Asukkaaksi rekisteröityminen

Elanikuks registreerumine

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Sa pead esitama kolimisteatise ka ajutise Soome elama asumise kohta, kui Soomes elamine kestab kauem kui kolm kuud. Kui oled välisriigi kodanik, saad peale Soome rahvastikuregistrisse registreerimist endale isikukoodi.

Kui asud Soome alaliselt elama aastaks või sellest pikemaks ajaks, võib sul olla õigus koduvallale Soomes. Koduvalda vajad selleks, et saaksid kasutada linna või kohaliku omavalitsuse teenuseid, nagu tervishoiu- ja päevahoiuteenuseid. Digi- ja rahvastikuandmete ametis selgitatakse välja, kas sulle on võimalik koduvalda registreerida.

Enne ametisse tulekut saad ära täita välismaalase registreerimisteatise, mis on leitav veebilehelt dvv.fi. Saad selle täita ka Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohas.

Digi- ja rahvastikuandmete amet registreerib sinu põhiandmed Soome rahvastikuregistrisse. Need andmed on näiteks nimi, sünniaeg, kodakondsus, sugu ja aadress.

Soome isikukood

Kui sind on registreeritud rahvastikuregistrisse, antakse sulle Soome isikukood. Isikukoodi võid saada Immigratsiooniametist, kui sulle väljastatakse Soome elamisluba või registreeritakse sinu elamisõigus.

Saad taotleda registreeringut ja isikukoodi:

 • Digi- ja rahvastikuandmete ametist,
 • maksubüroost, kui vajad isikukoodi maksude maksmiseks,
 • Soome välisesindusest, kui esitad elamisloa taotluse sinna.

Soome isikukood on 11-kohaline numbriseeria, mis moodustatakse sinu sünnikuupäeva ja soo alusel. Isikukoodi vajad näiteks tööandja või õppeasutuse jaoks. See lihtsustab ka paljude ametlike asjade ajamist.

Kui oled saanud isikukoodi mujalt kui Digi- ja rahvastikuandmete ametist ja soovid endale koduvalda, pead alati minema ka Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta. Loe täiendavalt InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

Kui oled EL-i või Põhjamaade kodanik

Pane tähele, et elukoha registreerimine rahvastikuregistrisse Digi- ja rahvastikuandmete ametis on erinev asi kui Immigratsiooniameti tehtav registreering. Kui oled EL-i kodanik ja kavatsed Soomes elada kauem kui kolm kuud, pead minema ka Immigratsiooniametisse ja registreerima enda elamisõiguse Soomes. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine.

Kui oled mõne Põhjamaa kodanik ja asud Soome elama, tuleb sul esitada kolimisteatis ning registreerida ennast lähimas Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohas. Kolimisteatis tuleb esitada hiljemalt üks nädal pärast kolimispäeva. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Põhjamaade kodanikud.

Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta minnes võta kaasa vähemalt järgmised dokumendid:

 • kehtiv pass või muu isikut tõendav dokument, milles on ära näidatud kodakondsus;
 • tööleping, tõend õpingute kohta või muu dokument registreeringu vajaduse kohta (kui oled EL-i riigi kodanik ja kui sa ei ole veel oma elamisõigust immigratsiooniametis registreerinud);
 • abielutõendi originaal (kui oled abielus);
 • laste sünnitõendite originaalid (kui sul on alla 18-aastaseid lapsi, kes Soome elama asuvad);
 • arvesta, et pead legaliseerima need dokumendid, mis ei ole välja antud EL-i liikmesriikide või Põhjamaade, vaid mõne muu ametkonna poolt. Näiteks juhul, kui sinu abielutõend on väljastatud Ameerika Ühendriikides.

Kui oled muu riigi kodanik

Kui oled mõne muu riigi kodanik ja soovid Soome elama asuda, vajad elamisluba. Elamisluba pead taotlema enne Soome tulekut. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Mitte-EL-i kodanikud.

Kui oled saanud positiivse elamisloa otsuse ja Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda.

Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta minnes võta kaasa vähemalt järgmised dokumendid:

 • kehtiv pass;
 • elamisluba (kui vajad Soome elamisluba);
 • vajadusel selgitus Soomes tehtava töö või õpingute kohta (nt tööleping või õppeasutuse väljastatud kohalviibimise tõend) või muu selgitus registreeringu põhjuste kohta;
 • abielutõendi legaliseeritud originaal (kui oled abielus);
 • laste sünnitõendite legaliseeritud originaalid (kui sul on alla 18-aastaseid lapsi, kes Soome elama asuvad).

Dokumendi legaliseerimine

Pead esitama Digi- ja rahvastikuandmete ametile originaaldokumendi või selle koopia, mille õigsust on usaldusväärselt tõendatud. Koopia õigsust saab usaldusväärselt tõendada dokumendi väljastanud ametkond ise või selle riigi ametlik notar.

Et Digi- ja rahvastikuandmete amet saaks sinu andmed rahvastikuregistrisse kanda, peab dokument olema legaliseeritud. Kui sinu riik on ühinenud Haagi konventsiooniga, taotle oma dokumendi apostilliga kinnitamist.

Sa ei vaja apostilliga kinnitamist, kui sul on ülddokument, mille on väljastanud mõne EL-i riigi ametkond. Ülddokumendi lisana võib sul siiski vaja minna tõlkeabina kasutatavat standardset vormi. Nende standardsete vormide kohta saad täpsemalt küsida oma riigi ametkondadelt, kust tõendit taotled. Teine variant on see, et dokumendi tõlgib ametlik tõlkija, kelle konkreetne EL-i liikmesriik on heaks kiitnud.

Arvesta, et dokumendid peavad olema soome, rootsi või inglise keeles. Kui sinu dokument on mõnes muus keeles, pead hoolitsema selle soome, rootsi või inglise keelde tõlkimise eest. Dokumendi võib lasta tõlkida vandetõlgil. Kui tõlge tehakse välismaal, peab ka tõlge olema legaliseeritud.

Kui vajad lisateavet dokumentide legaliseerimise kohta, pöördu Digi- ja rahvastikuandmete ameti või oma riigi välisministeeriumi poole.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Välismaalase registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Välismaalase registreerimine maksubüroossoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elanikuks registreerumine
 • Koduvald Soomes