Elu Soomes

Linnad

Suomeen muuttajan muistilista

Meelespea Soome elama asujale

Enne kolimist tutvu InfoFinlandi sisuga. InfoFinlandist leiad usaldusväärset omakeelset teavet Soome elama asumise, tööelu, eluaseme, soome ja rootsi keele õppimise, õpingute, sotsiaalse kaitse, tervishoiuteenuste, pereteenuste, probleemsete situatsioonide ja vaba aja kohta. Saidil on praktilisi juhiseid, kontaktandmeid ja linke lisateabe kohta. Valiku Linnad alt jõuad sind huvitava omavalitsuse andmeteni. Kõik InfoFinlandi keeleversioonid on omavahel identsed.

Soome elama asuja meelespea eesmärk on aidata sind olulisemates praktilistes kolimisküsimustes. Arvesta, et nimekirjas ei ole tingimata mainitud kõiki teemasid, millega sul Soome elama asumisel tegeleda tuleb.

Enne Soome elama asumist

Elamisluba või elamisõiguse registreerimine?

Kui tuled Soome 90 päevaks ja oled EL-i kodanik, pead registreerima enda elamisõiguse. Kui oled mõne muu riigi kodanik, pead taotlema Soome elamisluba. Loe vastavalt oma kodakondsusele lisateavet InfoFinlandi lehtedelt EL-i kodanikud või Mitte-EL-i kodanikud.

Toimetulek

Kui taotled elamisluba või elamisõiguse registreerimist, pead tõendama, et sinu toimetulek Soomes on tagatud. Kui tuled Soome tööle või ettevõtjaks, pead tõendama, et saad töö või ettevõtluse kaudu piisavalt vahendeid toimetulekuks. Kui asud Soome elama pereliikme juurde, siis sageli nõutakse ka seda, et Soomes elaval isikul on piisavad rahalised vahendid iseenda ja Soome elama asuva pereliikme elatamiseks.

EL-i territooriumilt kolitavad esemed

Kui asud Soome elama teisest EL-i riigist, ei pea sa üldjuhul maksma tolli- või käibemaksu kolitavate esemete ehk isiklike esemete eest, mida kaasa tood. Sa ei pea kolitavaid esemeid ka tollis (tulli) deklareerima.

Arvesta, et kolitavate esemete tolli- ja tulumaksuvabastus ei hõlma alkoholi ja tubakatooteid. Nende kaupade riiki sissetoomisel on eraldi piirangud.

Lisateavet saad tolli nõustamiskeskusest (Tullineuvonta) telefonil +358 (0)295 5201 või tolli veebilehelt. Tolli nõustamiskeskus teenindab soome, rootsi ja inglise keeles.

Väljastpoolt EL-i territooriumi kolitavad esemed

Kui asud elama Soome väljastpoolt EL-i, ei pea sa üldjuhul maksma tolli- või käibemaksu kolitavate esemete ehk isiklike esemete eest, mida kaasa tood. Sul tuleb siiski kolitavad esemed Soome tollis deklareerida.

Kolitavate esemete hulka arvatakse näiteks:

  • mööbel ja muud kodutarbed;
  • koduloomad;
  • jalgrattad ja mootorrattad;
  • isiklikuks kasutamiseks mõeldud autod ja haagised.

Arvesta, et kolitavate esemete tolli- ja tulumaksuvabastus ei hõlma alkoholi ja tubakatooteid. Nende kaupade riiki sissetoomisel on eraldi piirangud.

linkkiTulli:
Kolitavate esemete Soome toominesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Auto Soome sissetoomine kolitava esemena

Kui tood auto Soome sisse kolitava esemena, pead selle tollis deklareerima. Kui tood auto Soome, pead sa auto registreerima ja maksma automaksu (autovero), enne kui võid seda liikluses kasutada.

Enne automaksu tasumist on võimalik autot ajutiselt kasutada. See eeldab, et esitad maksuametile auto kasutuselevõtu teatise (auton käyttöönottoilmoitus). Autol peab olema ka Soomes kehtiv liikluskindlustus (liikennevakuutus). Kui tood auto sisse väljastpoolt EMP territooriumi, vajad enne auto kasutuselevõttu ka transiidiluba (siirtolupa). Transiidilubasid väljastavad ülevaatuspunktid ja mõned tollipunktid. Sa ei tohi oma autot Soomes kasutada enne, kui oled esitanud kasutuselevõtu teatise ja hankinud transiidiloa.

Kui soovid automaksu ja auto kasutuselevõtu teatise kohta nõu küsida, võid helistada maksuameti teenindustelefonile:

  • +358 (0)29 497 150 (soome keel)
  • +358 (0)29 497 151 (rootsi keel)
  • +358 (0)29 497 152 (inglise keel)

linkkiTulli:
Sõidukid kolitavate esemetenasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Lemmikloomade riiki sissetoomine

Kui soovid tuua lemmiklooma endaga Soome kaasa, pead aegsasti välja selgitama, millised on loomade riiki sissetoomise eeskirjad. Sageli on nõutav, et loomadel oleksid teostatud teatud vaktsineerimised. Lisateavet Soome eeskirjade kohta annab Toiduamet (Ruokavirasto).

linkkiRuokavirasto:
Looma sissetoomine ELi riigistsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiRuokavirasto:
Looma sissetoomine väljastpoolt ELi riikisoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kolimisfirmad

Osa kolimisteenuseid pakkuvatest ettevõtetest osutab ka rahvusvahelist kolimisteenust. Nendelt ettevõtetelt saad osta rahvusvahelist kolimisteenust ja soovi korral ka esemete pakkimisteenust ja pakkimistarvikuid.

Kolimiskulud sõltuvad sellest, kust kolid ja kui palju sul on asju. Erinevate kolimisfirmade pakutavad teenused ja hinnad võivad olla väga erinevad, seega tasub hindu võrrelda.

linkkiMuuttopalvelu Niemi:
Kolimisteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiViktor Ek:
Kolimisteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiAlfa Quality Moving:
Abi ümberasumiselsoome keel | rootsi keel | inglise keel | norra keel | taani

Peale Soome elama asumist

Sellesse nimekirja on koondatud üldised teemad, millega pead tegelema, kui oled Soome saabunud.

Korter ja kodukindlustus

Enamik sisserändajatest elab Soomes esmalt üürikorteris. Üürikorteri otsimiseks tasub varuda aega vähemalt üks kuu. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Eluase ja elamine.

Kui sul on korter, tasub sul võtta ka kodukindlustus (kotivakuutus). Kodukindlustus hüvitab näiteks mööblile ja esemetele tekkinud kahjud. Kodukindlustusi müüvad kindlustusfirmad. Teavet kindlustuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi. Isikukoodi võid Soomes saada ka oma elukohajärgsest magistraadist või maksubüroost. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Koduvald Soomes

Kui asud Soome elama alaliselt, registreeritakse sulle Soomes koduvald. Koduvald on see vald, kus sa elad. Kui sul on koduvald, on sul õigus kasutada selle valla teenuseid, näiteks avalikke tervishoiuteenuseid. Seda, kas sulle saab registreerida koduvalla Soomes saab välja selgitada elukohajärgses magistraadis. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

linkkiMaistraatti:
Välismaalase registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Välismaalase registreerimine maksubüroossoome keel | rootsi keel | inglise keel

Sotsiaalne kaitse

Võid kuuluda Soome sotsiaalkaitse alla kas alalise elamise või töötamise alusel. Suur osa Kela toetustest on sellised, et sul tekib neile õigus vaid juhul, kui asud alaliselt Soome elama. Lisaks peavad olema täidetud muud toetuse saamise eeldused sarnaselt teiste Soomes elavate isikutega. Lisateavet Soome sotsiaalse kaitse kohta on InfoFinlandi lehel Soome sotsiaalne kaitse.

linkkiKela:
Soome elama asuja sotsiaalne kaitsesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Pangakonto

Rahaasjade korraldamiseks vajad pangakontot. Pangakonto avamiseks vajad passi või muud ametlikku isikut tõendavat dokumenti. Tasub võrrelda erinevate pankade pakutavaid teenuseid ja hindu, et leida soodsaim variant.

Teavet pangakonto avamise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes.

linkkiFinanssialan keskusliitto:
Välismaalase pangakontosoome keel | inglise keel

Tulumaksukaart

Kui käid tööl ja saad palka või oled ettevõtja, vajad Soome tulumaksukaarti (verokortti). Tulumaksukaardi saad maksubüroost. Loe lisaks maksustamise kohta Soomes InfoFinlandi lehelt Maksustamine.

Ühistransport

Kui elad linnas, ei ole auto omamine hädavajalik. Soomes on hästitoimiv ühistransport. Rongi ja bussiga võib sõita Soomes praktiliselt igale poole. Paljudesse linnadesse saab ka lennata. Suurtes linnades ja nende lähedal on ka hästitoimiv kohalik transport. Üldjuhul on kohalik transport lahendatud bussidega. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Liiklus Soomes.

Juhiluba

Kui sul on Põhjamaade, EL-i või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigi juhiluba, kehtib see ka Soomes. Kui elad alaliselt Soomes, võid vahetada selle Soome juhiloa vastu.

Kui su juhiluba on väljastatud riigis, millele laieneb Genfi või Viini teeliikluse konventsioon, võid selle juhiloaga Soomes sõita kuni kaks aastat. Pead vahetama oma juhiloa Soome juhiloa vastu kahe aasta jooksul alates Soome kolimisest.

Kui su juhiluba on väljastatud riigis, millele ei laiene Genfi või Viini teeliikluse konventsioon, saad selle juhiloaga Soomes sõita aasta jooksul pärast sinu kandmist Soome rahvastikuregistrisse.

Teeninduspunktis Ajovarma saad oma juhiloa Soome juhiloa vastu vahetada.

linkkiLiikenteen turvallisuusvirasto:
Välisriigi juhiluba Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

Internet

Soomes saab palju asju ajada interneti kaudu. Internetiühendus tasub endale hankida võimalikult peatselt peale Soome elama asumist.

InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes leiad lisa teavet internetiliitumise hankimise kohta.

linkkiViestintävirasto:
Interneti- ja telefoniühendussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Telefon

Kui ostad Soomes telefoniühenduse, saad Soome telefoninumbri. Telefoniühendusi pakuvad mitmed ettevõtted.

Võid osta ka ettemaksuga telefoniühenduse. Ettemaksukaardile on eelnevalt laetud teatud summa, mille ulatuses saad helistada. Ettemaksuga telefoniühendusi saad osta näiteks R-kioskitest, mõnedest supermarketitest või internetist.

linkkiSkype:
Soodsad kõned välismaalesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | saksa keel | portugali keel | poola keel | norra keel | hollandi keel | ungari keel | jaapani keel

Tervis

Soomes pakutakse riiklikke ja eratervishoiuteenuseid. Riiklikke tervishoiuteenuseid saad kasutada, kui sul on Koduvald Soomes. Riiklikke tervishoiuteenuseid pakuvad näiteks tervisekeskused. Riiklikud teenused on märksa odavamad kui erateenused.

Kui soovid broneerida arsti juurde aega, võta ühendust tervisekeskusega. Kui sul pole õigust kasutada riiklikke tervishoiuteenuseid, saad võtta ühendust erameditsiinikeskusega.

Lisateavet Soome tervishoiuteenuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Tervis.

Keele õppimine

Soome ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Keeleoskus aitab mõista uut ühiskonda ja lihtsustab asjaajamist. See, kas sul tasub õppida soome või rootsi keelt, sõltub sellest, millist keelt sinu koduvallas räägitakse. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Soome ja rootsi keel.

Töö otsimine

Töö otsimisel saab abi Töö- ja ettevõtlusbüroost. Võid otsida tööd internetist ja ajalehtedest. Samuti võid leida töökoha, kui võtad ise sulle huvipakkuvate tööandjatega ühendust. Loe lisaks töö otsimise kohta Soomes InfoFinlandi lehelt Kust leida tööd?.

Harrastused ja vaba aeg

Teavet vaba aja veetmise ja harrastuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Vaba aeg.

linkkiExpat Finland:
Teavet Soome kohta välismaalaseleinglise keel