EU-kansalaiset

EL-i kodanikud

Kui oled EL-i liikmesriigi kodanik, siis ei vaja sa Soome elamisluba. Kui elad Soomes kauem kui kolm kuud, pead registreerima oma elamisõiguse.

Võid tulla Soome, kui sul on kehtiv isikut tõendav dokument või pass. Sul on õigus Soome kodanikega võrdsetel alustel teha Soomes tööd, tegutseda ettevõtjana või õppida. Sa pead ise tagama oma toimetuleku Soomes.

Võid viibida Soomes ilma elamisõigust registreerimata katkematult kuni kolm kuud. Kui soovid jääda Soome ja registreeruda elanikuks, peab sul olema töökoht või tegutsev ettevõte, õppekoht, pikemaajalised peresidemed või piisav sissetulek.

Kui kavatsed viibida Soomes üle kolme kuu, pead taotlema Migratsiooniametis EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kolme kuu jooksul riiki saabumise päevast.

Kui asud Soome elama alaliselt aastaks või sellest pikemaks ajaks, pead registreerima oma elukoha ka lähimas Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohas.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Kui viibid Soomes katkematult alla kolme kuu, ei pea sa oma elamisõigust registreerima. Kolmekuulise viibimise kestust arvutatakse alati alates sellest hetkest, kui oled käinud väljaspool Soome piire.

Koroonaviirus ja Soome elama asumine

Loe koroonaviiruse mõjust piiriliiklusele InfoFinlandi lehelt: Koroonaviirus ja Soome elama asumine.

Soome tööle

 1. EL-i kodanikuna ei vaja sa Soomes tööluba. Saad tööle asuda kohe pärast kohalejõudmist.
 2. Taotle lähimast maksubüroost (verotoimisto) tulumaksukaart (verokortti) ja edasta see oma tööandjale.
 3. Kui töötad Soomes üle kolme kuu, taotle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist teenusekeskkonnas Enter Finland või Migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) teeninduspunktis.
 4. Kui asud alaliselt Soome elama vähemalt aastaks, registreeri ennast elanikuks ka Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohas.

Isikukood

Kui tuled välismaalt Soome tööle, vajad Soome isikukoodi (henkilötunnus). Soome isikukoodi võid saada Digi- ja rahvastikuandmete ametist (Digi- ja väestötietovirasto) või maksubüroost (verotoimisto). Võta kaasa:

 • kehtiv isikut tõendav dokument või pass;
 • tööleping.

Soome isikukoodi võid saada ka Migratsiooniametist oma EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimisel.

Tulumaksukaart ja -number

Kõigil Soomes töötavatel inimestel peab olema tulumaksukaart. Su tööandja vajab seda palga ja maksude maksmiseks. Kui töötad ehitussektoris, vajad ka tulumaksunumbrit (veronumero). Tulumaksukaardi ja –numbri võid saada lähimast maksubüroost.

InfoFinlandi lehelt Töötaja õigused ja kohustused leiad Soome elama asuvatele töötajatele mõeldud lisateavet.

Töö otsimine Soomes

Kui oled EL-i liikmesriigi kodanik, võid tulla Soome mõistlikuks ajaks tööd otsima.

Töö otsimise põhjusel ei saa registreeruda Soome elanikuks ega taotleda elamisõiguse registreerimist. Et saaksid jääda Soome elama, peab sul olema töökoht või muu eelnimetatud põhjus või piisav sissetulek äraelamiseks.

InfoFinlandi lehel Töö Soomes on teavet selle kohta, kuidas on võimalik Soomes töökohta leida.

Kui sul on kodumaal õigus töötushüvitisele, võidakse seda sulle ajutiselt maksta ka Soomes. Töötushüvitise ületoomiseks Soome kasuta blanketti E303 või U2. Blanketi saad oma riigi tööhõiveametist.

Kui tuled Soome tööd otsima, ei maksa Soome riik sulle reeglina töötushüvitist.

linkkiEuropa.eu:
Töötushüvitise ületoominesoome keel | rootsi keel | inglise keel | eesti keel | prantsuse keel | hispaania keel | saksa keel | portugali keel | poola keel | hollandi keel | horvaadi keel | rumeenia keel | ungari keel | itaalia | läti | leedu | taani | bulgaaria | slovaki | sloveeni | malta | kreeka | tšehhi

Soome ettevõtjaks

 1. EL-i kodanikuna võid asutada Soomes ettevõtte, kui sul on alaline elukoht mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis. Ka välismaine ettevõte võib alustada äritegevust Soomes.
 2. Esita asutamisavaldus (perustamisilmoitus) äritegevuse alustamise kohta Patendi- ja Registriameti äriregistrile (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) ja Maksuametile (Verohallinto).
 3. Kui sinu Soomes viibimine kestab üle kolme kuu, taotle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või Migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) teeninduspunktis.
 4. Kui kolid alaliselt Soome elama vähemalt aastaks, registreeri ennast elanikuks ka Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohas.

Asutamisavaldus

Kui registreerid oma ettevõtte Soomes esmakordselt, pead täitma asutamisavalduse ja edastama vajalikud lisadokumendid. Võid esitada andmed ettevõtte kohta Patendi- ja Registriameti äriregistrile (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) ja Maksuameti (Verohallinto) registritele ühel Y-vormil. Vajadusel võib asutamisavaldusele lisada koduriigi ametiasutuse väljastatud väljavõtte, mis vastab Soome äriregistri väljavõttele.

InfoFinlandi jaotisest Töö ja ettevõtlus leiad palju teavet tööelu ja ettevõtluse kohta Soomes.

linkkiSuomi.fi:
Soome ettevõtjaks: milliseid lubasid vajad?soome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Ettevõtte asutamise registreeringsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Soome õppima

 1. EL-i kodanikuna võid asuda õppima Soomes akrediteeritud õppeasutusse.
 2. Kui sinu Soomes viibimine kestab katkematult üle kolme kuu, pead taotlema EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või Migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) teeninduspunktis.
 3. Kui kolid alaliselt Soome elama vähemalt aastaks, käi ka magistraadis (maistraatti) end elanikuks registreerimas.

Kui viibid Soomes katkematult alla kolme kuu, ei pea sa oma elamisõigust registreerima. Kolmekuulise viibimise kestust arvutatakse alati alates sellest hetkest, kui oled käinud väljaspool Soome piire. Seda reeglit kohaldatakse näiteks vahetusõpilaste suhtes, kes õpivad Soomes vaid lühikest aega (näiteks neli kuud). Kui lahkud vahepeal Soomest ega viibi riigis katkematult kolme kuud, siis ei pea sa taotlema elamisõiguse registreerimist. Sellisel juhul taotle endale Soome isikukood ja edasta oma aadressiandmed Digi- ja rahvastikuandmete ametile.

InfoFinlandi lehelt Välismaalasest õppur Soomes leiad Soome elama asuvatele õppuritele mõeldud lisateavet.

Pereliige Soomes

 1. Kui oled EL-i kodanik ja asud Soome pereliikme juurde elama, pead taotlema EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist peresidemete alusel teenusekeskkonnas Enter Finland või Migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) teeninduspunktis.
 2. Kui sa ei ole EL-i kodanik, kuid su Soomes elav pereliige on EL-i kodanik, vajad EL-i kodaniku pereliikme elamisloakaarti. Seda taotletakse teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või Migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) teeninduspunktis.
 3. Kui asud alaliselt Soome elama, registreeri ennast elanikuks ka Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohas.

EL-i kodaniku pereliikme registreerimisel nõutakse ka seda, et Soomes elaval isikul oleks piisav sissetulek enda ja Soome elama asuva pereliikme ülalpidamiseks.

Pereliige või muu lähedane võib olla:

 • abikaasa või registreeritud kooselu partner;
 • vabaabielukaaslane, kellega oled koos elanud vähemalt kaks aastat või kellega sul on ühiselt hooldatav laps;
 • hooldatav alla 21-aastane laps, lapselaps;
 • abikaasa hooldatav alla 21-aastane laps, lapselaps;
 • hooldatav lapsevanem, vanavanem;
 • abikaasa hooldatav lapsevanem, vanavanem;
 • alla 21-aastase lapse vanem.

Ka Soomes sündinud lapsele, kellest saab mõne EL-i liikmesriigi, Liechtensteini või Šveitsi kodanik, tuleb taotleda elamisõiguse registreerimist. Registreerimist tuleb taotleda kolme kuu jooksul lapse sünnist. Loe teema kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Kui laps sünnib Soomes.

Kui asud Soome elama peresidemete alusel, on sul Soomes piiramatu töötamis- ja õppimisõigus.

Lühiajaline viibimine Soomes

EL-i kodanikuna võid tulla Soome, kui sul on pass või isikut tõendav dokument ning sinu suhtes ei kehti sissesõidukeeldu.

Kui viibid Soomes ajutiselt, võid saada Soome isikukoodi, kui vajad seda näiteks töö tõttu. Võid taotleda isikukoodi ja samal ajal registreerida oma ajutise viibimise lähimas Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohas või maksubüroos (verotoimisto). Võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument või pass.

Kui ajutine viibimine kestab katkematult üle kolme kuu, vajad ka Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse registreerimistunnistust.

Loe teema kohta lisaks: EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine.

Kui viibid Soomes ajutiselt, ei registreerita sulle Soomes koduvalda ning sul ei ole samu õigusi kui Soomes alaliselt elaval inimesel.

Reisimine Soomes

Kui oled EL-i liikmesriigi, Liechtensteini või Šveitsi kodanik ja soovid reisida Soome lühikeseks ajaks, näiteks puhkuse- või ärireisile või sugulastele külla, ei ole sul viisat vaja. Võid tulla Soome, kui sul on kehtiv isikut tõendav dokument või pass.

Kui viibid Soomes turistina ja satud raskesse olukorda, pöördu oma koduriigi esinduse poole. Esindus võib aidata sind, kui oled sattunud õnnetusse, kuriteo ohvriks või kui oled haigestunud. Samuti võib esindus väljastada sulle uue passi, kui sinu pass on kadunud või varastatud.

linkkiVisitFinland.com:
Teavet Soome kohta turistidelerootsi keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | hispaania keel | hiina keel | saksa keel | jaapani keel | itaalia

linkkiUlkoministeriö:
Välisriikide esindused Soomessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEuropa.eu:
EL-i riigidsoome keel | rootsi keel | inglise keel | eesti keel | prantsuse keel | hispaania keel | saksa keel | portugali keel | poola keel | hollandi keel | horvaadi keel | rumeenia keel | ungari keel | itaalia | läti | leedu | taani | bulgaaria | slovaki | sloveeni | malta | kreeka | tšehhi

linkkiEuropa.eu:
EL-i kodanike nõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel | eesti keel | prantsuse keel | hispaania keel | saksa keel | portugali keel | poola keel | hollandi keel | rumeenia keel | ungari keel | itaalia | leedu | taani | bulgaaria | slovaki | sloveeni | malta | kreeka | tšehhi | gaeli

linkkiEuroopan komissio:
Euroopa ravikindlustuskaartsoome keel | rootsi keel | inglise keel | eesti keel | prantsuse keel | hispaania keel | saksa keel | portugali keel | poola keel | hollandi keel | horvaadi keel | rumeenia keel | ungari keel | itaalia | läti | leedu | taani | bulgaaria | slovaki | sloveeni | malta | kreeka | tšehhi