehoidmine on tasuline.

Loe lisaks: Lapse hoidmine

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Lastehoiu abisoome keel | inglise keel

linkkiVäestöliitto:
Lastehoid ja koduabisoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Abi lastega perekondadele kojusoome keel | inglise keel

Probleemid perekonnas

Kui kahtlustad, et laps või noor vajab lastekaitse (lastensuojelu) abi, pöördu sotsiaaltöötaja poole.

Lastega perede ja lastekaitse valveteenus,
tel 09 839 33337, E–R kl 8–16
e-post: lastensuojeluilmoitukset.vantaa(at)vantaa.fi

Õhtuti ja nädalavahetustel
Sotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskus
Tel 09 8392 4005

linkkiVantaan kaupunki:
Lastekaitse avaldussoome keel | inglise keel

InfoFinlandi lehelt Probleemsed olukorrad Vantaas leiad teavet selle kohta, kust leida Vantaas abi laste ja noorte probleemide korral.

Laste ja noorte probleemide kohta on teavet ka InfoFinlandi lehtedel Laste ja noorte probleemid ning Lastekaitse.

Eakad

Vantaas on spetsiaalselt eakatele mõeldud teenuseid. Nende kohta saad teavet seenioride nõustamisteenuse kaudu.

Seenioride nõustamisteenus
Tel: (09) 8392 4202
E-post: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

Kui hooldad lähedast kodus

Kui sinu pereliige vajab pidevalt abi ning hooldus on siduv ja raske, on võimalik saada omavalitsusest hooldamiseks omastehoolduse toetust.

Eaka omastehoolduse toetuse hinnang tehakse seenioride nõustamisteenuse poolt.

Loe lisaks: Eakad.

linkkiVantaan kaupunki:
Vanurite nõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel