Oleskelulupaongelmat

Elamisloa küsimused

Nõustamine elamisloa küsimustes

Kui sul on probleeme või vajad abi elamisloa küsimustes, võid küsida nõu järgnevatest kohtadest:

  • Immigratsiooniamet (Maahanmuuttovirasto),
  • Soome esindused välisriikides,
  • elukohajärgse omavalitsuse immigrantide nõustajad Soomes,
  • Pagulaste nõustamiskeskus (Pakolaisneuvonta).

Palju teavet elamislubade kohta on Immigratsiooniameti veebilehel. Immigratsiooniamet annab elamislubadega seonduvat teavet ka telefoni teel.

Välisriikides viibivaid elamisloa taotlejaid teenindavad Soome välisesindused.

Paljudes linnades on immigrantide nõustamiskeskused, kus töötavad immigratsiooniküsimustele spetsialiseerunud nõustajad.

Pagulaste nõustamiskeskus annab varjupaigataotlejatele õigusabi varjupaiga taotlemise protsessis. Peale selle konsulteerib Pagulaste nõustamiskeskus teisi välismaalasi üldistes õigusküsimustes.

Arvesta, et elamisloaga seotud otsuseid saab teha ainult Immigratsiooniamet.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Teavet elamislubade kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Õigusnõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel