Koulutus Helsingissä

Haridus Helsingis

Helsingi pakub laias valikus koolitusi igale vanusele. Enamik eelkooliealistest helsinglastest käib alusharidusasutustes, sest need pakuvad kvaliteetseid ja taskukohaseid teenuseid. Tasuta eelkooli tuleb minna sellel aastal, mil laps saab kuueaastaseks. Enamik Helsingi lapsi läheb linna põhikooli seitsmeaastaselt. Peale gümnaasiumi või kutsekooli on Helsingis võimalik tasuta õpinguid jätkata kutsekõrgkoolis või ülikoolis.

Alusharidus

Helsingis on palju linnalasteaedu (päiväkoti) ja eralasteaedu (yksityinen päiväkoti). Linna lasteaiad on soome- või rootsikeelsed. Suurem osa on soomekeelsed.

Kui taotled lapsele lasteaiakohta linna lasteaias, esita avaldus vähemalt 4 kuud enne päevahoiu algust. Kui perel on olemas Helsingis kodune aadress, saad taotleda linnalt lasteaiakohta.

Taotle lasteaiakohta interneti teel. Kui kasutad elektroonilist blanketti, peavad sul olema Soome pangakoodid. Lisaks peab lapsel olema Soome isikukood. Kui sa ei saa kasutada elektroonilist blanketti, prindi taotlusvorm linna veebilehelt välja. Vii või postita täidetud taotlusvorm selle päevahoiukoha aadressil, kuhu soovid kohta esmajärjekorras. Lasteaedade kontaktandmed leiad linna veebilehelt.

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse kaudu saad küsida nõu alushariduse ja lasteaiakoha taotlemise kohta.

Helsingis on ka eralasteaedu, mille keeleks on inglise, vene, saksa, prantsuse või hispaania keel. Helsingis on ka üks araabiakeelne islami traditsioone järgiv lasteaed.

Kui taotled kohta eralasteaias, võta ühendust otse selle lasteaiaga, kuhu kohta taotled.

Loe lisaks: Alusharidus.

linkkiHelsingin kaupunki:
Päevahoid Helsingissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Erasektori pakutav alusharidus eri keeltessoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Hoiukoha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Päevahoiutasudsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Eelkool

Sinu laps peab käima kohaliku omavalitsuse lasteaia või eralasteaia juures tegutsevas eelkoolis. Helsingis organiseerivad eelkooli ka mõned koolid. Eelkool on tasuta ja algab augustis.

Taotle oma lapsele eelkoolikohta selle aasta jaanuaris, kui laps saab kuueaastaseks. Taotle kohta linna elektroonilise asjaajamisteenuse kaudu. Selleks vajad internetipanga koode ja lapsel peab olema Soome isikukood. Kui sa ei saa taotleda eelkoolikohta elektroonilise asjaajamisteenuse kaudu, täida vorm linna veebilehel ja prindi või mine võta vorm mõnest linna lasteaiast. Vii täidetud vorm isiklikult enda eelistatud lasteaeda.

Kui laps vajab peale eelkooli hoidmist, ära unusta märkida, et sinu laps hakkab käima ka lasteaias.

Loe eelkooli organiseerimise kohta Soomes InfoFinlandi lehelt Eelkool. Lasteaedade nimekirja ja lisateavet leiad Helsingi linna veebisaidilt. Lisateavet saad küsida ka lasteaia juhatajalt.

linkkiHelsingin kaupunki:
Eelõpet andvad lastepäevakodudsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Eelõppekoha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Eelõpe Helsingissoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | araabia keel

Põhiharidus

Helsingis on palju põhikoole (peruskoulu). Lisaks linna enda koolidele on Helsingis ka erakoole ja riigikoole. Õppimine erakoolis võib olla tasuline.

Linnakoolides toimub õppetöö soome või rootsi keeles. Helsingis on ka erakoole, milles toimub õppetöö näiteks inglise, saksa, prantsuse või vene keeles.

Põhikooli tuleb laps registreerida aasta alguses. Lapse saab kooli registreerida internetis või registreerimispäeval koolis. Registreerimispäevast antakse teada Helsingi linna veebilehel.

Kui lapse soome keele oskus ei ole soomekeelses põhikoolis õppimiseks piisavalt hea, on tal võimalus saada ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe valmistab lapse põhikoolis õppimiseks ette.

Ettevalmistavas õppes õpetatakse soome keelt ja põhikooli õppeaineid.

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse kaudu saad küsida nõu põhihariduse ja Helsingi koolide kohta.

Loe täpsemalt Helsingi põhikoolihariduse kohta juhendist „Kool tuttavaks“ (Koulu tutuksi).

linkkiHelsingin kaupunki:
Juhend „Kool Soomes“soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | araabia keel

Loe lisaks: Põhiharidus.

Põhiharidus täiskasvanutele

Helsingi Täiskasvanute Gümnaasiumis on üle 17-aastastele immigrantidele mõeldud õppesuund, kus saad läbida põhikooliõppe täielikult või osaliselt. Lisateavet leiad Helsingi Täiskasvanute Gümnaasiumi veebilehtedelt.

Ka teistes täiskasvanute gümnaasiumides antakse täiskasvanutele põhiharidust. Täiskasvanute gümnaasiumide kontaktandmed on leitavad Helsingi linna veebilehelt.

linkkiHelsingin kaupunki:
Helsingi linna koolide suhtluskanal Wilmasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Koolide kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Lisateave kooli registreerimise kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsinginSeutu.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnassoome keel

linkkiExpatFinland.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnasinglise keel

linkkiHelsingin Aikuislukio:
Põhiõpe täiskasvanud immigrantidelesoome keel

linkkiHelsingin aikuisopisto:
Põhiõpe täiskasvanud immigrantidelesoome keel | inglise keel

Koolilaste pikapäevarühma tegevused

Helsingi linn organiseerib 1.–2. klassi lastele peale koolipäeva lõppu koolides ja mänguparkides pikapäevarühma tegevusi. Pikapäevarühma tegevusi organiseeritakse õppeaasta jooksul argipäeviti maksimaalselt kuni kella 17.00. Mänguparkides on tegevus tasuta ja kõigile avatud. Saad registreerida lapse mänguparkide pikapäevarühma, kasutades registreerimisvormi. Tagasta vorm sellesse mänguparki, kuhu soovid esmajärjekorras registreeruda.

linkkiHelsingin kaupunki:
1. ja 2. klassi õpilaste hommikune ja õhtune pikapäevarühmsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Juhised mitmes keelessoome keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | araabia keel

Oma emakeele õpe immigrantidele

Lastel, kelle emakeel on mõni muu keel kui soome või rootsi keel, on võimalus saada oma emakeele õpet. Helsingis toimub oma emakeele õpe immigrantidele rohkem kui 40 erinevas keeles.

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse kaudu saad küsida teavet oma emakeele õppe kohta.

linkkiHelsingin kaupunki:
Oma emakeele õpesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenus

Kui sul on küsimusi Soome päevahoiu- ja koolisüsteemi, mänguparkide või ringide tegevuse kohta, võid pöörduda pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenuse poole. Nõustamisteenusest saad küsida lasteaia- või koolikoha taotlemise kohta.

  • Üldtelefon 09 310 8600, E–R 8–16
  • Nõustamisteenus: +358 9310 44986, argipäeviti kl 10–12 ja 13–15 (teenindatakse ka inglise keeles)
  • Lasteaia- ja koolinõustamine võõrkeelsetele peredele soome ja inglise keeles: +358 9310 33444, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 14–17. E-post: eduguidance(at)hel.fi
  • Nõustamist pakutakse ka Helsingi erinevate piirkondade mänguparkides, kultuurimajades ja organisatsioonide ruumides.Teeninduskohad ja ajagraafikud leiad linna veebisaidilt.

linkkiHelsingin kaupunki:
Pedagoogika ja hariduse valdkonna nõustamisteenussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Lasteaia- ja koolinõustamine võõrkeelsetele peredelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kutseõpe

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on Soome suurim kutseõppeasutus, kus võib õppida mitmetel erinevatel erialadel. Helsingis on ka teisi kutseõppeasutusi. Kutseõppesse kandideeritakse ühisavaldusega (yhteishaku).

Kutseõppeasutuses Stadin ammatti- ja aikuisopisto organiseeritakse immigrantidele kutseõppeks ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe on mõeldud neile noortele ja täiskasvanutele, kes on huvitatud kutseõpingutest ja soovivad parandada oma soome keele oskust. Ettevalmistava õppe kestuseks on üks semester või üks õppeaasta. Teavet ettevalmistava õppe kohta saad kutseõppeasutusest Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Kontakt:

Hattulantie 2
00550 Helsinki
Tel (09) 310 8415

Loe lisaks: Kutseõpe, Kutseõppeks ettevalmistav õpe.

linkkiStadin ammatti- ja aikuisopisto :
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Kutseõppeasutusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Kutseõppeks ettevalmistav õpesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Gümnaasium

Helsingis on palju gümnaasiume. Helsingis on ka selliseid gümnaasiume, kus õppekeel on mõni muu keel kui soome või rootsi keel. Lisaks noortele mõeldud päevaõppegümnaasiumidele on Helsingis kolm täiskasvanute gümnaasiumi (aikuislukio).

Helsingis organiseeritakse immigrantidele gümnaasiumiks ettevalmistavat õpet. Ettevalmistav õpe kestab ühe õppeaasta ja see valmistab õpilasi ette gümnaasiumis õppimiseks.Ettevalmistav õpe on mõeldud neile noortele ja täiskasvanutele, kes soovivad gümnaasiumis õppida, kuid kelle keeleoskus ei ole gümnaasiumiõpinguteks piisavalt hea. Õpet viiakse läbi Vuosaari ja Alppila gümnaasiumites. Täiskasvanutele suunatud õpet organiseeritakse Helsingi Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Loe lisaks: Gümnaasium.

linkkiHelsingin kaupunki:
Gümnaasiumid Helsingissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Gümnaasiumi astuminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Gümnaasiumiks ettevalmistav õpesoome keel | inglise keel

Noorte toetamine ja juhendamine

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõuandeid ja juhendamist Ohjaamo-teenindus. Ohjaamo-teeninduse personal aitab sind, kui sul puudub töö- või õppekoht. Võid küsida ka muude asjade kohta, näiteks elamise või rahaasjade kohta.

Kontaktandmed:

Fredrikinkatu 48
Tel:040 70 46 818
E-post:ohjaamo(at)hel.fi

linkkiOhjaamo Helsinki:
Nõustamine noortele (Ohjaamo)soome keel | rootsi keel | inglise keel

Kõrgharidus

Helsingis saad omandada kõrgharidust paljudel erialadel. Helsingis on nii ülikoole kui ka kutsekõrgkoole.

Suur osa ülikoolide ja kõrgkoolide õppest toimub soome keeles. Peaaegu kõikides kõrgkoolides on võimalik õppida ka inglise keeles. Helsingis on üks rootsikeelne ülikool ja üks rootsikeelne kutsekõrgkool.

Kõrgkoolide kontaktandmed leiad Helsingi linna veebilehelt. Kandideerimise juhised ja täpsem teave õppeprogrammide kohta on leitav kõrgkoolide veebilehtedelt.

Loe lisaks: Ülikoolid ja Kutsekõrgkoolid.

linkkiHelsingin kaupunki:
Kutsekõrgkoolidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Ülikoolidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Muid õppimisvõimalusi

Helsingis on palju õppimisvõimalusi, mis on kõigile avatud. Need õpingud on üldjuhul tasulised.

Kõrgharidust saad omandada avatud ülikoolides ja avatud kutsekõrgkoolides. Nendes koolides võib õppida igaüks. Avatud ülikoolid ja kutsekõrgkoolid pakuvad kursusi ka inglise keeles.

Helsingi linnal on soomekeelne rahavülikool (työväenopisto) ja rootsikeelne rahvaülikool. Rahvaülikoolis saab õppida näiteks keeli, käsitööd ja muusikat. Pakutav valik on väga mitmekülgne. Suurem osa rahvaülikoolide kursustest toimub soome või rootsi keeles. Rahvaülikoolid organiseerivad kursusi ka inglise ja vene keeles.

Helsingi rahvaülikool
Klienditeeninduse telefon 09 310 88610
E-post: tyovaenopisto(at)edu.hel.fi

Rootsikeelne rahvaülikool Arbis
Telefon 09 310 49494
E-post: kanslie(at)arbis.hel.fi

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus.

linkkiHelsingin kaupunki:
Soomekeelne rahvaülikoolsoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Rootsikeelne rahvaülikool Arbissoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

linkkiHelsingin työväenopisto:
Kursused immigrantidelesoome keel | inglise keel | vene keel

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet avatud ülikooli kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet avatud kutsekõrgkooli kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel