Koulutus Vantaalla

Haridus Vantaas

Alusharidus

Vantaas on linna lasteaiad ja eralasteaiad. Vantaas pakutakse alusharidust soome, rootsi, vene ja inglise keeles. Lasteaedades õpetatakse ka soome keelt teise keelena. Alusharidust pakutakse ka linna järelevalvel olevate perepäevahoiu ja rühma perepäevahoiu vormis.

Lapsele tuleb alusharidusasutuse kohta taotleda vähemalt 4 kuud enne teenuse algust. Kui vajad alusharidusasutuse kohta kiiresti, näiteks tööle asumise või õpingute alguse tõttu, pead esitama avalduse hiljemalt kaks nädalat enne seda, kui laps kohta vajab.

Linna alushariduse kohta saad taotleda kas elektrooniliselt või paberavaldusega. Elektroonilise avalduse esitamiseks vajad oma pangakoode või elektroonilist isikukaarti. Paberblankette saab näiteks Vantaa infopunktidest ja lasteaedadest. Eralasteaedadesse, rühma perepäevakodudesse ja perepäevahoidu koha saamiseks võta otse ühendust lasteaia või perepäevahoidjaga.

Alusharidusasutustesse koha taotlemise küsimustes võid pöörduda alushariduse juhtiva teenuseüksuse poole:

tel (09) 839 50226
E kl 9.00–12.00
T–R kl 9.00–15.00

e-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus(at)vantaa.fi

Loe lisaks: Alusharidus.

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet alushariduse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Alusharidus erasektorissoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Alusharidusasutuse koha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Alushariduse vormidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Alushariduse klienditeenindussoome keel | rootsi keel

Eelõpe ehk koolieelne haridus

Eelõpet ehk koolieelset haridust (esiopetus) organiseeritakse linna lastepäevakodudes ning eralasteaedades ja koolide ruumides tegutsevates eelkoolipunktides. Vantaas on võimalik koolieelset haridust saada soome, rootsi ja inglise keeles.

Eelõppesse tuleb registreeruda. Avalduse võib esitada elektrooniliselt linna veebilehe kaudu või paberblanketil. Avalduse esitamise tähtaeg on jaanuaris, kuid avalduse võib esitada ka muul ajal, kui näiteks perekond kolib Vantaasse aasta keskel.

Immigrantide lastele, kelle soome keele oskus ei ole eelõppeks piisavalt hea, pakutakse ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe on mõeldud immigrandi taustaga 6-aastastele lastele. Seda organiseeritakse lastepäevakodude eelkoolirühmades. Ettevalmistavasse õppesse suunatakse lastepäevakodusse eelõppe- ehk eelkoolitaotluse esitamisega seonduvalt.

Lisateavet eelõppe, eelõppetaotluse esitamise ja ettevalmistava õppe kohta leiad Vantaa linna (Vantaan kaupunki) veebilehelt. Täiendavat teavet on võimalik küsida ka lastepäevakodudest.

Loe lisaks:Eelkool.

linkkiVantaan kaupunki:
Eelõppekoha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet ettevalmistava õppe kohtasoome keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Eelõppekoha elektrooniline taotlusblankettsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Eelõpet andvad lastepäevakodudsoome keel | inglise keel

Põhiharidus

Vantaas on soome- ja rootsikeelsed põhikoolid (peruskoulu). Vantaas tegutseb ka rahvusvaheline kool, kus saab omandada põhihariduse inglise keeles. Lisateavet Vantaa koolide kohta saad Vantaa linna (Vantaan kaupunki) veebilehelt.

Kooli tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerimise aeg on jaanuaris. Linna veebilehelt leiad koolide kontaktandmed ja lisateavet registreerimise kohta.

Loe lisaks: Põhiharidus.

linkkiVantaan kaupunki:
Kooli registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Koolide kontaktandmedsoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Pikapäevarühmsoome keel | rootsi keel

Põhikooliks ettevalmistav õpe

Kui lapse soome keele oskus ei ole soomekeelses põhikoolis õppimiseks piisavalt hea, võib ta saada ettevalmistavat õpet (valmistava opetus).Ettevalmistava õppe käigus õpitakse soome keelt ja põhikooli õppeaineid. Õppe kestus on üldjuhul üks aasta.

Kui oled saabunud Soome hiljuti ja sul on kooliealised lapsed, pöördu oma elukohajärgse piirkonna koordinaatori (aluekoordinaattori) poole. Piirkonna koordinaator nõustab õppe organiseerimise asjus ja aitab lapse kooliskäimisega seotud küsimustes.

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet ettevalmistava õppe kohtasoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Piirkonnakoordinaatoridsoome keel

Noorte immigrantide põhiharidus

Vantaa Täiskasvanute Kolledžis (Vantaan aikuisopisto) saavad 17–24-aastased immigrandid läbida põhihariduse programmi ja saada põhikooli lõputunnistuse. Kui põhikool on pooleli jäänud, saab selle lõpetada ka Eira Täiskasvanute Gümnaasiumis (Eiran aikuislukio).

linkkiVaantaan aikuisopisto:
Põhiharidus immigrantidelesoome keel

linkkiEiran aikuislukio:
Põhiõpe täiskasvanutelesoome keel

Kümnendad klassid

Kui oled samal või eelmisel aastal saanud põhikooli lõputunnistuse, kuid oled jäänud teise astme õppekohast ilma, võid taotleda kohta põhihariduse lisaõppesse ehk kümnendasse klassi (kymppiluokka). Kümnendas klassis saad parandada põhikooli hindeid ja sulle koostatakse edasiõppimise plaan.

Vantaa kümnendad klassid on Ida- ja Lääne-Vantaas Varia tegevuspunktides ja Lumo Gümnaasiumis (Lumon lukio).

linkkiVantaan kaupunki:
Kümnendad klassidsoome keel | rootsi keel

Immigrandid ja põhikool

Vantaa põhikoolides on olemas oma emakeele õpe paljudes erinevates keeltes. Põhikoolides õpetatakse ka soome keelt teise keelena (suomi toisena kielenä) neile õpilastele, kelle emakeel ei ole soome, rootsi või saami keel ja kelle soome keele oskus ei ole emakeelega võrreldaval tasemel.

Kui esitad kooli astumiseks avalduse, võid ühtlasi esitada avalduse ka oma emakeele õppesse ja oma usundi õppesse. Õppesse registreerumiseks võid täita ka vormi, mille saad oma koolist. Vorm tuleb oma kooli tagastada. Oma usundi õpe võidakse organiseerida juhul, kui rühmas on vähemalt kolm õpilast.

Teavet oma emakeele ja oma usundi õpetuse kohta saad linna veebilehelt ning piirkonna koordinaatoritelt (aluekoordinaattorit).

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet oma emakeele õppe kohtasoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Oma usundi õpesoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Soome teise keelena põhikoolissoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Piirkonnakoordinaatoridsoome keel

Kutseõpe

Kutseõpet organiseerivad Vantaas Vantaa kutsekool Varia, kaupmeeste kaubanduskool MERCURIA ning ühingu TTS Työtehoseura ry Vantaa osakond.

Varias organiseeritakse ka ingliskeelset õpet ning eelkõige immigrantidele mõeldud soomekeelset kutseõpet.

Õppeasutus Careria korraldab kutseõpet täiskasvanutele.

Vantaas asub ka Finavia Avia College, mis valmistab ette lennundusvaldkonna spetsialiste.

Loe lisaks: Kutseõpe.

linkkiVantaan kaupunki:
Kutseõpesoome keel | rootsi keel

linkkiVantaan ammattiopisto Varia:
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiMERCURIA kauppiaitten kauppaoppilaitos:
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiTTS Työtehoseura ry:n Vantaan toimipaikka:
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiCareeria:
Täiskasvanute koolituskeskussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kutseõppeks ettevalmistav koolitus (VALMA)

Baaskutseõppeks ettevalmistav koolitus (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) ehk VALMA on mõeldud neile, kes soovivad omandada kutsehariduse. VALMA-koolitusel saad teadmised ja oskused, mis on sulle hiljem abiks kutseõppe omandamisel. Samuti saad edendada keeleoskust. Saad täiendada oma baasharidust.

Vantaas korraldab VALMA-koolitust Varia.

linkkiVantaan kaupunki:
Teave VALMA-koolituse kohtasoome keel

Gümnaasium

Vantaas saad õppida gümnaasiumis (lukio) soome, rootsi või inglise keeles. Ingliskeelset õpet pakub Tikkurila gümnaasiumi IB (rahvusvaheline bakalaureaat) suund. Vantaas on ka täiskasvanute gümnaasium.

Loe lisaks: Gümnaasium.

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet gümnaasiumiõppe kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiVantaan kaupunki:
Gümnaasiumid ja gümnaasiumide veebilehedsoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Täiskasvanute gümnaasiumsoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Kaugõppegümnaasiumsoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Steinergümnaasiumsoome keel

Gümnaasiumiks ettevalmistav koolitus (LUVA)

Kui soovid parandada oma soome või rootsi keele oskust gümnaasiumikoha taotlemist, võid taotleda õppekohta gümnaasiumiks ettevalmistavas koolituses. See on mõeldud immigrantidele. Sellest kasutatakse lühendit LUVA.

Vantaas korraldab LUVA-koolitust Lumo gümnaasium.

linkkiVantaan kaupunki:
Gümnaasiumiks ettevalmistav koolitussoome keel

Tugi ja juhendamine noortele

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõuandeid ja juhendamist Ohjaamo-teenusest. Ohjaamo-teenuse personal aitab sind, kui sul puudub töö- või õppekoht. Võid küsida ka muude asjade kohta, näiteks elamise või rahaasjade kohta.

linkkiOhjaamo:
Tugi ja juhendamine noortelesoome keel | inglise keel

Kipinä

Kui oled alla 29-aastane vantaalane ja sul pole õppe- ega töökohta, võid saada nõu ja juhiseid Kipinäst. Helista ja broneeri aeg. Ilma aega broneerimata võid külastada Kipinät teisipäeviti ja kolmapäeviti kl 12.00–18.00. Lisateavet leiad veebilehelt.

Kipinä
Ratatie 2, Tikkurila
Tel 050 312 4372

linkkiKipinä:
Noorte juhendamine ja toetaminesoome keel | rootsi keel

Kõrgharidus

Vantaas on kaks kutsekõrgkooli (ammattikorkeakoulu) – Laurea ja Metropolia. Need koolid pakuvad õppimisvõimalusi paljudel erinevatel erialadel. Lisateavet õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta saab õppeasutuste veebilehtedelt.

Vantaas on ka Helsingi Ülikooli Avatud Ülikooli (avoin yliopisto) osakondi, mis annavad kõrghariduse ja pakuvad ka täiendkoolitust.

Loe lisaks: Kutsekõrgkoolid,Ülikoolid.

linkkiVantaan kaupunki:
Kõrgharidussoome keel

linkkiLaurea:
Kutsekõrgkoolsoome keel | inglise keel

linkkiMetropolia:
Kutsekõrgkoolsoome keel | inglise keel

linkkiHelsingin yliopisto:
Avatud Ülikooli õpe Vantaassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Muid õppimisvõimalusi

Vantaa Täiskasvanute Koolis (Vantaan aikuisopisto) võid õppida näiteks keeli, käsitööd ja toiduvalmistamist või osaleda rühmatreeningutel. Kursused on tasulised ja neid organiseeritakse nii päevasel kui õhtusel ajal. Täiskasvanute Kool organiseerib kursusi ka immigrantidele. Lisateavet leiad Vantaa linna veebilehelt..

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus.

linkkiKansalais- ja työväenopistot Helsinki Espoo Vantaa:
Kursuste otsinguteenussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan aikuisopisto:
Soome ja rootsi keele kursused immigrantidelesoome keel