Perheenjäsenen luokse Suomeen

Pereliikme juurde Soome

Kui soovid asuda elama Soomes elava pereliikme juurde, vajad elamisluba.

Kui soovid pereliiget Soomes ainult külastada, vaata lisateavet InfoFinlandi lehelt Lühiajaline elamine Soomes.

Kõik pereliikmed ei saa elamisluba. Loa võivad reeglina saada Soomes elava isiku abikaasa, vabaabielupartner, alaealised lapsed ja alaealise lapse vanemad. Sageli nõutakse ka, et Soomes elaval isikul on piisavad elatusvahendid Soome elama asuva pereliikme ülalpidamiseks.

Pane tähele, et EL-i kodanike (mitte Soome kodanike) pereliikmetele kehtivad eriseadused.Kui oled Soomes elava EL-i kodaniku pereliige, leiad teavet lubade kohta InfoFinlandi lehelt EL-i kodanikud.

Lisateavet pereliikmetele elamisloa taotlemise kohta leiad InfoFinlandi lehtedelt Elamisluba abikaasale, Elamisluba lapsele või vanemale, Elamisluba muule lähedasele.

InfoFinlandi lehelt Pereliige leiad perekondlikel põhjustel elama asujatele mõeldud teavet.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome peresidemete aluselsoome keel | rootsi keel | inglise keel