Jatko-oleskelulupa

Elamisloa pikendamine

Kui sinu elamisloa kehtivusaeg hakkab lõppema ja soovid Soomes edasi viibida, vajad uut tähtajalist elamisluba. On tähtis, et taotled elamisloa pikendamist enne, kui sinu eelmine elamisluba lõppeb. Elamisloa pikendamist saad taotleda ainult siis, kui oled Soomes.

Kui sinu eelmine elamisluba lõppeb taotluse menetlemise ajal, võid viibida Soomes ja sul on tavaliselt ka õigus taotluse menetlemise ajal tööd teha. Kui taotled elamisloa pikendamist alles pärast eelmise elamisloa lõppemist, võid viibida Soomes taotluse menetlemise ajal, aga sul ei ole õigust tööd teha enne, kui saad uue elamisloa.

Migratsiooniamet väljastab sulle pikendatud elamisloa, kui sama alus, millega said esimese loa, on endiselt olemas. Võid taotleda elamisloa pikendamist ka eri alusel kui esimest luba. Pea meeles, et sa pead vastama selle elamisloa tingimustele. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt: Kui sinu Soomes elamise põhjus muutub.

Piisav sissetulek

Soome elamisloa pikendamiseks peab sul olema toimetulekuks piisav sissetulek. Kui elamisloa pikendamist taotlevad ka sinu pereliikmed, siis piisava sissetuleku nõue kehtib ka nende suhtes.Teatud juhtudel ei nõua Migratsiooniamet piisavat sissetulekut. Saad Migratsiooniameti veebilehelt kontrollida, kellel ja kui suur sissetulek peab olema.

Arvesta sellega, et kui sinu elusituatsioon muutub, võib see mõjutada ka sinu elamisluba. Tähtajaline elamisluba võidakse tühistada, kui neid põhjuseid, mille alusel elamisluba välja anti, ei ole enam olemas. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt: Kas ma võin elamisloa kaotada?

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Piisav sissetuleksoome keel | rootsi keel | inglise keel

Nii taotled elamisloa pikendamist

Taotle elamisloa pikendamist teenusekeskkonnas Enter Finland:

  1. Logi teenusekeskkonda sisse. Tuvasta oma isik internetipanga koodide, ID-kaardi või mobiil-ID kaudu.
  2. Täida taotlusblankett ja lisa vajalikud lisadokumendid. Andmed vajalike lisadokumentide kohta on migratsiooniameti veebisaidil. Maksa ka elamisloa menetlustasu.
  3. Teenusekeskkond Enter Finland teavitab sind taotluse saatmisel, kas pead minema isiku tuvastamiseks ja sõrmejälgede andmiseks migratsiooniameti teeninduspunkti.
  4. Kui pead oma isikut tuvastama ja esitama taotluse lisade originaaldokumendid, külasta migratsiooniameti teeninduspunkti. Mine teeninduspunkti kolme kuu jooksul. Broneeri eelnevalt aeg migratsiooniameti veebisaidil oleva broneerimissüsteemi kaudu.
  5. Kontrolli regulaarselt oma teenusekeskkonnas Enter Finland olevat kontot. Sinu kontole tuleb teave, kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi. Sinu kontole tuleb ka teade otsuse kohta.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska taotleda elamisloa pikendamist veebi kaudu, siis toimi järgmiselt.

  1. Taotle elamisloa pikendamist paberkandjal.
  2. Prindi sobiv taotlusvorm migratsiooniameti veebilehelt ja täida hoolikalt ära. Valesti täidetud taotlust vastu ei võeta.
  3. Broneeri teeninduspunkti eelnevalt aeg migratsiooniameti veebisaidil oleva broneerimissüsteemi kaudu.
  4. Teeninduspunkti minnes võta kaasa täidetud taotlusvorm, lisad ja lisade koopiad ning pass ja passipilt.
  5. Taotluse esitamisel pead maksma menetlustasu.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamisloa pikendaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEnterfinland.fi:
Elektrooniline taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Aja broneerimine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti teeninduspunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Elamislubade taotlusblanketidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviirus COVID-19

Üldjuhul pead oma isiku tuvastama kolme kuu jooksul alates taotluse esitamise hetkest. Koroonaviiruse olukorra tõttu on isiku tuvastamise aega ajutiselt pikendatud kuni 31.12.2021.

Täpsemad juhised elamisloa taotlemise ja teeninduspunktis asjaajamise kohta koroonaviiruse epideemia ajal leiad migratsiooniameti veebisaidilt.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Migratsiooniameti juhised koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviiruse mõju elamislubade pikendamisele

Üldjuhul ei ole võimalik elamisluba pikendada, kui sinu sissetulek ei olnud eelmise elamisloa ajal piisavalt suur.

Kas koroonaviirus on mõjutanud sinu sissetulekut? Teatud juhtudel arvestab immigratsiooniamet seda, kui taotled elamisloa pikendamist. Sissetuleku vähenemine peab olema tingitud koroonaviiruse pandeemiast ja see võib kesta maksimaalselt kuus kuud. Erand kehtib kuni 31.12.2021.

Töötajad

Kas sinu tööleping on üles öeldud või sind on saadetud sundpuhkusele koroonaviiruse tõttu? Või kas sul on olnud pandeemia jooksul tavalisest vähem tööd? Praegu võib immigratsiooniamet sinu töötaja elamisluba siiski pikendada, kui sinu sissetulek oli koroonaviiruse tõttu mõnda aega väiksem. Lisa taotlusele sundpuhkusele saatmist või töölepingu ülesütlemist tõendav dokument. Küsi seda tööandjalt.

Pereliikmed

Kas sinu pere sissetulek on koroona tõttu olnud veidi aega tavapärasest väiksem? Immigratsiooniamet arvestab seda, kui taotled pereliikme elamisloa pikendamist. Lisa taotlusele enda või perekonna taasühinemist taotleva isiku sundpuhkusele saatmist või töölepingu ülesütlemist tõendav dokument.

Õppurid ja uurijad

Kas sinu õpingud on edenenud tavapärasest aeglasemalt koroonaviiruse tõttu? Immigratsiooniamet arvestab seda, kui taotled õppuri elamisloa pikendamist. Sinult ei nõuta tavapärast õpingutes edenemist, kui oled haigestunud koroonaviirusesse või kui eriolukord on sinu õpinguid mõjutanud.

Lisa oma taotluse juurde selgitus, miks õpingud ei ole edenenud nii kiiresti, kui olid plaaninud.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Koroonaviiruse mõju elamislubade pikendamiselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe koroonaviiruse mõju kohta elamislubadele InfoFinlandi lehelt: Koroonaviirus ja Soome elama asumine.