Mine sisu juurde
Paluumuutto Suomeen

Tagasipöördumine Soome

Avaldatud26.03.2024
Kui sinu sugulusjuured on Soomes või sul on lähedane side Soomega, võid saada Soome elamisloa selle alusel. Sel juhul oled tagasipöörduja (paluumuuttaja). Elamisloa saamist mõjutab asjaolu, kui tugevad ja lähedased on sinu Soome sugulussidemed. Elamisloa saamiseks ei ole vaja muid põhjuseid, nagu näiteks töötamine või õpingud.

Isikuid, kes ise ei ole kunagi olnud Soome kodanikud, kuid kelle vanem või vanavanem on või on olnud sünnipärane Soome kodanik, vaadeldakse kui Soome päritolu tagasipöördujaid (paluumuuttaja). Ka endised Soome kodanikud on tagasipöördujad.

Sünnijärgsete Soome kodanike järeltulijad

Võid saada Soome elamisloa, kui vähemalt üks sinu vanematest või vanavanematest on või on olnud sünnijärgne Soome kodanik. Sünnijärgne Soome kodanik tähendab isikut, kes on sündides saanud Soome kodakondsuse.

Elamisloa taotlemisel pead andma usaldusväärse selgituse oma sünnijärgse päritolu kohta, esitades näiteks oma vanema või vanavanema sünnitunnistuse originaali ja teie omavahelist sugulust kinnitava tõendi. Sinult ei nõuta toimetuleku ülevaadet.

Endised Soome kodanikud

Kui oled endine Soome kodanik, võid saada Soome elamisloa selle alusel. Eelduseks ei ole sünnijärgne Soome kodakondsus, sest sa oled võinud saada Soome kodakondsuse taotluse alusel. Sinult ei nõuta toimetuleku ülevaadet.

Kui oled endine Soome kodanik, võid saada Soome kodakondsuse tagasi, esitades kodakondsuse teatise (kansalaisuusilmoitus). Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome kodakondsus.

Elamisloa taotlemine

Luba võid taotleda välisriigis, enne Soome tulekut, või Soomes. Välisriigis taotletakse luba lähimast Soome esindusest, Soomes Immigratsiooniameti teeninduspunktist.

Elamisloa taotluse pead esitama isiklikult. Kui viid taotluse välisesindusse või Immigratsiooniameti teeninduspunkti, võta kaasa taotluses nimetatud originaaldokumendid.

Kui taotled elamisluba, peab sul olema kaasas pass enda isiku tuvastamiseks. Loa taotlemisel võetakse sinult sõrmejäljed elamisloa biomeetrilise kaardi jaoks.

Loataotlus on tasuline. Tasu makstakse taotluse esitamisel.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.