Mine sisu juurde
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine

Avaldatud08.07.2024
Kui oled EL-i riigi kodanik ja kavatsed elada Soomes kauem kui kolm kuud, pead registreerima oma elamisõiguse. Taotle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist kolme kuu jooksul alates riiki saabumise kuupäevast.

EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine ei toimu automaatselt. Võid taotleda elamisõiguse registreerimist, kui sinu toimetulek Soomes on tagatud. Põhjuseks võib olla töö, õpingud, ettevõtlus, peresidemed või piisav sissetulek.

Kui kavatsed elada Soomes üle kolme kuu, pead registreerima oma elamisõiguse Migratsiooniametis (Maahanmuuttovirasto). Taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul riiki saabumise päevast.

Migratsiooniameti tehtud registreerimine ei ole sama asi kui sinu elukoha registreerimine rahvastikuregistrisse Digi- ja rahvastikuandmete ametis (Digi- ja väestötietovirasto). Oma elamist ei pea registreerima Migratsiooniametis, kui viibid Soomes katkematult alla kolme kuu. Kolmekuulise viibimise kestust arvutatakse alati alates sellest hetkest, kui oled käinud väljaspool Soome piire.

Loe lisa tingimuste kohta lehel EL-i kodanikud.

Kuidas taotlen?

Elamisõiguse registreerimise taotluse käsitlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta taotluse esitamisel.

Taotle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist teenusekeskkonna Enter Finland kaudu:

 1. Täida taotlusblankett ja lisa sellele vajalikud dokumendid. Teavet taotluse jaoks vajalike lisadokumentide kohta leiad käesoleva lehe jaotises Mida on vaja registreerimiseks?
 2. Külasta Migratsiooniameti teeninduspunkti, sest pead tõendama oma isikut ja esitama taotluse lisade originaaldokumendid. Võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument või pass.
 3. Teeninduspunktis pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Teeninduspunkti pöördumiseks tuleb eelnevalt aeg broneerida. Broneeri aeg Migratsiooniameti elektroonilise ajabroneerimissüsteemi kaudu.
 4. Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu teenusekeskkonnas Enter Finland asuvale kontole. Saad teate ka selle kohta, kui otsus on tehtud.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska teha registreeringut veebi kaudu.

 1. Esita registreerimistaotlus paberkandjal, võid teha seda ka isiklikult Migratsiooniameti teeninduspunktis. Esita taotlus kolme kuu jooksul riiki saabumise päevast.
 2. Prindi Migratsiooniameti veebilehelt registreerimisvorm ja täida ära. Taotlus tuleb täita hoolikalt. Valesti täidetud taotlusi ei võeta vastu.
 3. Broneeri endale teeninduspunktis aeg Migratsiooniameti elektroonilise ajabroneerimissüsteemi kaudu. Teeninduspunkti pöördumiseks tuleb eelnevalt aeg broneerida.
 4. Võta kaasa täidetud registreerimisvorm, kehtiv isikut tõendav dokument või pass ja vajalikud lisadokumendid. Teavet taotluse jaoks vajalike lisadokumentide kohta leiad käesoleva lehe jaotises Mida on vaja registreerimiseks?

Kui Soomes viibimise põhjused või tingimused on täidetud, võid saada Migratsiooniametilt liidu kodaniku elamisõiguse registreerimistunnistuse. Elamisõiguse registreerimine kehtib tähtajatult.

Kui oled elanud Soomes seaduslikult ja katkematult viis aastat, on sul alaline elamisõigus Soomes. EL-i kodaniku alalist elamisõigust peab Migratsiooniametist eraldi taotlema.

Soome isikukood (suomalainen henkilötunnus)

Kui Immigratsiooniamet registreerib sinu elamisõiguse, siis registreeritakse sinu isikuandmed automaatselt ka rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad ka Soome isikukoodi.

Soome isikukoodi võid saada ka Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohast ja osadest maksubüroodest.

Kui asud Soome elama aastaks või sellest pikemaks ajaks, pead registreerima oma elukoha ka lähimas Digi- ja rahvastikuandmete ametis.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

InfoFinlandi lehelt Meelespea Soome elama asujale leiad kasulikku teavet selle kohta, millised muud asjad pead Soome elama asumisel korda ajama.

Mida on vaja registreerumiseks?

Töötaja või ettevõtja

Elamisõigus võidakse registreerida, kui sul on Soomes töökoht või oma ettevõte.

Vajad järgmisi dokumente:

 • EL-i registreerimisblanketti
 • kehtivat isikut tõendavat dokumenti või passi
 • töölepingut (kui sul on töökoht)
 • ülevaadet ettevõtte toimetulekust (kui oled ettevõtja)

Õppur

Elamisõigus võidakse registreerida, kui õpid Soomes akrediteeritud õppeasutuses.

Vajad järgmisi dokumente:

 • EL-i registreerimisblanketti
 • kehtivat isikut tõendavat dokumenti või passi
 • kohalkäimise tõendit (tõendit selle kohta, et oled õppur Soomes akrediteeritud õppeasutuses)
 • ravikindlustuse tõendit (nt Euroopa ravikindlustuskaarti)
 • Soomes toimetuleku vahendite selgitust

Soomes elava isiku pereliige

Elamisõigus võidakse registreerida, kui sul on pereliige, kes elab alaliselt Soomes.

Vajad järgmisi dokumente:

 • EL-i registreerimisblanketti
 • kehtivat isikut tõendavat dokumenti või passi
 • abielutunnistust või registreeritud kooselu tunnistust
 • tõendit kahe kooseluaasta või ühiselt hooldatava lapse kohta, kui oled vabaabielus
 • lapse sünnitunnistust, kui sul on hooldatav laps
 • selgitust perekonna taasühinemist taotleva isiku Soomes viibimise aluse kohta

EL-i kodaniku pereliikme elamisloakaart

Kui sa ei ole EL-i liikmesriigi, Liechtensteini ega Šveitsi kodanik, kuid asud elama Soome pereliikme juurde, kes on EL-i kodanik, pead taotlema EL-i kodaniku pereliikme elamisloakaarti.

Võid taotleda elamisloakaarti elektrooniliselt teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või Migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) teeninduspunktis. Elamisloakaardi taotluse käsitlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta taotluse esitamisel.

Vajad järgmisi dokumente:

 • elamisloakaardi taotlust
 • kehtivat passi
 • abielutunnistust või registreeritud kooselu tunnistust
 • selle EL-i kodaniku registreerimistunnistust, kellega koos sa Soome tuled
 • tõendit sugulussidemete kohta (EL-i kodaniku lapsed või muud hooldatavad sugulased)
 • tõendit kooselu kohta (kui oled EL-i kodaniku vabaabielukaaslane ja teil pole ühiselt hooldatavaid lapsi)

EL-i kodaniku pereliikme elamisloakaart antakse viieks aastaks või lühemaks ajaks, kui Soomes elamise aeg on alla viie aasta.

Piisav sissetulek

Kui elamisõigust ei saa registreerida ühelgi eelnimetatud põhjusel, võid taotleda registreerimist, kui sul on piisav sissetulek Soomes elamiseks. Piisav sissetulek on samuti põhjus.

Vajad järgmisi dokumente:

 • EL-i registreerimisblanketti
 • kehtivat isikut tõendavat dokumenti või passi
 • tõendit selle kohta, et sul on piisav sissetulek Soomes.

Kas võin elamisõiguse kaotada?

EL-i kodaniku elamisõiguse registreering ja EL-i kodaniku pereliikme elamiskaart võidakse tühistada või see võib aeguda, kui:

 • kolid alaliselt Soomest ära,
 • oled elanud kaks aastat järjest välisriigis,
 • oled registreeringu või EL-i kodaniku pereliikme elamiskaardi taotlemisel esitanud valeandmeid,
 • oled varjanud sellist asjaolu, mis oleks võinud takistada registreeringu tegemist või elamiskaardi väljastamist,
 • sind saadetakse Soomest välja,
 • saad Soome kodakondsuse.

Arvesta sellega, et kui sinu elusituatsioon muutub, võib see sinu elamisõigust mõjutada. Kui sinu elamisõigus on registreeritud töö, tegutseva ettevõtte, õppekoha, perekondlike sidemete või piisavate rahaliste vahendite alusel ja seda alust enam ei eksisteeri, võidakse registreering tühistada.

Elamisõiguse tühistamise või aegumise otsuse teeb Migratsiooniamet.

Kui kolid välismaale

Kui sa ei soovi, et sinu elamisõigus või elamiskaart tühistataks, võid esitada Migratsiooniametile hiljemalt kahe aasta jooksul alates välismaale kolimisest sellekohase taotluse.

Kohalik teave