Mine sisu juurde
Taloudelliset ongelmat

Majanduslikud probleemid

Avaldatud17.05.2024

Soomes on sul võimalus saada abi ja nõustamist rahaasjades, kui sul on raskusi rahaga välja tulemisel.

Kui sul ei ole võimalik arveid tasuda

Kui sul on arve, mida sa ei suuda maksta, võta kohe ühendust arve saatjaga. Sageli on võimalik saada arve maksetähtajale pikendust. Sellisel juhul lisatakse arvele üldjuhul ainult väike viivistasu.

Kui sa ei tasu arvet maksetähtajaks või kui sa ei ole maksetähtaja pikendamise osas kokku leppinud, pead tasuma meeldetuletus- ja sissenõudekulud ning viivise.

Sissenõue

Kui sa ei ole tasunud arvet maksetähtajaks, saadetakse sulle meeldetuletus. Peale üht või kaht meeldetuletust võidakse arve edastada inkassofirmale. Inkassofirma saadab sulle maksenõude. Kui sul pole võimalik arvet kohe tasuda, pöördu inkassofirma poole ja lepi arve osas kokku maksegraafik.

Kui sa arvet ei tasu või maksegraafikut kokku ei lepi, võib võlg minna lõpuks sissenõudmisele täitemenetluse (ulosotto) kaudu. Täitemenetlus tähendab seda, et ametiisikul on õigus võlgade maksmise katteks ära võtta osa sinu tuludest. Täitemenetluse ametnik võib võla maksmiseks ka sinu väärtuslikku vara müüa.

Sageli on täitemenetluseks vaja esimese astme kohtu otsust. Mingid maksmata võlad lähevad siiski otse täitemenetlusse. Sellised maksmata võlad on näiteks maksud, tervisekeskuse tasud ja alushariduse tasud.

Maksehäire märge

Kui sa arvet või võlga ära ei maksa, võid saada krediidiinforegistris maksehäire märke (maksuhäiriömerkintä). See põhjustab palju probleeme. Laenuandjad ja pangad kontrollivad krediidiinforegistrist sageli krediidiandmeid. Kui sul on maksehäire märge, siis ei pruugi sa saada üürikorterit, pangalaenu või krediitkaarti. Ka tööandja võib eeldada, et töötajal ei ole maksehäire märkeid.

Link viib saidilt väljaKilpailu- ja kuluttajavirasto

Teavet maksehäiremärke kohta

Kui sa ei suuda üüri tasuda

Üürileandjal on õigus üürileping üles öelda, kui sa ei tasu üüri. Üürileandja peab teavitama üürnikku üürilepingu ülesütlemisest. Selles etapis on üldjuhul veel võimalik üürileandjaga üüri tasumises kokkuleppele jõuda. Kui sa üüri ei tasu, võib üürileandja saada kohtust väljatõstmisotsuse. See tähendab seda, et sul on kohustus korterist välja kolida ja tasuda maksmata jäänud üürisummad.

Kui sul on raskusi üürimaksmisel, pöördu üürileandja poole.

Püüa üürileandjaga kokku leppida makse edasilükkamise võimaluses. Võid küsida nõu ka oma piirkonna sotsiaalteenustest. Kontrolli ühtlasi, kas sul on õigus saada eluasemetoetust või toimetulekutoetust. Kelast saad teada, kas sul on õigus saada eluasemetoetust ja toimetulekutoetust.

Eluasemetoetuse kohta on teavet InfoFinlandi lehel Eluasemetoetus.

Abi majanduslike probleemide korral

Sotsiaaltoetused

Soomes hoolitseb sotsiaalse kaitse eest Kela. Sul võib olla õigus saada Kela toetusi, kui töötad või elad alaliselt Soomes.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Kontrolli, et oled taotlenud kõiki sotsiaaltoetusi, mida sul on õigus saada. Nendeks võivad olla näiteks töötuskaitse, eluasemetoetus, õppetoetus ja majanduslikud toetused lastega peredele.

Lisateavet leiad InfoFinlandi lehtedelt:

Toimetulekutoetus

Kui sinu või sinu pere sissetulekust ja varast ei piisa vältimatuteks igapäevakuludeks, saad taotleda Kelast baastoimetulekutoetust (perustoimeentulotuki). Vältimatute igapäevakulude all mõeldakse näiteks mõistlikke toidu, riiete, tervishoiu ja eluasemega seotud kulusid. Toetust saad taotleda, kui elad alaliselt Soomes.

Toimetulekutoetuse maksmist mõjutavad sinu kõik sissetulekud ja kogu vara. Selle hulka arvestatakse ka sotsiaaltoetused, mida saad näiteks Kelast, tööpensionikindlustuselt või töötukassast.

Enne toimetulekutoetuse taotlemist taotle teisi toetusi, mida sul on õigus saada (näiteks töötuskaitse, eluasemetoetus, pension, õppetoetus, vanema päevaraha, haiguspäevaraha, koduhoiu toetus või elatistoetus).

Toimetulekutoetus on mõeldud ajutiseks abiks. Toimetulekutoetust makstakse ainult juhul, kui sul pole võimalik saada muud sissetulekut või toetusi või kui muudest toetustest vältimatute kulude katmiseks ei piisa.

Kui sinul või sinu perel on erivajadustest tulenevaid väljaminekuid, mille jaoks sul pole võimalik saada baastoimetulekutoetust, võib sinu heaolupiirkond määrata täiendava ja ennetava toimetulekutoetuse (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). Täiendavat toimetulekutoetust võid saada näiteks eluaseme olemasolu kindlustamiseks või juhul, kui sinu majanduslik olukord on ootamatult halvenenud.

Esmalt taotle alati Kelast baastoimetulekutoetust. Samas taotluses võid teavitada ka sellest, et vajad täiendavat ja ennetavat toimetulekutoetust. Võid taotleda, et Kela suunaks sinu avalduse heaolupiirkonna menetlusse.

Vajaduse korral võid küsida toetuse taotlemiseks nõu Kelast, oma piirkonna sotsiaalteenustest või sisserändajate nõustamispunktist.

Nõustamine ja abi rahaasjades

Kui sul on probleeme arvete ja võlgade tasumisega, pöördu õigusabibüroo majandus- ja võlanõustamise poole. Õigusabibüroode majandus- ja võlanõustamine on tasuta ning seda teenust osutab riik.

Majandus- ja võlanõustaja muu hulgas:

  • selgitab koos sinuga välja sinu majandusliku olukorra,
  • aitab kaaluda mitmesuguseid lahendusvariante ja
  • aitab koostada makselepinguid.

Peale selle oskab majandus- ja võlanõustaja sind nõustada vabatahtliku võlgade tagastuslaenu (järjestyslaina) või kohtu kaudu võlgade tagasimaksmise graafiku (velkajärjestely) taotlemisel.

Abi ja nõu võlgade tasumise osas võid saada sihtasutusest Takuusäätiö. Sihtasutus võib aidata sul liita võlad üheks laenuks. Sihtasutusest Takuusäätiö saad taotleda laenugarantiid, kui vajad võlgade tasumiseks pangalaenu. Sihtasutusest võid taotleda ka väikelaenu, kui vajad raha ühekordseks väljaminekuks, nagu näiteks kodumasina või mööbli ostmiseks, üüri tagatisrahaks, auto remondiks või prillide ostmiseks.

Velkalinja on sihtasutuse Takuusäätiö tasuta nõuandetelefon. Nõuandenumbril 0800 9 8009 teenindatakse soome ja vajadusel ka inglise või rootsi keeles.

Hädaolukorras, kui sul ei piisa raha näiteks toidu jaoks, võid pöörduda ka oma koguduse diakooniatöötaja poole. Kontaktandmed saad oma kogudusest.

Link viib saidilt väljaTalous- ja velkaneuvonta

Majandus- ja võlanõustajad

Link viib saidilt väljaKilpailu- ja kuluttajavirasto

Majandusinfot

Hasartmängusõltuvus

Kui majanduslikud probleemid on tingitud mängusõltuvuse probleemist, peaksid abi otsima.

Hasartmänguprobleemide korral saad abi A-kliinikutest (A-klinikka), vaimse tervise ja sõltuvusainete teenuste (mielenterveys- ja päihdepalvelut) ja sotsiaal- ja tervisekeskuste (sosiaali- ja terveyskeskus) kaudu. Abi võivad saada ka hasartmängusõltlase omaksed.

Abi hasartmänguprobleemi korral võid saada ka organisatsioonide kaudu. Mitmekeelses veebikeskkonnas Uimastilink (Päihdelinkki) on palju teavet hasartmänguprobleemide kohta.

Peluuri on abitelefon hasartmängusõltlastele, nende lähedastele ja teistele mängurlusega kokkupuutuvatele isikutele. Abitelefoni number on 0800 100 101. Telefonil teenindatakse soome, rootsi ja võimalusel ka inglise keeles. Peluuri aitab ka internetis.

Kohalik teave