Vaalit ja äänestäminen Suomessa

Valimised ja hääletamine Soomes

Soomes valitakse valimistel kohaliku omavalitsuse volikogu, parlamenti ja presidenti. Peale selle hääletatakse Soomes Euroopa Parlamendi valimistel. Tavaliselt on hääletamisõigus kõigil Soome kodanikel, kes on vähemalt 18-aastased. Isegi kui sa ei ole Soome kodanik, võib sul olla hääleõigus kohalike omavalitsuste volikogude ja Euroopa Parlamendi valimistel.

Hääletamine

Hääletamisõiguse teatis (äänioikeusilmoitus) saadetakse sulle umbes kuu enne valimispäeva.

Kui sa teadet ei saa, pöördu Digi- ja rahvastikuandmete ametisse.

Hääletamisõiguse teatisele on märgitud sinu hääletuskoht. Kui hääletad valimispäeval, võid hääletada ainult selles kohas, mis on hääletamisõiguse teatisele märgitud.

Kõikidel valimistel võib hääletada ka enne valimispäeva, eelhääletuse ajal. Kui soovid hääletada eelhääletamisel, võid seda teha mistahes avalikus eelhääletuskohas Soomes või välismaal.

Kui lähed hääletama, peab sul kaasas olema isikut tõendav dokument.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Omavalitsusüksuse kõige tähtsamad otsused teeb kohaliku omavalitsuse volikogu (kunnanvaltuusto). Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed ehk kohalikud rahvaesindajad. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad iga nelja aasta tagant. Kohalike rahvaesindajate arv sõltub omavalitsusüksuse elanike arvust.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui oled saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Lisaks on nõutav, et üks järgmistest tingimustest oleks täidetud:

 • oled Soome, EL-i riigi, Islandi või Norra kodanik ja sul on koduvald Soomes;
 • oled mõne muu riigi kodanik ja sul on olnud vähemalt kaks aastat järjest koduvald Soomes.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on sul hääleõigus selles omavalitsuses, mis on kantud Soome rahvastikuregistrisse sinu koduvallana 51. päeval enne valimisi. Kui sinu koduvald pärast seda vahetub, säilib sul hääleõigus selles kohalikus omavalitsuses, mis oli sinu koduvallaks 51 päeva enne valimisi. Saad hääletada ainult selle omavalitsuse kandidaadi poolt.

Kes võib kandideerida?

Kandidaate võivad üles seada:

 • parteid, kes on parteiregistris,
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Kandidaat peab olema isik,

 • kellel on kohalike omavalitsuse volikogu valimistel hääleõigus,
 • kelle koduvald on konkreetne vald,
 • keda ei ole tunnistatud piiratud teovõimega isikuks.

Lisateavet kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kohta leiad veebisaidilt Vaalit.fi.

linkkiVaalit.fi:
Teavet kohaliku omavalitsuse valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | saksa keel | tai keel | vietnami keel | poola keel | rumeenia keel | saami keel | itaalia | nepali keel

linkkiVaalit.fi:
Teavet kohaliku omavalitsuse valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVaalit.fi:
Teavet kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kohta lihtsas keelessoome keel

linkkiVaalit.fi:
Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste aegsed koroonajuhtnööridsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Parlamendivalimised

Soome Parlament ehk Eduskund (eduskunta) on Soome riigi tähtsaim otsustav organ. Parlamendiliikmed ehk rahvasaadikud valitakse parlamendivalimistel. Parlamendivalimised toimuvad iga nelja aasta tagant. Parlamendivalimistel on riik jagatud valimisringkondadeks. Saad hääletada ainult oma valimisringkonna kandidaadi poolt. Igast valimisringkonnast valitakse teatud arv saadikuid. Rahvasaadikute arv sõltub valimisringkonna elanike arvust. Kokku valitakse 200 rahvasaadikut.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada parlamendivalimistel, kui oled Soome kodanik ja saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Hääleõigus on ka välismaal elavatel Soome kodanikel.

Kes võib kandideerida?

Kandidaate võivad üles seada:

 • parteid, kes on parteiregistris,
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Kandidaat peab olema isik,

 • kellel on parlamendivalimistel hääleõigus,
 • kes ei ole hooldatav (ehk kes on teovõimeline).

linkkiVaalit.fi:
Teavet Eduskunna valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Presidendivalimised

President on Soome riigipea. President valitakse presidendivalimistel. Presidendivalimised toimuvad iga kuue aasta tagant. Sama isik võidakse valida presidendiks maksimaalselt kaheks järjestikuseks perioodiks.

Presidendivalimised koosnevad tavaliselt kahest voorust. Kui keegi kandidaatidest ei saa valimiste esimeses voorus üle poolte häältest, viiakse läbi teine valimisvoor. Selles on kandidaatideks need kaks kandidaati, kes said esimeses voorus kõige rohkem hääli. Presidendiks valitakse kandidaat, kes saab teises voorus rohkem hääli.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada presidendivalimistel, kui oled Soome kodanik ja saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Hääleõigus on ka välismaal elavatel Soome kodanikel.

Kes võib kandideerida?

Presidendikandidaate võivad üles seada:

 • parteid, kellel on parlamendis vähemalt üks rahvasaadik,
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Presidendikandidaat peab olema sünnijärgne Soome kodanik.

linkkiVaalit.fi:
Teavet presidendivalimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlament on koos Euroopa Liidu Nõukoguga Euroopa Liidu tähtsaim seadusandja. Euroopa Liidu Nõukogus on esindatud liikmesriikide valitsused. Parlamendis on 705 liiget, neist 14 on valitud Soomest. Parlamendiliikmed valitakse valimistel. Valimised toimuvad iga viie aasta tagant.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada Euroopa Parlamendi valimistel, kui täidad ühe järgnevatest tingimustest:

 • oled Soome kodanik ja oled hiljemalt valimiste päeval 18-aastane,
 • oled teise EL-i riigi kodanik ja oled hiljemalt valimiste päeval 18-aastane. Lisaks peab sul olema koduvald Soomes vähemalt 51. päeval enne valimispäeva. Samuti pead sa registreeruma Soome valijate registris (äänioikeusrekisteri). Registreering tuleb teha Digi- ja rahvastikuandmete ameti kaudu hiljemalt 80. päeval enne valimiste päeva.

Saad hääletada ühtedel valimistel ainult ühes EL-i liikmesriigis.

Kes võib kandideerida?

Kandidaate võivad üles seada:

 • parteid, kes on parteiregistris ning
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Kandidaat peab olema isik,

 • kellel on Europarlamendi valimistel hääleõigus,
 • kes ei ole hooldatav (ehk kes on teovõimeline).

linkkiVaalit.fi:
Teavet Euroopa Parlamendi valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel