Mine sisu juurde
Terveyspalvelut Suomessa

Tervishoiuteenused Soomes

Avaldatud06.06.2024
Soomes on soodsad avalikud tervishoiuteenused mõeldud kõigile, kes riigis alaliselt elavad. Peale selle osutavad töötajatele töötervishoiuteenuseid ka tööandjad. Võid kasutada ka eratervishoiuteenuseid.

Milliseid tervishoiuteenuseid saad kasutada?

Võid kasutada Soome avalikke tervishoiuteenuseid, kui sul on Soomes koduvald (kotikunta). Õigus koduvallale sõltub järgmistest teguritest:

  • kust riigist saabud Soome
  • mis on sinu Soome tuleku põhjus (nt töö, õpingud)
  • kas asud Soome alaliselt elama või viibid Soomes ajutiselt
  • kui oled Soomes ajutiselt, siis kui kaua viibid Soomes

Kui sa ei ole kindel, kas sul on Soomes koduvald, selgita oma olukord täpsemalt välja Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) kaudu.

Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Kui sul pole Soomes koduvalda või sul pole Soome ravikindlustust, võib sul siiski olla õigus saada ravi või Kela hüvitisi mingil muul alusel. Seda õigust tuleb eraldi taotleda.

Lisateavet saad küsida Kela rahvusvaheliste küsimuste keskusest.

  • Tel 020 634 0200 (soome ja inglise keeles), 020 634 0300 (rootsi keeles)

Hädaolukordades saad ravi avaliku sektori tervishoiuteenuste kaudu ka juhul, kui sul ei ole Soomes koduvalda või õigust ravile töötamise alusel. Ravikulud võidakse sinult sisse nõuda tagantjärele.

Kui sul ei ole õigust avalikele tervishoiuteenustele, võid broneerida aja erameditsiinikeskusse. Eratervishoiuteenused on kliendile võrreldes riiklike tervishoiuteenustega märkimisväärselt kallimad.

Tervishoiuteenuste keeled on Soomes soome ja rootsi keel. Sageli saab hakkama ka inglise keeles. Kui broneerid tervishoiuteenuste kasutamiseks aja, küsi tõlgi (tulkki) kasutamise võimaluse kohta, kui sa neid keeli ei oska. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kas vajad tõlki?

Kui oled arsti juures aja broneerinud, on tähtis õigeaegselt kohale minna. Kui oled arsti juurde aja broneerinud, kuid ei saa kohale minna, on väga tähtis oma arstikülastus aegsasti tühistada, üldjuhul tuleks seda teha eelmisel päeval. Kui sa kohale ei ilmu ja samuti ei ole sa broneeritud aega tühistanud, pead maksma hüvitist.

Avalikud tervishoiuteenused

Avalikke tervishoiuteenuseid korraldavad heaolupiirkonnad (hyvinvointialueet) Soome eri paigus. 

Kui haigestud, pöördu esmalt oma sotsiaal- ja tervisekeskuse (sosiaali- ja terveyskeskus) poole. Sealt saad broneerida aja arsti või terviseõe juurde.

Erinevate heaolupiirkondade sotsiaal- ja tervisekeskustel võib olla ka mõni muu nimi, näiteks terveysasema, terveyskeskus või hyvinvointiasema. Teavet erinevate piirkondade tervishoiuteenuste kohta leiad InfoFinlandi kohaliku teabe alamlehtedelt või oma heaolupiirkonna veebilehelt.

Sotsiaal- ja tervisekeskuse teenused on kliendile suhteliselt soodsad, sest neid finantseeritakse maksutuludest.

Sotsiaal- ja tervisekeskused on üldjuhul avatud esmaspäevast reedeni kl 8─16. Registratuuri tasub helistada hommikul kohe, kui sotsiaal- ja tervisekeskus avatakse. Saad aja kiiresti, kui sul on vaevus, mis vajab kiireloomulist ravi. Kui sa ei vaja kiireloomulist ravi, pead ootama arsti vastuvõtuaega kauem. Registratuurist öeldakse, kui kiiresti pääsed ravile.

Registratuuris hinnatakse ka seda, kas vajad arsti või tervishoiutöötaja ravi. Soome tervishoiutöötajad (terviseõed) oskavad ravida paljusid haigusi. Vajaduse korral saab tervishoiutöötaja saata sind arsti vastuvõtule. Kui sul on Kela kaart (Kela-kortti), võta see sotsiaal- ja tervisekeskusesse minnes kaasa.

Kui vajad eriarsti, broneeri esmalt aeg üldarsti juurde. Sotsiaal- ja tervisekeskuse arst kirjutab saatekirja eriarsti juurde, kui see on vajalik. Eriarstid töötavad mõnedes sotsiaal- ja tervisekeskustes ning polikliinikutes ja haiglates. Eriarstiabi antakse keskhaiglates ja ülikoolihaiglates.

Soomes ei ole võimalik avalike tervishoiuteenuste kaudu arsti koju kutsuda. Seda teenust pakuvad mõned erameditsiinikeskused. Eraarsti koduvisiit on siiski kulukas.

Kui sinu haigus on pikaajaline ja sul ei ole võimalik tööl käia, leiad InfoFinlandi alamlehelt Toetus haiguse ajal lisateavet Rahvapensioniameti (Kela) haiguspäevaraha kohta.

Avalike tervishoiuteenuste valvepolikliinik

Õhtuti ja nädalavahetustel on sotsiaal- ja tervisekeskused tavaliselt suletud. Sellisel juhul tegeletakse äkiliste haigestumistega valvepolikliinikus (päivystys).

Valvepolikliinik (erakorralise meditsiini keskus) on mõeldud sellisteks olukordadeks, mis vajavad kohest ravi. Kui sinu haigus ei vaja erakorralist arstiabi, broneeri aeg oma sotsiaal- ja tervisekeskusesse selle lahtiolekuajal.

Valvepolikliinik tegutseb sageli mõne haigla juures, väiksemates kohtade puhul on see vahel lähedalasuvas linnas. Laste ja noorte valvepolikliiniku teenus on sageli organiseeritud eraldi. Peaaegu kõikjal Soomes töötab Päivystysapu teenindustelefon, mille number on 116117.

Küsi lisateavet oma sotsiaal- ja tervisekeskusest lahtioleku ajal või otsi teavet oma heaolupiirkonna veebilehelt.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Heaolupiirkonnad kaardil

Eratervishoiuteenused

Erakliinikute kontakte leiad näiteks internetist. Tõenäoliselt saad erakliinikusse aja kiiremini kui avalike tervishoiuteenuseid pakkuvasse tervishoiuasutusse. Eratervishoiuteenused on kliendile märkimisväärselt kallimad kui avalikud tervishoiuteenused. Erinevad kliinikud pakuvad erinevaid teenuseid. Eratervishoiuteenuseid võivad kasutada kõik, ka need, kellel ei ole Soomes koduvalda.

Rahvapensioniamet (Kela) maksab väikese osa eratervishoiu- ja hambaravikuludest, kui sulle kehtib Soome haiguskindlustus (sairausvakuutus). Õigus saada Rahvapensioniameti (Kela) hüvitisi võib vahel olla ka sellisel isikul, kellele ei kehti Soome haiguskindlustus. Küsi lisateavet Rahvapensioniametist ehk Kelast.

Rahvapensioniameti (Kela) hüvitis võidakse vahel maha arvestada otse sellest summast, mida kassasse maksad. Võta kaasa Kela kaart. Rahvapensioniameti (Kela) hüvitist võid taotleda Rahvapensioniametist ka tagantjärele.

Loe lisaks Soome haiguskindlustuse kohta InfoFinlandi alamlehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Ravimid

Loe täpsemalt lehelt Ravimid.

Teavet mujal veebis

Kohalik teave