Elu Soomes

Linnad

Asuminen Vantaalla

Eluase ja elamine Vantaas

Üürikorter

Üürikorterite hinnad on pealinna regioonis sageli kõrged. Oled ise vastutav endale üürikorteri hankimise eest. Linnal ega teistel üürileandjatel ei ole kohustust sulle korterit pakkuda.

Loe lisaks: Üürikorter

Erasektori üürikorterid

Vantaas on palju erasektori üürileandjaid, neist suurimad on VVO, Sato ja Avara. Lisaks kuuluvad Vantaal üürikorterid mitmele kindlustusfirmale, omanike seas on näiteks Kuntien eläkevakuutus ja Kunta-asunnot . Erasektori üürileandjalt võib kiiresti korteri saada.

Kui oled õppur, saad taotleda üürikorterit Helsingi Piirkonna Õppurikorterite Sihtasutuse (Helsingin seudun Opiskelija-asuntosäätiö) HOAS-i kaudu. Kui oled alla 30-aastane, saad taotleda Noortekorterite Liidu (Nuorisoasuntoliitto) ja Noorte Sihtasutuse (Nuorisosäätiö) kortereid.

linkkiSATO:
Üürikorteridsoome keel | inglise keel

linkkiAvara:
Üürikorteridsoome keel

linkkiKunta-asunnot:
Üürikorteridsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiNuorisoasuntoliitto:
Üürikorterid alla 30-aastastelesoome keel | inglise keel

linkkiNuorisosäätiö:
Üürikorterid noortelesoome keel | inglise keel

linkkiHOAS:
Üürikorterid õppuritelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Linna üürikorterid

Linna üürikorterid on tavaliselt soodsamad kui ettevõtete ja eraisikute poolt väljaüüritavad korterid. Nende ooteaeg võib siiski olla pikk ja korteri saab vaid väike osa taotlejatest.

Vantaa linna üürikorterite omanik ja üürileandja on VAV Asunnot Oy.

VAV Asunnot Oy
Veturikuja 7
01301 Vantaa
Tel 010 235 1450 (klienditeenindus)

Korteriavalduse saad esitada VAV Asunnot Oy veebilehe kaudu. Avaldus kehtib neli kuud, seejärel tuleb esitada uus avaldus.

Linna üürikorteritesse elanike valimisel on eelistatud taotlejad, kes vajavad kiiresti eluaset. Arvesse võetakse ka taotleja sissetulekuid, sest korterid on mõeldud esmajärjekorras väikese sissetulekuga inimestele.

linkkiVAV Asunnot Oy:
Teavet linna üürikorterite kohtasoome keel | inglise keel

linkkiVAV Asunnot Oy:
Linna üürikorteri taotleminesoome keel | inglise keel

Eluase kriisisituatsioonis

Kui sinu korter on saanud kahjustada, näiteks tule- või veekahju tagajärjel, võib kodukindlustus hüvitada teatud juhtudel täiendavad eluasemekulud. Pöördu kahju tekkimise korral koheselt oma kindlustusseltsi poole.

Kriisisituatsioonides aitab Vantaa linna sotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskus, mis on kogu aeg avatud. Sotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskuse telefon on (09) 8392 4005.

linkkiVantaan kaupunki:
Nõustamine ja kriisiabi immigrantidest naistelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Turvakodud

Kui sinu pereliige on sinu suhtes vägivaldne või ähvardab vägivallaga, võid pöörduda turvakodu (turvakoti) poole. Turvakodudes on ööpäevaringne valveteenistus.

Turvakodu Mona on naisimmigrantidele ja nende lastele mõeldud turvakodu.

Turvakoti Mona
Tel 045 639 6274

Võid minna ka Vantaa või pealinna regiooni turvakodusse.

Vantaan turvakoti
Karsikkokuja 17
01360 Vantaa
Tel (09) 8392 0071

Pääkaupungin turvakoti
Steniuksentie 20
00320 Helsinki
Tel (09) 4777 180

linkkiTurvakoti Mona:
Turvakodudsoome keel

linkkiVantaan Turvakoti ry:
Turvakodudsoome keel | inglise keel

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
Abi perevägivalla ohvritelesoome keel

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Abi ja tuge immigrantidest naistelesoome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel | tai keel

Noorte turvakodu

Soome Punase Risti Noorte turvamaja (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) annab kriisisituatsioonides nõu ja abi 12–19-aastastele noortele. Turvamaja on avatud kl 17–10, telefonivalve töötab ööpäevaringselt.

Nuorten turvatalo
Sairaalakatu 3 (Rekolan kartano)
Tel (09) 871 4043

linkkiSuomen Punaisen Risti:
Noorte turvamajasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kodutus

Kui jääd kodutuks, pöördu oma piirkonna sotsiaalkeskuse poole. Kontaktandmed leiad Vantaa linna veebilehelt.

Kui sinu koduvald on Vantaa, võid saada korteri Sininauha Oy või Villenpirtti kaudu.

Loe lisaks: Kodutus

linkkiVantaan kaupunki:
Sotsiaalteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVillenpirtti:
Korterid kodututelesoome keel

linkkiSininauha oy:
Toetatud elamise teenus vaimse tervise probleemidega inimestele ja uimastisõltlastelesoome keel

Tugi- ja sotsiaalkorter

Linn organiseerib eluasemeteenuseid näiteks eakatele ja puuetega inimestele, kellel on raske igapäevaeluga ilma kõrvalise abita toime tulla.

Eakad ja puuetega inimesed, kes ei suuda iseseisvalt elada, saavad elada sotsiaalmajas (palvelutalo) või hoolekandeasutuses (laitos).

Lisateavet teenuste kohta saad küsida oma elukohajärgsest sotsiaaltöö üksusest (sosiaalityön yksikkö).

Loe lisaks: Tugi- ja sotsiaalkorter.

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet koduhoolduse tugiteenuste kohtasoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Teavet linna eakate sotsiaalkorterite kohtasoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Eakate erasotsiaalmajadsoome keel

linkkiVantaan kaupunki:
Sotsiaalteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Jäätmete sorteerimine kodus

Leiad endale lähima jäätmejaama (kierrätyspiste) veebilehelt kierrätys.info.

Loe lisaks: Jäätmehooldus ja taaskasutus.

linkkiJätelaitosyhdistys:
Jäätmekogumispunktidsoome keel

linkkiHSY:
Jäätmekogumispunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel