Pysyvä oleskelulupa

Alaline elamisluba

Võid saada alalise elamisloa (pysyvä oleskelulupa) (P), kui

  • sa oled elanud Soomes vähemalt neli aastat A-loaga ja
  • sa ei ole vahepeal elanud üle kahe aasta välismaal ja
  • põhjused, mille alusel said varasemad load, on endiselt olemas

Kui sul oli Soome tulles A-luba, arvutatakse nelja-aastane periood alates sinu Soome saabumise kuupäevast. Kui sa oled saanud A-loa Soomes, arvutatakse nelja-aastane periood alates kuupäevast, millal esimene A-luba kehtima hakkas. Kui oled saanud Soomest rahvusvahelise kaitse, arvutatakse nelja-aastane periood sellest alates, kui sa Soome saabusid.

Alaline elamisluba võidakse jätta väljastamata, kui:

  • oled toime pannud kuriteo, mille eest võidakse karistada vabadusekaotusega
  • sind kahtlustatakse kuriteos, mille eest võidakse karistada vabadusekaotusega
  • oled toime pannud kaks või rohkem kuritegu
  • sind kahtlustatakse kahes või enamas kuriteos

Alaline elamisluba kehtib tähtajatult. Luba võidakse siiski annulleerida, kui sa kolid alaliselt Soomest ära, viibid välismaal kaks aastat järjest või oled esitanud valesid andmeid siis kui sa luba taotlesid.

Pikaajaliselt riigis elanud kolmanda riigi kodaniku EÜ elamisluba

Kolmanda riigi kodanik on muu kui Põhjamaade, EL-i riikide, Liechtensteini või Šveitsi kodanik.

Võid saada kolmanda riigi kodaniku EÜ elamisloa (P-EU),kui:

  • sa oled elanud Soomes vähemalt viis aastat A loaga ja
  • sa ei ole selle aja jooksul elanud välismaal kauem kui 10 kuud ja
  • põhjused, mille alusel sa said varasemad load, on endiselt olemas

P-EU-luba taotletakse samal viisil kui alalist elamisluba.

P-EU-luba kehtib tähtajatult.

P-EU-luba võidakse mitte väljastada samadel põhjustel nagu alalist elamisluba.

Taotlemine

Võid taotleda alalist elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama oma isiku tõendamiseks immigratsiooniameti teeninduspunkti. Võta kaasa isikut tõendav dokument ja taotluse lisade originaaldokumendid. Immigratsiooniametisse pöördumiseks tuleb eelnevalt aeg broneerida. Aja saad broneerida veebis, immigratsiooniameti elektroonilise ajabroneerimissüsteemi kaudu.

Kui oled esitanud taotluse veebi kaudu, pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu teenusekeskkonnas Enter Finland asuvale kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid taotleda luba immigratsiooniameti teeninduspunkti kaudu ka paberkandjal. Vormi saad printida immigratsiooniameti veebilehelt. Broneeri endale teeninduspunktis aeg ja võta kaasa täidetud taotlus, lisad ja isikut tõendav dokument.

Elamisloa taotluse menetlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloa taotlemisel. Teenusekeskkonnas Enter Finland saad makse sooritada Soome internetipanga koodide või krediitkaardiga.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Alaline elamislubasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Taotlusvormsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti teeninduspunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Aja broneerimine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel