Työ ja yrittäjyys Helsingissä

Töö ja ettevõtlus Helsingis

Helsingis on palju võimalusi töö leidmiseks erinevates valdkondades. Saad otsida vabu töökohti tööportaalidest, saada nõu ja juhtnööre erinevatelt tööturuteenuste pakkujatelt või asutada Helsingi piirkonnas oma ettevõtte. Sellelt lehelt leiad teavet tööeluga seotud teenuste kohta Helsingis.

Töö Helsingis

Business Finlandi saidilt leiad Soome töökuulutused piirkonna või valdkonna järgi. Võid otsida ka Helsingi piirkonnast töökohti, kus töökeeleks on inglise keel.

linkkiJobs in Finland:
Vabad töökohad Soomes inglise keelesinglise keel

linkkiHelsingin kaupunki helsinkirekry.fi:
Helsingi linna töökohadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinohallinto:
Tööportaalide linkesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Vabad töökohadsoome keel | rootsi keel

linkkiSeure:
Omavalitsuste töökohadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Seure on personaliettevõte, mis pakub lühiajalist tööd Helsingis, Vantaas, Espoos ja Kauniainenis. Tööd saab näiteks koolides, lasteaedades ja haiglates.

Tööotsimisel toetavad TE-büroo ja Helsingi tööhõiveteenused

Töö- ja ettevõtlusbüroo ehk TE-büroo (TE-toimisto) ja Helsingi linna tööhõiveteenuste kaudu juhendatakse sind tööotsingutel ning antakse teavet vabade töökohtade ja koolitusvõimaluste kohta. Kui vajad nõu ja tuge tööleasumiseks või soome keele õpet, pöördu Helsingi linna tööhõiveteenuste poole.

linkkiHelsingin kaupunki:
Linna teenused töötutelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Omavalitsuse tööhõive alane pilootprojekt Helsingissoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | pärsia keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel | tai keel | vietnami keel | nepali keel

Kui oled töötu ja otsid töökohta, registreeru TE-büroos tööotsijaks. Registreeru ka siis, kui sind saadetakse sundpuhkusele, lõppeb sinu koolitus või palgatoetusega töö. Saad registreeruda tööotsijaks TE-teenuste veebiteenuse kaudu, lähimas TE-büroos või telefoni teel.

EL-i riikide, Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi kodanikud saavad registreeruda tööotsijaks TE-büroo veebiteenuse kaudu. Muude riikide kodanikud peavad isiklikult TE-büroos registreeruma. Võta kaasa isikut tõendav dokument ja elamisluba.

Idakeskuse teeninduspunkt
Aadress: Asiakkaankatu 3 A, 4. kerros
Telefon: 0295 025 500
Avatud: E–R kl 9.00–16.00

Pasila teeninduspunkt
Aadress: Ratapihantie 7 (sissepääs Veturitori poolsest küljest)
Telefon: 0295 025 500
Avatud: E–R kl 9.00–16.00

Teavet TE-büroo teenuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Kui jääd töötuks. Teavet töö otsimise kohta Soomes leiad InfoFinlandi lehelt Töö Soomes.

Töötushüvitis

Teavet töötushüvitise taotlemise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Töötuskaitse.

linkkiTE-palvelut :
Videoid ja brošüüre immigrantidelesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | prantsuse keel | somaali keel | hispaania keel | türgi keel | hiina keel | araabia keel

Abi töö otsimisel

Organisatsioon Monika-Naiset

Integratsioonikeskus Monika aitab töötutel naissoost sisserändajatel tööd leida. Võid saada abi CV ehk elulookirjelduse või töökohale kandideerimise avalduse koostamisel, õppida soome kõnekeelt ja digitaalseid oskusi.

linkkiMonika-Naiset liitto:
Integratsioonikeskus Monikasoome keel

Luckan integration

Luckan Integration on nõustamisteenus, kus pakutakse individuaalset nõustamist immigrantidele, ja korraldatakse muuhulgas tööotsimisega seotud üritusi ja rühmi. Ürituste keel on inglise keel.

linkkiLuckan integration:
Nõustamine töö otsimselinglise keel

Väestöliitto (Rahvastikuliit)

Rahvastikuliidu töökarjääri mentorlus on mõeldud haritud immigrantidele. Selle kaudu võid saada mentori, kes toetab sind õppekoha otsimisel või ettevõtte asutamisel. Tegevus on soomekeelne.

linkkiVäestöliitto:
Töökarjääri mentorlussoome keel | inglise keel

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võis küsida nõu töö otsimiseks Ohjaamost. Ohjaamo on noortele täiskasvanutele mõeldud nõustamisteenus.

linkkiOhjaamo Helsinki:
Nõustamine noortele (Ohjaamo)soome keel | rootsi keel | inglise keel

Stadin osaamiskeskus

Stadi pädevuskeskus (Stadin osaamiskeskus) valmistab immigrante ette tööturule sisenemiseks ning aitab töö- või praktikakoha leidmisel. Pädevuskeskus pakub oma klientidele muu hulgas soome keele õpet ja kutseõpet. Pädevuskeskuse kliendiks võid saada TE-büroo või sotsiaal- ja tervishoiuteenuste Immigratsiooniüksuse kaudu. Teenused on mõeldud üle 17-aastastele Helsingi immigrantidele, kel on elamisluba.

linkkiHelsingin kaupunki:
Pädevuskeskussoome keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel

Ettevõtte asutamine

Võid saada nõu ja abi ettevõtte asutamiseks NewCo Helsingist.

Võid saada isiklikku nõustamist ettevõtte asutamiseks soome, rootsi, inglise, vene, araabia, eesti, saksa ja itaalia keeles.

NewCo Helsinki korraldab immigrantidele teabeüritusi ettevõtte asutamisest. Teabeüritusi korraldatakse soome, inglise, vene, araabia ja eesti keeles. Teabeüritused on tasuta. Lisateavet ja registreerumine NewCo Helsinki veebilehtedel.

NewCo Helsinki korraldab ettevõtluskoolitusi soome, inglise ja vene keeles. Osa kursustest on mõeldud ettevõtte asutajatele ja osa neile, kellel on juba oma ettevõte. Kursusi peetakse soome, inglise ja vene keeles. Lisateavet ja registreerumine NewCo Helsinki veebilehtedel.

NewCo Helsinki korraldab ka võrgustiku loomise üritusi uutele ettevõtjatele.

NewCo Helsingist saab abi ka kasvuettevõtte arendamiseks.

Kui sul on ettevõte Helsingis, võid astuda organisatsiooni Helsingin Yrittäjät liikmeks. Helsingin Yrittäjät on ettevõtjate huve kaitsev organisatsioon, mis pakub oma liikmetele näiteks koolitust, võrgustikke ja nõustamist. Lisateavet leiad ühingu veebilehtedelt.

Loe lisaks: Ettevõtte asutamine Soomes.

linkkiSuomi.fi:
Soome ettevõtjaks: milliseid lubasid vajad?soome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiNewCo Helsinki:
Juhend "Ettevõtjaks Soome"soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | hiina keel | araabia keel

linkkiSuomen Yrittäjät:
Ettevõtjate huve kaitsev ühingsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Maksustamine

Maksubürool on teeninduspunkt Helsingi kesklinnas. Maksubüroo teiste teeninduspunktide ja telefoninõustamise kontaktandmed leiad Maksuameti veebilehtedelt.

Immigrandid saavad asju ajada ka International House Helsinki teeninduspunktis, kus Kela ja maksuameti spetsialistid nõustavad Soome tööle tulevaid immigrante maksude ja sotsiaalse kaitsega seotud küsimustes.

Maksubüroo kontaktandmed:
Hämeentie 15
00500 Helsinki

International House Helsinki -teeninduspunkti kontaktandmed:
Lintulahdenkuja 2D, 2. korrus
00530 Helsinki

Loe lisaks: Maksustamine.

linkkiVerohallinto:
Maksubüroode kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiInternational House Helsinki:
IHH teeninduspunkt Soome elama asujatele inglise keel