Koulutus Kauniaisissa

Haridus Kauniainenis

Alusharidus

Kauniainenis on linna lasteaiad, eralasteaiad ning era-perepäevahoidjad. Laste päevahoid on soome- või rootsikeelne. Kauniainenis on ka üks ingliskeelne lastepäevakodu.

Taotle lapsele lasteaiakohta vähemalt 4 kuud enne päevahoiu algust. Kui taotled päevahoiukohta esimest korda, kasuta elektroonilist avaldust

Taotlusblanketi saad vajadusel ka lasteaiast või linnavalitsuse nõustamisteenistusest. Tagasta avaldus lasteaeda või linnavalitsusse.

Loe lisaks: Alusharidus

linkkiKauniaisten kaupunki:
Alusharidussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKauniaisten kaupunki:
Lasteaiakoha taotleminesoome keel | rootsi keel

linkkiAnkkalampi - Duckies:
Inglise-soome lasteaedsoome keel | rootsi keel

Alusharidus

Kauniainenis organiseerivad eelõpet lastepäevakodud. Eelõpe algab augustis, avalduse esitamise aeg on aasta alguses.

Loe lisaks: Eelõpe ehk koolieelne haridus

linkkiKauniaisten kaupunki:
Teavet eelõppestsoome keel | rootsi keel

Põhiharidus

Kauniainenis on nii soome- kui rootsikeelne põhikool. Põhikooli tuleb registreeruda aasta alguses. Kui sul on küsimusi põhihariduse kohta, pöördu koolibüroo poole.

Koulutoimisto
Kauniaisten kaupungintalo
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen
Tel (09) 50 561 (üldtelefon)

Loe lisaks: Põhiharidus

linkkiKauniaisten kaupunki:
Põhiõpe ja gümnaasiumsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsinginSeutu.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnassoome keel

linkkiExpatFinland.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnasinglise keel

Kutseharidus

Lähimad kutseõppeasutused asuvad Espoos ja Helsingis.

Loe lisaks: Kutseõpe

linkkiOmnia Koulutus:
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiStadin ammatti- ja aikuisopisto :
Kutseõpesoome keel | inglise keel

Gümnaasium

Kauniainenis on kaks gümnaasiumi, üks soome- ja teine rootsikeelne.

Espoos on täiskasvanute gümnaasium, kus täiskasvanud võivad lõpetada gümnaasiumi ja sooritada küpsuseksamid.

Loe lisaks: Gümnaasium

linkkiKauniaisten kaupunki:
Põhiõpe ja gümnaasiumsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Täiskasvanute gümnaasiumsoome keel

Kõrgharidus

Kauniaineni õppeasutuse Työväen Akatemia juures tegutseb Humanitaarse Kutsekõrgkooli osakond, kus võib omandada kultuuritootja rakendusliku kõrghariduse.

Espoos ja Helsingis asuvates ülikoolides ja kõrgkoolides võid õppida paljudel erialadel. Lisateavet Espoo ja Helsingi kõrgkoolide kohta leiad linnade veebilehtedelt.

Loe lisaks: Kutsekõrgkoolid, Ülikoolid

linkkiHumanistinen ammattikorkeakoulu:
Teavet Humanitaarsest Kutsekõrgkoolistsoome keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Kutseharidus ja kõrgkoolidsoome keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Ülikoolidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Muid õppimisvõimalusi

Kauniaineni Rahvaülikoolis võid õppida näiteks keeli, käsitööd ja toiduvalmistamist või osaleda rühmatreeningutel.

linkkiKauniaisten kaupunki:
Rahvaülikoolsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kauniaineni Kunstikoolis saavad lapsed ja noored õppida kunsti ja muusikakoolis võivad nii lapsed kui täiskasvanud õppida muusikat.

linkkiKauniaisten kuvataidekoulu:
Teavet kunstikooli kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiKauniaisten musiikkiopisto:
Teavet muusikakooli kohtasoome keel | rootsi keel

Kauniainenis asub kristlik Soome Piiblikool. Piiblikoolis võid osaleda üksikutel kursustel või õppida mõnel kooli õppesuunal. Õppesuundade õppeaeg on 1–2 aastat. Piiblikoolis on ka spetsiaalselt immigrantidele mõeldud õppesuund.

linkkiSuomen Raamattuopisto:
Kristlik rahvakoolsoome keel | inglise keel

Töörahva Akadeemia pakub õpet paljudes ülikooli teadusvaldkondades ning ettevalmistust neile, kes soovivad ülikooli sisse astuda.

linkkiTyöväen Akatemia:
Teavet Töörahva Akadeemia kohtasoome keel | inglise keel

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus