Elu Soomes

Linnad

Asuminen Helsingissä

Eluase ja elamine Helsingis

Üürikorter

Üürid on Helsingis kõrged. Ole valmis ka selleks, et korteri taotlemine võib kaua aega võtta. Üürikortereid Helsingis omavad linn ja paljud erasektori üürileandjad.

Sina ise vastutad endale korteri muretsemise eest. Linnal või muudel üürileandjatel ei ole kohustust sinule korterit pakkuda.

Korterit tasub otsida laiast piirkonnast. Niiviisi on sul paremad võimalused korteri leidmiseks. Korterite üürid Helsingi naabervaldades (näiteks Vantaas, Espoos või Keravas) on veidi odavamad kui Helsingis.

Erasektori üürikorterid

Helsingis on palju üürileandjaid, kellele saad korteritaotluse teha. Näiteks Sato, Vvo ja Avara omavad Helsingis üürikortereid. Kortereid üürivad välja ka kindlustusettevõtted, pangad ja paljud eraisikud. Erasektori üürileandjalt võib korteri kiiresti saada.

Kui oled õppur, võid taotleda üürikorterit Helsingi regiooni Õpilaste korterifondi HOAS-i kaudu. Kui oled alla 30-aastane, võid taotleda Noorte korterite liidu (Nuorisoasuntoliitto) ja Noortefondi (Nuorisosäätiö) kortereid.

linkkiOikotie.fi:
Üürikorteri otsingsoome keel

linkkiVuokraovi.com:
Üürikorteri otsingsoome keel | inglise keel

linkkiHOAS:
Üürikorterid õppuritelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Linna üürkorterid

Linna üürikorterites on üürid madalamad kui muude üürileandjate korterites. Linna üürikorterisse on siiski palju taotlejaid ja vaid väike osa taotlejatest saab korteri.

Selleks et saaksid linna üürikorterit taotleda, peab sul olema elamisluba vähemalt aastaks.

Võid taotleda Helsingi linna üürikorterit veebis stadinasunnot.fi teenuse kaudu, kui sul on soome isikukood. Taotluse võid esitada ka teeninduspunktis. Teeninduspunktis saab ametnik sind taotluse täitmisel abistada. Võid saada teenust soome ja inglise keeles.

Teeninduspunkti kontaktandmed:
Stadin asunnot
Aadress: Itämerenkatu 3
Tel. (09) 310 13030

Korteritaotlus kehtib kolm kuud. Pärast seda peab selle uuesti tegema.

Loe lisaks: Üürikorter ja Üürileping.

linkkiHelsingin kaupunki:
Helsingi korterid (Stadin asunnot)soome keel | rootsi keel | inglise keel

Korteri ostmine

Helsingis on korterid tavaliselt kallid, kuid hinnad vahelduvad palju eri piirkondades. Leiad müügil olevaid kortereid interneti korteriotsingu saitidelt.

Teavet korteri otsmise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Korteri ostmine.

Elamisõiguskorter

Võid taotleda elamisõiguskorterit (asumisoikeusasunto), kui sul ei ole korteriomandit, ega vara selle hankimiseks.

Kui soovid taotleda elamisõiguskorterit Helsingist, Espoost või Vantaast, hangi esmalt järjekorranumber. Järjekorranumbrit võid taotleda veebis. Taotluse blanketi võid ka välja trükkida ja selle käsitsi ära täita.

Kui oled järjekorranumbri saanud, küsi vabade korterite kohta teavet omanikelt ja arendajatelt. Kontaktandmed leiad Helsingi linna lehtedelt. Võid taotleda korterit samal ajal mitmes erinevas piirkonnas.

Loe lisaks: Elamisõiguskorter.

linkkiHelsingin kaupunki:
Elamisõiguskorteridsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiAsumisoikeushakemus.net:
Järjekorranumbri taotlussoome keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Arendajate kontaktandmedsoome keel

Eluase kriisisituatsioonis

Kui su korter on saanud kahjustada näiteks tulekahju või veekahjustuse tõttu, võib kodukindlustus teatud juhtudel täiendavaid eluasemekulusid hüvitada. Pöördu oma kindlustusseltsi poole kohe kui õnnetus juhtunud on.

Kui su perekonna liige kasutab sinu suhtes vägivalda või ähvardab vägivallaga, võid pöörduda turvakodu (turvakoti) poole.

Turvakodu Mona on immigrantidest naistele ja nende lastele mõeldud turvakodu.

Turvakoti Mona
Tel. 045 639 6274 (24h)

Võid minna ka Pealinna Turvakodusse (Pääkaupungin Turvakoti).

Aadress: Steniuksentie 20
Tel. (09) 4777 180 (24h)

12 – 19-aastased noored võivad pöörduda Punase Risti Noorte turvamajja (Nuorten turvatalo).

Aadress: Uudenmaankatu 32 A, 00120 Helsinki
Avatud iga päev kl 17–10.
Tel. (09) 622 4322. Võid helistada turvamajja ööpäevaringselt.
E-posti aadress: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

linkkiHelsingin kaupunki:
Teavet eluasemeta isikutelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Sotsiaaltöö ja sotsiaaljuhendamise teeninduspunktsoome keel

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
Abi perevägivalla ohvritelesoome keel

linkkiSuomen Punainen Risti:
Helsingi Noorte Turvamajasoome keel | rootsi keel

Kodutus

Kui jääd kodutuks, pöördu oma elukohajärgsesse sotsiaaltöö teeninduspunkti. Sotsiaaltöötaja võib aidata sul korterit leida.

Kodutute teeninduskeskus Hietaniemenkatul on avatud ööpäevaringselt iga päev. Seal võib vajadusel ööbida. Teeninduskeskus pakub ööbimiskohta uimastavate ainete probleemidega Helsingi elanikele, kui nendel ei ole mingit muud ööbimiskohta.

Hietaniemen palvelukeskus
Hietaniemenkatu 5 B
Tel. (09) 310 466 28

Vailla vakinaista asuntoa ry. on organisatsioon, kus aidatakse kodutuid.

Vailla vakinaista asuntoa ry-l on öökeskus Kalkkers, kus pakutakse sooja ööbimiskohta kodututele sügisest kevadeni. Kalkkers on avatud kl 22-6. Kalkkersisse võid tulla ka siis, kui sul puudub elamisluba.

Aadress: Vaasankatu 5
Tel. 050 443 1068.

Loe lisaks: Kodutus.

linkkiHelsingin kaupunki:
Teavet eluasemeta isikutelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Sotsiaaltöö ja sotsiaaljuhendamise teeninduspunktsoome keel

linkkiVailla vakinaista asuntoa ry.:
Ühing Asunnottomien yhdistyssoome keel

linkkiSininauhasäätiö:
Teenuste juhend Helsingi kodututelesoome keel | inglise keel | vene keel | somaali keel | pärsia keel | araabia keel | bulgaaria

Tugi- ja sotsiaalkorter

Mõnedel inimestel, näiteks eakatel ja puudega inimestel, on raske igapäevaeluga ilma kõrvalise abita toime tulla. Linn organiseerib neile teenuseid, mis aitavad neil iseseisvalt elada.

Võid küsida lisateavet teenuste kohta oma elukohajärgsest sotsiaaltöö üksusest.

Loe lisaks: Tugi- ja sotsiaalkorter.

linkkiHelsingin kaupunki:
Sotsiaal- ja lähitöö osakonnadsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Sotsiaalkortersoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Puuetega inimeste eluasemeteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Jäätmehooldus ja taaskasutus

InfoFinlandi lehelt Jäätmehooldus ja taaskasutus leiad teavet jäätmete sorteerimise kohta.

linkkiHelsinginseutu.fi:
Teavet jäätmehoolduse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin seudun ympäristöpalvelut:
Sorteerimisjuhisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin seudun ympäristöpalvelut :
Jäätmekogumispunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKierrätys.info:
Prügikogumispunktidsoome keel