Kotikunta Suomessa

Koduvald Soomes

Omavalitsused pakuvad elanikele mitmeid teenuseid. Omavalitsused pakuvad näiteks tervishoiuteenuseid ja laste päevahoidu. Kui sul on Soomes koduvald (kotikunta), on sul üldiselt õigus kasutada selle valla teenuseid.

Tasub välja uurida, kas sinul ja su pereliikmetel on Soomes õigus koduvallale. Õigus koduvallale Soomes on reguleeritud vastavalt koduvalla seadusele. Elukohajärgses Digi- ja rahvastikuandmete ametis saad välja selgitada, kas sul on Soomes õigus koduvallale.

Kuidas võid saada Soomes koduvalla

Soomes koduvalla saamiseks pead asuma alaliselt Soome elama. Kui elad Soomes ainult ajutiselt, näiteks asud Soome elama õpingute või töö tõttu maksimaalselt üheks aastaks, siis üldjuhul sulle Soomes koduvalla õigust ei teki.

Sul on võimalik saada koduvald Soomest, kui:

 • oled Soome kodanik
 • oled mõne Põhjamaa kodanik
 • oled EL-i, Šveitsi või Liechtensteini kodanik ja oled registreerinud oma elamisõiguse Soomes
 • sul on kehtiv alaline (P) või pidev (A) elamisluba
 • oled sellise isiku pereliige, kellel on Soomes koduvald
 • Kui sul on vähemalt aastast elamist võimaldav ajutine elamisluba (B), mis on kehtiv, võid saada koduvalla, kui suudad tõendada, et sinu eesmärk on Soomes alaliselt elada.

Alalist elamist võivad tõendada näiteks järgmised asjaolud

 • sul on töökoht Soomes ja sinu töölepingu kehtivusaeg on vähemalt kaks aastat
 • õpid Soomes ja sinu õpingud kestavad vähemalt kaks aastat
 • oled sünnijärgne soomlane
 • sul on varem olnud Soomes koduvald
 • oled Soomes järjest elanud vähemalt ühe aasta.

Sinu koduvald on tavaliselt see omavalitsus, kus sa tegelikult elad. Kui sul ei ole elukohta või kui sul on eluase mitme omavalitsuse territooriumil, siis on sinu koduvald see omavalitsus, mida sa ise oma koduvallaks pead ja millega sul on mingi püsiv side, näiteks peresidemete või töökoha alusel.

Kui soovid, et sinu koduvald kantaks rahvastikuregistrisse, pead alati isiklikult pöörduma Digi- ja rahvastikuandmete ametisse. Kui registreeritakse kogu sinu pere, peavad kõik pereliikmed Digi- ja rahvastikuandmete ametisse kohale tulema.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Digi- ja rahvastikuandmete ameti kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiFinlex:
Koduvalla seadussoome keel | rootsi keel