Mine sisu juurde
Avoliiton päättyminen

Vabaabielu lõppemine

Avaldatud22.04.2022
Vabaabielu lõppeb, kui abikaasad ei ela enam samal aadressil. Vabaabielu lõppemine võib mõjutada Kela poolt makstavaid toetusi ja laste päevakodutasusid. Oled ise kohustatud vabaabielu lõppemisest teatama.

Kui vabaabielupaaril on ühiseid alla 18-aastaseid lapsi, peavad nad ühiselt tegema lastega seotud küsimustes otsuseid samamoodi nagu peale abielu lahutamist. Ka vabaabielus elavad elukaaslased võivad saada teemade läbiarutamiseks ja kokkulepete tegemiseks abi, näiteks perelepitajalt. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Lapsed abielulahutuses.

Vabaabielus võib elukaaslastel olla ühine perekonnanimi. Kui vabaabielu lõppeb, ei mõjuta see perekonnanime. Kui tahad muuta oma perekonnanime, taotle nime muutmist Digi- ja rahvastikuandmete ametist.

Vabaabielus säilitab kumbki pool oma vara. Vabaabielu lõppemisel jagatakse vara üldjuhul vastavalt sellele, mis kellelegi kuulub.

Kui vabaabielukaaslased hangivad ühiselt vara, tuleb mõlemad pooled märkida ostjateks ja säilitada kõiki asjaga seotud kviitungeid. Sel juhul jagatakse vara vabaabielu lõppemisel pooleks. Kui vara ostjaks on märgitud vaid üks vabaabielupaari pool, kuulub vara vabaabielu lõppemisel talle.

Vabaabielupaaril võib olla sellist vara, mille omandiõiguses ei ole eraldi kokku lepitud. Sellisel juhul eeldatakse, et mõlemale kuulub võrdne osa ja see vara jagatakse pooleks.

Kui vara jagamisel tekivad erimeelsused, võivad elukaaslased teatud juhtudel taotleda esimese astme kohtult vara jaotada aitava ametiisiku abi (pesänjakaja). Vara jaotada aitava isiku abi võib taotleda juhul, kui vabaabielu on kestnud vähemalt viis aastat või kui vabaabielupaaril on ühiseid lapsi.

Teatud juhtudel võib üks vabaabielupartner saada suhte lõppemisel teiselt partnerilt kompensatsiooni. Vabaabielupartner võib saada kompensatsiooni juhul, kui ta on näiteks oma tööga aidanud teisel vabaabielupartneril vara suurendada ja vara jagamine vaid omandiõiguse alusel oleks sellest tingituna ebaõiglane.

Kui vabaabielu lõppeb ühe poole surmaga, siis vabaabielukaaslased ei päri teineteise vara. Vabaabielukaaslasel ei ole näiteks õigust jääda elama pere ühisesse koju, kui see oli surnud elukaaslase vara. Pärand läheb surnud elukaaslase lastele või õdedele ja vendadele.

Vabaabielupartnerid võivad siiski teha testamendi (testamentti).Testamendiga võivad nad kindlustada, et teatud vara, näiteks ühise eluaseme, pärib vabaabielupartner. Vabaabielupartnerid võivad sõlmida ka kirjaliku vara jagamise lepingu vabaabielu lõppemise puhuks. Kui soovid sõlmida lepingu või teha testamendi vabaabielus soetatud vara jagamise kohta, küsi nõu näiteks õigusabibüroost või advokaadilt.