Yrittäjäksi Suomeen

Soome ettevõtjaks

Kui soovid asutada Soomes ettevõtte ja oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaa kodanik ning sa ei ela ka Euroopa majanduspiirkonna (EMP) riigis, vajad elamisluba. Elamisluba tuleb taotleda enne Soome tulemist.

Soomes võib ettevõtte luua igaüks, kellel on alaline elukoht mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis. Loa vajadus ei sõltu sinu kodakondsusest, vaid sellest, kus on sinu elukoht.

Sinu ettevõtlustegevus peab olema rentaabel ja sinu toimetulek peab olema kindlustatud ettevõtlustegevusest saadud tulude kaudu.

Koroonaviirus ja Soome elama asumine

Soome piiriliiklus on piiratud. Endiselt kehtivad paljudes riikides karantiininõuded.

Loe koroonaviiruse mõju kohta elamislubadele InfoFinlandi lehelt Koroonaviirus ja Soome elama asumine.

Ettevõtja elamisluba

Kui soovid Soomes ettevõtjana töötada, vajad ettevõtja elamisluba.

Ettevõtjad on:

  • iduettevõtja;
  • füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE;
  • täisühingu täisosanik;
  • usaldusühingu vastutav täisosanik;
  • sellise ühistu liige, millel on piiramatu lisamaksu kohustus (liikmete vastutus ühistu võlgade eest pankroti- või likvideerimismenetluses);
  • aktsiaseltsis juhtival positsioonil (tegevdirektor või juhatuse liige) töötav aktsionär või muus ühenduses juhtival positsioonil töötav isik.

Et saaksid ettevõtja elamisloa, pead ise oma Soomes asuvas ettevõttes töötama.

Kui sul pole Soomes või mujal EMP territooriumil alalist elukohta, pead registreerima oma ettevõtlustegevuse enne ettevõtja elamisloa hankimist patendi- ja registriameti äriregistris.

Kui asud alaliselt elama Soome või EMP territooriumile, ei vaja sa ettevõtte asutamiseks patendi- ja registriameti luba. Seega ei sõltu luba kodakondsusest, vaid sellest, kus on sinu alaline elukoht.

Elamisloataotluse läbivaatamine koosneb kahest etapist. Esmalt hindab ELY keskus (ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskus) sinu ettevõtte rentaablust, mh äriplaani ja finantseerimise alusel. Seejärel teeb immigratsiooniamet otsuse elamisloa kohta.

Lisateavet ettevõtja elamisloa taotlemise eelduste kohta leiad immigratsiooniameti kodulehelt.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Väljaspool EMP territooriumi elavate ettevõtjate loadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Ettevõtja elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiStartingupsmoothly.fi:
Teenus Chatbot välisettevõtjatelesoome keel | inglise keel

Iduettevõtja (start-up) elamisluba

Kui soovid asutada Soomes iduettevõtte, saad taotleda kiiresti kasvavatele ettevõtetele mõeldud iduettevõtja elamisluba. Iduettevõtja elamisloa saamiseks peab sul olema konkreetne äriplaan.

Iduettevõtja elamisloa taotlemine koosneb kahest etapist:

  1. vajad Business Finlandi positiivset hinnangut sinu iduettevõtjana (kiiresti kasvava ettevõttena) tegutsemise kohta;
  2. taotle iduettevõtja elamisluba ja tõenda oma isikut kas Soome esinduses või immigratsiooniameti teeninduspunktis.

Protsess on väga kiire ja sujuv. Esmalt pead saama innovatsioonikeskuselt Business Finland positiivse hinnangu. Ettevõtteid toetav Business Finland hindab sinu ettevõtte äritegevuse mudelit, oskusteavet ja äri kasvatamise võimet. Saad saata oma äriplaani ja vajalikud dokumendid Business Finlandile e-posti teel.

Kui oled saanud Business Finlandilt positiivse hinnangu, saad taotleda immigratsiooniametist iduettevõtja elamisluba. Business Finlandi hinnang kehtib kaks kuud. Edasta hinnang immigratsiooniametisse iduettevõtja elamisloa taotluse lisana.

Ilma Business Finlandi positiivse hinnanguta pole sul võimalik iduettevõtja elamisluba saada.

Juhised ja lisateabe iduettevõtja elamisloa taotlemise kohta leiad immigratsiooniameti ja Business Finlandi kodulehtedelt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Iduettevõtja (start-up) elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiBusiness Finland:
Iduettevõtja (start-up) elamislubainglise keel

Elamisloa taotlemine

Ettevõtja elamisluba või iduettevõtja elamisluba saad taotleda veebis teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust, kus saad oma isikut tõendada ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses. Välisesindusse pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse. Vormi saad printida immigratsiooniameti veebilehelt.

Elamisloa taotluse menetlemine on tasuline. Tasu pead maksma elamisloa taotluse esitamisel.

Loe ettevõtte asutamisest InfoFinlandi lehelt Ettevõtte asutamine Soomes.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektrooniline taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Ettevõtjana Soomes

InfoFinlandi lehel Töö ja ettevõtlus on rohkem töötajatele ja ettevõtjatele mõeldud teavet.

linkkiNewCo Helsinki:
Ettevõtte asutamise juhend(pdf, 25 Mt)soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | hiina keel | araabia keel

linkkiBusiness Finland:
Teenuseid ettevõtjatele-Startup Kitinglise keel