Mine sisu juurde
Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Soome kodaniku õigused ja kohustused

Avaldatud05.07.2024
Soome kodakondsusega on seotud teatud õigused ja kohustused, mida Soomes elavatel välismaalastel tingimata ei ole.

Õigused

  • õigus saada Soome pass
  • õigus siseneda Soome ja keelduda enda teisele riigile väljaandmisest
  • õigus alates 18. eluaastast hääletada presidendivalimistel, parlamendivalimistel ja rahvahääletustel
  • õigus kandideerida parlamendivalimistel, olles 18-aastane ja vanem
  • Võimalus osutuda valituks sellistele riigi ametikohtadele, mille üheks tingimuseks on Soome kodakondsus
  • EL-i kodaniku õigused, nagu vaba liikumine ja töötamine EL-i territooriumil ning õigus Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja kandideerida

Kohustused

  • Soome kodanikul on kohustus osaleda riigikaitses või selles abistada. Vähemalt 18-aastastel meestel on sõjaväekohustus (asevelvollisuus). 
  • Soome kodanikul on kohustus järgida Soome seadusi ka mujal kui Soomes. Soome kodanik võidakse Soomes süüdi mõista välisriigis toime pandud kuriteo eest.

Arvesta, et need on Soome kodakondsusega seotud õigused ja kohustused. Kõiki Soome elanikke puudutavate õiguste ja kohustuste kohta saad teavet InfoFinlandi alamlehelt Sinu õigused ja kohustused Soomes.