Asukkaaksi rekisteröityminen

Elanikuks registreerumine

Kui oled Soome elama asunud, pead minema elukohajärgsesse magistraati, et elanikuks registreeruda. Enne magistraati tulekut saad ära täita välismaalase registreerimisteatise, mis on leitav veebilehelt maistraatti.fi. Saad selle täita ka magistraadis.

Magistraat registreerib sinu põhiandmed Soome rahvastikuregistrisse. Need andmed on näiteks nimi, sünniaeg, kodakondsus, sugu ja aadress.

Kui asud Soome alaliselt elama aastaks või sellest pikemaks ajaks, võib sul olla õigus koduvallale Soomes. Koduvalda vajad selleks, et saaksid kasutada linna või kohaliku omavalitsuse teenuseid, nagu tervishoiu- ja päevahoiuteenuseid. Magistraadis selgitatakse välja, kas sulle on võimalik koduvalda registreerida.

Magistraati minnes võta kaasa vähemalt järgmised dokumendid.

Kui oled EL-i või Põhjamaade kodanik:

 • kehtiv pass või muu isikut tõendav dokument, milles on ära näidatud kodakondsus;
 • tööleping, tõend õpingute kohta või muu dokument registreeringu vajaduse kohta (kui oled EL-i riigi kodanik ja kui sa ei ole veel oma elamisõigust immigratsiooniametis registreerinud);
 • abielutõendi originaal (kui oled abielus);
 • laste sünnitõendite originaalid (kui sul on alla 18-aastaseid lapsi, kes Soome elama asuvad);
 • arvesta, et pead legaliseerima need dokumendid, mis ei ole välja antud EL-i liikmesriikide või Põhjamaade, vaid mõne muu ametkonna poolt. Näiteks juhul, kui sinu abielutõend on väljastatud Ameerika Ühendriikides.

Kui oled muu riigi kodanik:

 • kehtiv pass;
 • elamisluba (kui vajad Soome elamisluba);
 • vajadusel selgitus Soomes tehtava töö või õpingute kohta (nt tööleping või õppeasutuse väljastatud kohalviibimise tõend) või muu selgitus registreeringu põhjuste kohta;
 • abielutõendi legaliseeritud originaal (kui oled abielus);
 • laste sünnitõendite legaliseeritud originaalid (kui sul on alla 18-aastaseid lapsi, kes Soome elama asuvad).

Dokumendi legaliseerimine

Pead esitama magistraadile originaaldokumendi või selle koopia, mille õigsust on usaldusväärselt tõendatud. Koopia õigsust saab usaldusväärselt tõendada dokumendi väljastanud ametkond ise või selle riigi ametlik notar.

Et magistraat saaks sinu andmed rahvastikuregistrisse kanda, peab dokument olema legaliseeritud. Kui sinu riik on ühinenud Haagi konventsiooniga, taotle oma dokumendi apostilliga kinnitamist.

Sa ei vaja apostilliga kinnitamist, kui sul on ülddokument, mille on väljastanud mõne EL-i riigi ametkond. Ülddokumendi lisana võib sul siiski vaja minna tõlkeabina kasutatavat standardset vormi. Nende standardsete vormide kohta saad täpsemalt küsida oma riigi ametkondadelt, kust tõendit taotled. Teine variant on see, et dokumendi tõlgib ametlik tõlkija, kelle konkreetne EL-i liikmesriik on heaks kiitnud.

Arvesta, et dokumendid peavad olema soome, rootsi või inglise keeles. Kui sinu dokument on mõnes muus keeles, pead hoolitsema selle soome, rootsi või inglise keelde tõlkimise eest. Dokumendi võib lasta tõlkida vandetõlgil. Kui tõlge tehakse välismaal, peab ka tõlge olema legaliseeritud.

Kui vajad lisateavet dokumentide legaliseerimise kohta, pöördu magistraadi või oma riigi välisministeeriumi poole.

Soome isikukood

Isikukoodi saad immigratsiooniametist, kui sulle väljastatakse Soome elamisluba või registreeritakse sinu kui EL-i kodaniku elamisõigus.

Soome isikukoodi võid saada ka:

 • magistraadist;
 • maksubüroost, kui vajad isikukoodi maksude maksmiseks.

Soome isikukood on 11-kohaline numbriseeria, mis moodustatakse sinu sünnikuupäeva ja soo alusel. Isikukoodi vajad näiteks tööandja või õppeasutuse jaoks. See lihtsustab ka paljude ametlike asjade ajamist.

Kui oled saanud isikukoodi mujalt kui magistraadist ja soovid endale koduvalda, pead alati minema ka magistraati. Loe täiendavalt InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

linkkiMaistraatti:
Välismaalase registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Välismaalase registreerimine maksubüroossoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elanikuks registreerumine
 • Koduvald Soomes