Vaalit ja äänestäminen Suomessa

Valimised ja hääletamine Soomes

Hääletamine

Tavaliselt on hääletamisõigus kõigil Soome kodanikel, kes on vähemalt 18-aastased.

Kohalike omavalitsuste valimistel ja europarlamendi valimistel aga on hääletamisõigus ka teiste riikide kodanikel, kes elavad Soomes. Europarlamendi valimistel on hääletamisõigus ka teiste EL riikide kodanikel, kes on registreerunud hääletamisõiguse registrisse Soomes. Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus kõikide riikide kodanikel, kelle elukoht on olnud Soomes vähemalt kaks aastat.

Teatis hääletamisõigusest (hääletamisõiguse teatis) valimistel saadetakse postiga sulle koju umbes kuu aega enne valimispäeva. Hääletamisõiguse teatisele on märgitud sinu hääletuskoht. Kui hääletad valimispäeval, võid hääletada ainult selles kohas, mis on hääletamisõiguse teatisele märgitud.

Kõikidel valimistel võib hääletada ka enne valimispäeva, eelhääletuse ajal. Kui soovid hääletada eelhääletamisel, võid seda teha mistahes avalikus eelhääletuskohas Soomes või välismaal.

Kui sa ei saa koju teatist hääletamisõigusest, pöördu magistraadi poole.

Kui lähed hääletama, peab sul kaasas olema isikutunnistus. Ka teatis hääletamisõigusest tasub kaasa võtta.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Omavalitsusüksuse kõige tähtsamad otsused teeb kohaliku omavalitsuse volikogu (kunnanvaltuusto). Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed ehk kohalikud rahvaesindajad. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad iga nelja aasta tagant. Kohalike rahvaesindajate arv sõltub omavalitsusüksuse elanike arvust.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui:

 • oled Soome, mõne muu EL-i riigi, Norra või Islandi kodanik ja oled saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Lisaks peab konkreetne omavalitsusüksus olema sinu koduvald vähemalt 51. päeval enne valimispäeva;
 • oled mis tahes muu riigi kodanik ja oled saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Lisaks peab konkreetne omavalitsusüksus olema sinu koduvald vähemalt 51. päeval enne valimispäeva. Täiendavalt nõutakse, et sul on olnud jätkuvalt vähemalt kaks aastat koduvald Soomes.

Kes võib kandideerida?

Kandidaate võivad üles seada:

 • parteid, kes on parteiregistris ja
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Kandidaat peab olema isik,

 • kellel on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõigus,
 • kelle koduvald on konkreetne vald,
 • kes ei ole hooldatav (ehk kes on teovõimeline).

linkkiVaalit.fi:
Teavet kohaliku omavalitsuse valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | saksa keel | tai keel | vietnami keel | poola keel | rumeenia keel | saami keel | itaalia | nepali keel

linkkiVaalit.fi:
Teavet kohaliku omavalitsuse valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Parlamendivalimised

Soome Parlament ehk Eduskund (eduskunta) on Soome riigi tähtsaim otsustav organ. Parlamendiliikmed ehk rahvasaadikud valitakse parlamendivalimistel. Parlamendivalimised toimuvad iga nelja aasta tagant. Parlamendivalimistel on riik jagatud valimisringkondadeks. Saad hääletada ainult oma valimisringkonna kandidaadi poolt. Igast valimisringkonnast valitakse teatud arv saadikuid. Rahvasaadikute arv sõltub valimisringkonna elanike arvust. Kokku valitakse 200 rahvasaadikut.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada parlamendivalimistel, kui oled Soome kodanik ja saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Hääleõigus on ka välismaal elavatel Soome kodanikel.

Kes võib kandideerida?

Kandidaate võivad üles seada:

 • parteid, kes on parteiregistris,
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Kandidaat peab olema isik,

 • kellel on parlamendivalimistel hääleõigus,
 • kes ei ole hooldatav (ehk kes on teovõimeline).

linkkiVaalit.fi:
Teavet Eduskunna valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEduskunta:
Teavet Eduskunna valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Presidendivalimised

President on Soome riigipea. President valitakse presidendivalimistel. Presidendivalimised toimuvad iga kuue aasta tagant. Sama isik võidakse valida presidendiks maksimaalselt kaheks järjestikuseks perioodiks.

Presidendivalimised koosnevad tavaliselt kahest voorust. Kui keegi kandidaatidest ei saa valimiste esimeses voorus üle poolte häältest, viiakse läbi teine valimisvoor. Selles on kandidaatideks need kaks kandidaati, kes said esimeses voorus kõige rohkem hääli. Presidendiks valitakse kandidaat, kes saab teises voorus rohkem hääli.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada presidendivalimistel, kui oled Soome kodanik ja saanud hiljemalt valimiste päeval 18-aastaseks. Hääleõigus on ka välismaal elavatel Soome kodanikel.

Kes võib kandideerida?

Presidendikandidaate võivad üles seada:

 • need parteid, kellel on parlamendis vähemalt üks rahvasaadik,
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Kandidaat peab olema isik,

 • kes on sünnijärgne Soome kodanik

linkkiVaalit.fi:
Teavet presidendivalimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlament on koos Euroopa Liidu Nõukoguga Euroopa Liidu tähtsaim seadusandja. Euroopa Liidu Nõukogus on esindatud liikmesriikide valitsused. Parlamendis on 754 liiget, neist 13 on valitud Soomest. Parlamendiliikmed valitakse valimistel. Valimised toimuvad iga viie aasta tagant.

Kes võib hääletada?

Saad hääletada Euroopa Parlamendi valimistel, kui:

 • oled Soome kodanik ja oled hiljemalt valimiste päeval 18-aastane,
 • oled teise EL-i riigi kodanik ja oled hiljemalt valimiste päeval 18-aastane. Lisaks peab sul olema koduvald Soomes vähemalt 51. päeval enne valimispäeva. Samuti pead sa registreeruma Soome valijate registris (äänioikeusrekisteri). Registreering tuleb teha magistraadi kaudu hiljemalt 80. päeval enne valimiste päeva.

Saad hääletada ühtedel valimistel ainult ühes EL-i liikmesriigis.

Kes võib kandideerida?

Kandidaate võivad üles seada:

 • parteid, kes on parteiregistris ning
 • hääleõiguslikud isikud, kes on asutanud valijate liidu.

Kandidaat peab olema isik,

 • kellel on Europarlamendi valimistel hääleõigus,
 • kes ei ole hooldatav (ehk kes on teovõimeline).

linkkiVaalit.fi:
Teavet Euroopa Parlamendi valimiste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel