Elu Soomes

Linnad

Suomen historiaa

Soome ajaloost

Inimesed tulevad Soome

Umbes 10 000 aastat tagasi hakkasid inimesed Soome tulema. Nad saabusid idast, praeguse Venemaa territooriumilt ning Baltimaade kaudu lõunast. Soome keele juured on pärit Kesk-Venemaalt, kuid soome keelde on segunenud mõjusid ka balti ja germaani keeltest. Rootsikeelne elanikkond on Soomes elanud üle 800 aasta.

Soome Rootsi ja Venemaa osana

Soome kuulus Rootsi koosseisu üle 600 aasta – alates keskajast kuni 19. sajandi alguseni. Rootsi ja Venemaa võitlesid sel ajal palju kordi Soome üle mõjuvõimu säilitamise pärast. Lõpuks, 1809. aastal, kui Venemaa oli võitnud Rootsi vastu peetud sõja, läks kogu Soome Venemaa valdusse.

Soome kuulus Venemaa koosseisu aastatel 1809–1917. Sellel ajal oli Soome autonoomne omavalitsuslik suurvürstkond ehk soomlased said paljude küsimuste üle iseseisvalt otsustada. Soome valitsejaks oli siiski Venemaa keiser.

Soome keel, kultuur ja majandus arenesid ajal, mil Soome kuulus Venemaa koosseisu, küllaltki märkimisväärselt. 20. sajandi algul hakkas Venemaa siiski Soome autonoomiat piirama, mis soomlastele ei meeldinud.

Soome iseseisvub

Esimese maailmasõja lõpul lõi Soome Venemaast lahku, kui Soome parlament kinnitas 6. detsembril 1917. aastal iseseisvusdeklaratsiooni. Soomest sai iseseisev riik ja seda päeva tähistatakse siiani kui Soome iseseisvuspäeva.

1918. aasta kevadel toimus Soomes kodusõda, kus omavahel võitlesid töölisklassi esindavad punased ja kodanlust ja maaomanikke esindavad valged. Sõda lõppes 1918. aasta mais valgete võiduga punaste üle.

Iseseisvast Soomest sai vabariik, kus seadused kinnitab rahva poolt valitav parlament – Eduskund (eduskunta). Riigipea on president, mitte keiser või kuningas.

Talvesõda ja Jätkusõda

1939. aasta novembri lõpul ründas Soomet Nõukogude Liidu armee. Teise maailmasõja ajal sõdis Soome Nõukogude Liidu vastu kahel korral: esmalt Talvesõjas aastatel 1939–1940 ja seejärel Jätkusõjas aastatel 1941–1944.

Sõdade tulemusena kaotas Soome Nõukogude Liidule oma alasid. Rohkem kui 400 000 soomlast jätsid oma kodud kaotatud aladel ja saabusid pagulastena allesjäänud Soome. Soomlaste jaoks oli siiski kõige tähtsam asjaolu, et Soome säilitas iseseisva riigi.

Soome sõdadejärgsel perioodil

Peale sõdu kartsid paljud soomlased, et Nõukogude Liit püüab teha Soomest sotsialistliku riigi, sest nii oli juhtunud teise Nõukogude Liidu Euroopas asuvate naaberriikidega. Soomel õnnestus siiski luua Nõukogude Liiduga heanaaberlikud suhted, säilitada oma demokraatlik ühiskonnakord ning suurendada kaubavahetust ka lääneriikidega. Välispoliitikas pidi Soome pikka aega otsima tasakaalu Nõukogude Liidu ja Lääne vahel.

Sõdadejärgsel ajal muutus Soome agraarriigist tööstusriigiks. Soome tööstuse arenedes suutsid soomlased müüa üha rohkem tööstustoodangut välisriikidesse. Soome eksportis peamiselt paberit ja teisi metsatööstuse tooteid.

Soome ühiskonnas muutusid paljud asjad. Palju inimesi siirdus maalt linna ja üha rohkem naisi asus tööle väljaspool kodu. Hakati arendama avalikke teenuseid ja nii tekkisid riiklik tervishoid, sotsiaalkaitse ja põhikool. 1960-ndatel aastatel asus sadu tuhandeid soomlasi Rootsi elama, sest seal oli rohkem tööd ja palgad olid kõrgemad kui Soomes.

1990-ndatest uude sajandisse

Kui Nõukogude Liit 1990-ndate alguses kokku varises, algas Soomes sügav majanduskriis, sest eksport Nõukogude Liitu lõppes. Sel ajal läksid paljud ettevõtted pankrotti, mille tagajärjel paljud inimesed kaotasid töö. Peale majanduskriisi panustas Soomes kõrgtehnoloogilisse tööstusse ja tekkis palju uusi töökohti. Üha rohkem inimesi leidis tööd ka teenindussektori erinevatel ametikohtadel.

1990-ndatel hakkas Soome elama asuma üha rohkem inimesi teistest riikidest. Soome saabus pagulasi paljudest riikidest ning Soome taustaga inimesi endisest Nõukogude Liidust. Paljud asusid Soome elama ka õpingute, töö või pere tõttu.

1995. aastal sai Soome Euroopa Liidu (EL-i) liikmeks. 2002. aastal võttis Soome esimeste Euroopa Liidu riikide hulgas kasutusele EL-i ühisraha euro ja loobus sellega oma valuutast.

linkkiThisisfinland.fi:
Teavet Soome ajaloo kohtainglise keel | vene keel | prantsuse keel | hispaania keel | saksa keel | portugali keel