Pysyvä oleskelulupa

Alaline elamisluba

Võid saada Soome alalise elamisloa, kui oled elanud riigis piisavalt kaua. Alalist elamisluba saad taotleda ainult siis, kui oled Soomes.

Võid saada alalise elamisloa (pysyvä oleskelulupa) (P), kui

 • sa oled elanud Soomes vähemalt neli aastat A-loaga ja
 • sa ei ole vahepeal elanud üle kahe aasta välismaal ja
 • põhjused, mille alusel said varasemad load, on endiselt olemas

Kui sul oli Soome tulles A-luba, arvutatakse nelja-aastane periood alates sinu Soome saabumise kuupäevast. Kui sa oled saanud A-loa Soomes, arvutatakse nelja-aastane periood alates kuupäevast, millal esimene A-luba kehtima hakkas. Kui oled saanud Soomest rahvusvahelise kaitse, arvutatakse nelja-aastane periood sellest alates, kui sa Soome saabusid.

Alaline elamisluba võidakse jätta väljastamata, kui:

 • oled toime pannud kuriteo, mille eest võidakse karistada vabadusekaotusega
 • sind kahtlustatakse kuriteos, mille eest võidakse karistada vabadusekaotusega
 • oled toime pannud kaks või rohkem kuritegu
 • sind kahtlustatakse kahes või enamas kuriteos

Alaline elamisluba kehtib tähtajatult. Luba võidakse siiski annulleerida, kui sa kolid alaliselt Soomest ära, viibid välismaal kaks aastat järjest või oled esitanud valesid andmeid siis kui sa luba taotlesid.

Pikaajaliselt riigis elanud kolmanda riigi kodaniku EÜ elamisluba

Kolmanda riigi kodanik on muu kui Põhjamaade, EL-i riikide, Liechtensteini või Šveitsi kodanik.

Võid saada kolmanda riigi kodaniku EÜ elamisloa (P-EU),kui:

 • sa oled elanud Soomes vähemalt viis aastat A loaga ja
 • sa ei ole selle aja jooksul elanud välismaal kauem kui 10 kuud ja
 • põhjused, mille alusel sa said varasemad load, on endiselt olemas

P-EU-luba taotletakse samal viisil kui alalist elamisluba.

P-EU-luba kehtib tähtajatult.

P-EU-luba võidakse mitte väljastada samadel põhjustel nagu alalist elamisluba.

Nii taotled alalist elamisluba

Taotle alalist elamisluba teenusekeskkonnas Enter Finland järgmiselt.

 1. Logi teenusekeskkonda sisse. Tuvasta oma isik internetipanga koodide, ID-kaardi või mobiil-ID kaudu.
 2. Täida taotlusblankett ja lisa vajalikud lisadokumendid. Andmed vajalike lisadokumentide kohta on migratsiooniameti veebisaidil. Maksa ka elamisloa menetlustasu.
 3. Mine migratsiooniameti teeninduspunkti kolme kuu jooksul. Broneeri eelnevalt aeg migratsiooniameti veebisaidil oleva broneerimissüsteemi kaudu.
 4. Kontrolli regulaarselt oma teenusekeskkonnas Enter Finland olevat kontot. Sinu kontole tuleb teave, kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi. Sinu kontole tuleb ka teade otsuse kohta.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska taotleda alalist elamisluba veebi kaudu, siis toimi järgmiselt.

 1. Taotle alalist elamisluba paberkandjal.
 2. Prindi sobiv taotlusvorm migratsiooniameti veebilehelt ja täida hoolikalt ära. Valesti täidetud taotlust vastu ei võeta.
 3. Broneeri teeninduspunkti eelnevalt aeg migratsiooniameti veebisaidil oleva broneerimissüsteemi kaudu.
 4. Teeninduspunkti minnes võta kaasa täidetud taotlusvorm, lisad ja lisade koopiad ning pass ja passipilt.
 5. Taotluse esitamisel pead maksma menetlustasu.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Alaline elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Taotlusvormsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti teeninduspunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Aja broneerimine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviirus COVID-19

Üldjuhul pead oma isiku tuvastama kolme kuu jooksul alates taotluse esitamise hetkest. Koroonaviiruse olukorra tõttu on isiku tuvastamise aega ajutiselt pikendatud kuni 31.12.2021.

Täpsemad juhised elamisloa taotlemise ja teeninduspunktis asjaajamise kohta koroonaviiruse epideemia ajal leiad migratsiooniameti veebisaidilt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti juhised koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe koroonaviiruse mõju kohta elamislubadele InfoFinlandi lehelt Koroonaviirus ja Soome elama asumine.