Töihin Suomeen

Soome tööle

Koroonaviirus ja Soome elama asumine

Soome piiriliiklus on piiratud. Endiselt kehtivad paljudes riikides karantiininõuded.

Loe lisaks: Koroonaviirus ja Soome elama asumine.

See leht on mõeldud sulle, kui oled mõne teise riigi kui EL-i riigi, Norra, Islandi, Šveitsi või Liechtensteini kodanik.

Kui tuled Soome tööle, vajad elamisluba. Enne elamisloa saamist tuleb sul leida Soomest töökoht. Kui oled töökoha leidnud, võid taotleda elamisluba. Elamisluba tuleb taotleda enne Soome tulemist.

Vajad kas töötaja elamisluba (työntekijän oleskelulupa) või muud elamisluba töötamiseks. Loa tüüp sõltub sellest, millist tööd hakkad tegema.

Töötaja elamisluba

Kui sa ei tohi töötada muu elamisloaga või ilma elamisloata, vajad töötaja elamisluba (työntekijän oleskelulupa). Kõikide tööde puhul ei ole sul töötaja elamisluba vaja. Immigratsiooniameti veebilehelt saad kontrollida, millist elamisluba vajad.

Töötaja elamisluba vajavad näiteks:

 • kokad;
 • koristajad;
 • kodu- või lapsehoidjad.

Immigratsiooniamet otsustab, kas sulle antakse elamisluba. Loa saamiseks on vajalik ka töö- ja ettevõtlusbüroo alamotsus.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Töötaja elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Muud elamisload palgatöö tegemiseks

Teatud tööülesannete täitmiseks ei vaja sa töötaja elamisluba, kuid vajad siiski elamisluba, mis antakse teatud töö tegemiseks. Sellised tööd on näiteks:

 • ettevõtte juhtimine;
 • erispetsialisti tööülesanded;
 • uurija tööülesanded;
 • teaduse, kultuuri ja kunsti valdkonna tööülesanded;
 • tööpraktika.

Immigratsiooniamet otsustab, kas sulle väljastatakse elamisluba. Loa saamiseks ei ole vaja töö- ja ettevõtlusbüroo otsust.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Töötamine Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

Hooajatöötaja elamisluba

Kui tuled Soome tegema hooajalise iseloomuga tööd, vajad hooajatöötaja elamisluba. Hooajatöö kestus võib olla maksimaalselt 9 kuud. Hooajatööd on näiteks:

 • taimekasvatus;
 • metsahooldustööd;
 • festivalidega seotud tööd.

Kui tuled tööle vähem kui kolmeks kuuks riigist, mille suhtes kehtib viisanõue, pead taotlema Soome esindusest hooajatöö viisat. Kui sinu töö kestab üle kolme kuu, taotle immigratsiooniametist hooajatöötaja elamisluba.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Hooajatöötaja elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töötamine muu elamisloa alusel

Kui sul on juba olemas Soome elamisluba mingil muul alusel, näiteks peresidemete alusel, võib sinu loaga kaasneda ka töötamisõigus. Sel juhul ei vaja sa eraldi elamisluba töötamiseks. Oma elamisloalt ja elamisloaotsusest saad kontrollida, kas sul on Soomes töötamise õigus.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Töötamisõigussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui oled omandanud kõrghariduse Soomes

Kui oled omandanud kõrghariduse Soomes, võid saada ajutise elamisloa töö otsimiseks. Seda elamisluba väljastatakse ainult õppuri elamisloa pikendamise vormis. Taotle luba enne, kui õppuri elamisluba lõpeb. Võid saada elamisloa maksimaalselt üheks aastaks. Sellist elamisluba on võimalik saada ainult üks kord.

Kui saad töökoha, võid kohe töötamist alustada. Pead siiski taotlema uut elamisluba töötamiseks – enne seda, kui lõppeb sinu töö otsimiseks väljastatud elamisluba.

Kui oled omandanud kõrghariduse Soomes, ei vaja sa elamisloa saamiseks töö- ja ettevõtlusbüroo alamotsust.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisluba tööotsimisekssoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elamisloa taotlemine

Pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses. Välisesindusse pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Loataotluse menetlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloataotluse esitamisel.

Töötaja elamisloa taotluse lisana on vaja vormi TEM054, mille täidab ja allkirjastab tööandja. Tööandja võib edastada andmed töö ja ettevõtte kohta ise ning jälgida taotluse kulgu teenusekeskkonnas Enter Finland. Tööandja võib tasuda töötaja eest ka taotluse läbivaatamise tasu. Küsi oma tööandjalt, kas ta kasutab tööandja teenust teenusekeskkonnas Enter Finland.

Pea meeles, et tööandja ei saa sinu eest elamisluba taotleda, tema ainult täiendab omalt poolt sinu taotlust teenusekeskkonnas Enter Finland.

Kui sinu esimese elamisloataotluse menetlemine on pooleli, ei ole sul õigust töötada. Kui oled taotlenud luba välismaal, ei tohi sa tulla Soome enne, kui luba on väljastatud.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektrooniline taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Loataotluste läbivaatamise ajadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Eksperdi elamisloa taotlemine

Kui tuled Soome eksperdi ülesannetes, võid tulla Soome ka ilma elamisloata. Siiski peab sul olema viisa või õigus viibida kolm kuud Soomes ilma elamisloata. Sul peab olema ka nõudmistele vastav töökoht. Kui töötad Soomes kauem kui kolm kuud, pead taotlema elamisluba. Võid taotleda elamisluba elektrooniliselt, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või Immigratsiooniameti teeninduspunktis.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Elamisloata töötamine

Sõltumata sellest, millise riigi kodanik sa oled, võid teatud juhtudel töötada Soomes elamisloata. Sul peab siiski olema viisa, juhul kui vajad Soome viisat. Soomes võid töötada elamisloata näiteks juhul, kui:

 • tuled kutse või lepingu alusel maksimaalselt kolmeks kuuks Soome tõlgiks, õpetajaks, spetsialistiks või spordikohtunikuks;
 • oled teises EL-i/EMP riigis tegutseva ettevõtte alaline töötaja ja tuled Soome teostama ajutist hanke- või allhanketööd ja sinu töö kestab maksimaalselt kolm kuud;
 • oled Soomes varjupaigataotlejana ja sul on kehtiv piiriületust lubav reisidokument. Võid töötada elamisloata, kui varjupaigataotluse esitamisest on möödas kolm kuud;
 • oled Soomes varjupaigataotlejana ja sul ei ole kehtivat piiriületust lubavat reisidokumenti. Võid töötada elamisloata, kui oled viibinud riigis kuus kuud.

Immigratsiooniameti veebilehelt saad kontrollida, kas sul on õigus Soomes töötada elamisloata.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloata töötaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Töökoht Soomes

InfoFinlandi lehel Töö Soomes on infot selle kohta, kuidas Soomes töökoht leida. InfoFinlandi lehel Töö ja ettevõtlus on rohkem töötajatele ja ettevõtjatele mõeldud infot.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Soome töölesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Buklett Soome tööle(pdf, 5,51 MB)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | poola keel

linkkiTyöterveyslaitos:
Juhend Tööl Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hiina keel | araabia keel | kurdi keel | saksa keel | tai keel | vietnami keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Welcome Guideinglise keel