Elu Soomes

Linnad

Asukkaaksi rekisteröityminen

Elanikuks registreerumine

Kui oled asunud elama Soome, pead käima elukohajärgses magistraadis (maistraatti). Enne magistraati tulekut võid ära täita registreerimisteatise, mis on leitav veebilehelt maistraatti.fi. Saad selle täita ka magistraadis. Magistraadis registreeritakse sinu andmed Soome rahvastikuregistrisse. Kui tingimused on täietud, võid saada magistraadist ka Soome isikukoodi, kui sa ei ole saanud seda juba siis, kui migratsiooniamet väljastas sulle elamisloa või registreeris sinu kui EL-i kodaniku elamisõiguse.

Kui vajad isikukoodi töötamiseks, võid selle saada ka maksubüroost.

Magistraadis selgitatakse välja, kas sulle saab registreerida koduvalla (kotikunta).

Kui lähed magistraati, võta kaasa vähemalt järgmised dokumendid:

  • pass või
  • muu isikut tõendav dokument, kus on ära toodud kodakondsus (kui oled mõne EL-i riigi või Põhjamaade kodanik)
  • legaliseeritud abielutunnistus (kui oled abielus)
  • legaliseeritud laste sünnitunnistused (kui sul on alla 18-aastasi lapsi)
  • elamisluba (kui vajad elamisluba Soomes)
  • EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimistunnistus (kui oled EL-i kodanik ja kui vajad registreeringut)
  • tööleping või tõend õpingute kohta (kui sul pole EL-i kodaniku elamisõiguse registreeringut)

Arvesta sellega, et välismaalase dokumendid peavad olema legaliseeritud, nii et nende põhjal saab edastada isikuandmed rahvastikuregistrisse.

Kui dokumendid on mõnes muus keeles, tuleb need tõlkida soome, rootsi või inglise keelde.

Kui vajad dokumentide legaliseerimise kohta täiendavat teavet, pöördu magistraadi või oma riigi välisministeeriumi poole.

linkkiMaistraatti:
Välismaalase registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Välismaalase registreerimine maksubüroossoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome isikukood

Isikukood (henkilötunnus) on 11 märgi pikkune sünniajast ja soolisest kuuluvusest koosnev numbrijada. Isikukoodi vajad näiteks tööandja või õppeasutuse jaoks. See lihtsustab ka asjaajamist erinevates ametiasutustes.

Kui sulle antakse Soome isikukood, tuleb sinu andmed registreerida Soome rahvastikuregistris. See tähendab, et rahvastikuregistris registreeritakse sinu olulisemad isikuandmed. Sellised andmed on näiteks nimi, sünniaeg, kodakondsus, sugu ja aadress.

Kui taotled elamisluba, võid koos sellega taotleda ka Soome isikukoodi. Sellisel juhul pead taotlusesse märkima, et sinu andmed registreeritaks Soome rahvastikuregistris.

Kui oled EL-i kodanik, võid taotleda isikukoodi koos elamisõiguse registreerimisega. Registreerimisblanketil on koht, kuhu saad märkida soovi edastada sinu isikuandmed rahvastikuregistrile.

Lisateavet leiad InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

Elanikuks registreerumine
  • Koduvald Soomes