Töihin Suomeen

Soome tööle

Kui tuled Soome tööle ja oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaa kodanik, vajad elamisluba. Elamisluba tuleb taotleda enne Soome tulemist.

Enne elamisloa saamist tuleb sul leida Soomes töökoht. Kui oled töökoha leidnud, võid taotleda elamisluba.

Vajad töötamiseks kas töötaja elamisluba (työntekijän oleskelulupa) või muud elamisluba. Loa tüüp sõltub sellest, millist tööd hakkad tegema.

Koroonaviirus ja Soome elama asumine

Soome piiriliiklus on piiratud. Endiselt kehtivad paljudes riikides karantiininõuded.

Loe koroonaviiruse mõju kohta elamislubadele InfoFinlandi lehelt: Koroonaviirus ja Soome elama asumine.

Töötaja elamisluba

Kui sa ei tohi töötada muu elamisloaga või ilma elamisloata, vajad töötaja elamisluba (työntekijän oleskelulupa). Kõikide tööde puhul ei ole sul töötaja elamisluba vaja. Immigratsiooniameti veebilehelt saad kontrollida, millist elamisluba vajad.

Töötaja elamisluba vajavad näiteks:

 • kokad;
 • koristajad;
 • kodu- või lapsehoidjad.

Immigratsiooniamet otsustab, kas sulle antakse elamisluba. Loa saamiseks on vajalik ka töö- ja ettevõtlusbüroo alamotsus.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Töötaja elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Muud elamisload palgatöö tegemiseks

Teatud tööülesannete täitmiseks ei vaja sa töötaja elamisluba, kuid vajad siiski elamisluba, mis antakse teatud töö tegemiseks. Sellised tööd on näiteks:

 • ettevõtte juhtimine;
 • erispetsialisti tööülesanded;
 • uurija tööülesanded;
 • teaduse, kultuuri ja kunsti valdkonna tööülesanded;
 • tööpraktika.

Immigratsiooniamet otsustab, kas sulle väljastatakse elamisluba. Loa saamiseks ei ole vaja töö- ja ettevõtlusbüroo otsust.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Töötamine Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

Hooajatöötaja elamisluba

Kui tuled Soome tegema hooajalise iseloomuga tööd, vajad hooajatöötaja elamisluba. Hooajatöö kestus võib olla maksimaalselt 9 kuud. Hooajatööd on näiteks:

 • taimekasvatus;
 • metsahooldustööd;
 • festivalidega seotud tööd.

Kui tuled tööle vähem kui kolmeks kuuks riigist, mille suhtes kehtib viisanõue, pead taotlema Soome esindusest hooajatöö viisat. Kui sinu töö kestab üle kolme kuu, taotle immigratsiooniametist hooajatöötaja elamisluba.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Hooajatöötaja elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töötamine muu elamisloa alusel

Kui sul on juba olemas Soome elamisluba mingil muul alusel, näiteks peresidemete alusel, võib sinu loaga kaasneda ka töötamisõigus. Sel juhul ei vaja sa eraldi elamisluba töötamiseks. Oma elamisloalt ja elamisloaotsusest saad kontrollida, kas sul on Soomes töötamise õigus.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Töötamisõigussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui oled omandanud hariduse või teaduskraadi Soomes

Kui oled omandanud hariduse või teaduskraadi Soomes, saad taotleda elamisluba, kui saad töökoha.

Elamisluba saad taotleda omandatud hariduse või teaduskraadi alusel, isegi kui oled pärast lõpetamist Soomest lahkunud. Sul peab siiski olema allkirjastatud tööleping.

Kui sulle väljastatakse elamisluba omandatud hariduse alusel, võid töötada mis tahes valdkonnas. Tööga seotud elamisloa puhul seda õigust üldjuhul ei ole.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kui oled omandanud hariduse Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Kui oled omandanud teaduskraadi Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui otsid tööd või asutad ettevõtet

Elamisluba saad taotleda ka tööotsimiseks või ettevõtluseks. Seda elamisluba väljastatakse ainult õppuri või teadustöö tegija elamisloa pikendamise vormis.

Taotle elamisluba tööotsimiseks või ettevõtluseks enne, kui sinu õppuri või teadustöö tegija elamisluba lõppeb, ja pärast hariduse või teaduskraadi omandamist. Luba väljastatakse maksimaalselt aastaks ja ainult ühe korra.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloa pikendamine tööotsimiseks või ettevõtlusekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elamisloa taotlemine

Pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses. Välisesindusse pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Loataotluse menetlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloataotluse esitamisel.

Tööandja roll elamisloa taotlemise protsessis

Töötaja elamisloa taotluse lisana on vaja vormi TEM054, mille täidab ja allkirjastab tööandja. Tööandja võib edastada andmed töö ja ettevõtte kohta ise ning jälgida taotluse kulgu teenusekeskkonnas Enter Finland. Tööandja võib tasuda töötaja eest ka taotluse läbivaatamise tasu. Küsi oma tööandjalt, kas ta kasutab tööandja teenust teenusekeskkonnas Enter Finland.

Pea meeles, et tööandja ei saa sinu eest elamisluba taotleda, tema ainult täiendab omalt poolt sinu taotlust teenusekeskkonnas Enter Finland.

Kui sinu esimese elamisloataotluse menetlemine on pooleli, ei ole sul õigust töötada. Kui oled taotlenud luba välismaal, ei tohi sa tulla Soome enne, kui luba on väljastatud.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektrooniline taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Loataotluste läbivaatamise ajadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Juhiseid tööandjalesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Eksperdi elamisloa taotlemine

Kui tuled Soome eksperdi ülesannetes, võid tulla Soome ka ilma elamisloata. Siiski peab sul olema viisa või õigus viibida kolm kuud Soomes ilma elamisloata. Sul peab olema ka nõudmistele vastav töökoht. Kui töötad Soomes kauem kui kolm kuud, pead taotlema elamisluba. Võid taotleda elamisluba elektrooniliselt, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või Immigratsiooniameti teeninduspunktis.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Elamisloata töötamine

Sõltumata sellest, millise riigi kodanik sa oled, võid teatud juhtudel töötada Soomes elamisloata. Sul peab siiski olema viisa, juhul kui vajad Soome viisat. Soomes võid töötada elamisloata näiteks juhul, kui:

 • tuled kutse või lepingu alusel maksimaalselt kolmeks kuuks Soome tõlgiks, õpetajaks, spetsialistiks või spordikohtunikuks;
 • oled teises EL-i/EMP riigis tegutseva ettevõtte alaline töötaja ja tuled Soome teostama ajutist hanke- või allhanketööd ja sinu töö kestab maksimaalselt kolm kuud;
 • oled Soomes varjupaigataotlejana ja sul on kehtiv piiriületust lubav reisidokument. Võid töötada elamisloata, kui varjupaigataotluse esitamisest on möödas kolm kuud;
 • oled Soomes varjupaigataotlejana ja sul ei ole kehtivat piiriületust lubavat reisidokumenti. Võid töötada elamisloata, kui oled viibinud riigis kuus kuud.

Immigratsiooniameti veebilehelt saad kontrollida, kas sul on õigus Soomes töötada elamisloata.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloata töötaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töökoht Soomes

InfoFinlandi lehel Töö Soomes on infot selle kohta, kuidas Soomes töökoht leida. InfoFinlandi lehel Töö ja ettevõtlus on rohkem töötajatele ja ettevõtjatele mõeldud infot.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Soome töölesoome keel | rootsi keel | inglise keel