Elu Soomes

Linnad

Perhe Espoossa

Pere Espoos

Abielu

Enne abielu sõlmimist tuleb taotleda kirjalikult abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist (avioliiton esteiden tutkiminen). Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab magistraat (maistraatti). Võid taotleda abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist mis tahes magistraadist.

Uusimaa magistraat, Espoo büroo
Miestentie 3
02150 Espoo
Tel 029 553 9391
info.uusimaa(at)maistraatti.fi

Loe lisaks: Abielu

linkkiMaistraatti:
Laulataminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaistraatti:
Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimise taotlussoome keel | rootsi keel

Abielulahutus

Naine või mees võib esitada abielulahutuse avalduse Lääne-Uusimaa esimese astme kohtu kantseleisse. Abielu lahutamist võib taotleda ka üksinda, ilma abikaasa nõusolekuta. Võid edastada avalduse esimese astme kohtu kantseleisse posti, faksi või e-posti teel.

Länsi-Uusimaa esimese astme kohus (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
02630 Espoo
Tel 029 564 4000
E-post: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Loe lisaks: Abielulahutus

linkkiLänsi-Uudenmaan käräjäoikeus:
Kontaktsoome keel | rootsi keel

Lapsed abielulahutuses

Kui sul on alla 13-aastaseid lapsi ja plaanid abielu lahutada, pöördu perenõuandlasse (perheneuvola). Perenõuandlas võid spetsialistidega rääkida perekonna olukorrast. Perenõuandlate kontaktandmed on leitavad Espoo linna veebilehelt.

Kui plaanid abielu lahutada, võid pöörduda ka pereküsimuste üksuse laste järelevalveinspektori (lastenvalvoja) poole. Laste järelevalveinspektoriga on võimalik rääkida lahutusest ja laste tulevikust. Abikaasad peavad ühiselt kokku leppima laste elukohas, nendega kohtumise õigustes ja elatises. Kokkuleppe kinnitab laste järelevalveinspektor. Laste järelevalveinspektorite kontaktandmed on leitavad Espoo linna veebilehelt.

Espoo linnal on nõustamistelefon, kust saab küsida nõu lapsi puudutavates küsimustes, kui vanemad lahutavad.
Tel 046 877 3267

Loe lisaks: Lapsed abielulahutuses

linkkiEspoon kaupunki:
Laste järelevalveinspektorite kontaktandmedsoome keel | rootsi keel

linkkiEspoon kaupunki:
Lahutus lastega perekonnassoome keel | rootsi keel

Lapse hoidmine

Laste päevahoiu kohta Espoos on teavet InfoFinlandi lehtedel Haridus Espoos.

Ajutine lastehoid

Võid viia lapse ajutisse hoidu pargitädi juurde. See tähendab väikeste laste lühiajalist (2-3 h korraga) hoidmist, mis toimub väljas mängupargis. Lisateavet saad pargitädidelt telefonitsi. Telefoninumbrid leiduvad Espoo linna lehekülgedel.

linkkiEspoon kaupunki:
Pargitädidsoome keel

Kui vajad koju ajutist lastehoidjat, võid pöörduda Mannerheimi lastekaitseliitu või Rahvastikuliitu.

linkkiVäestöliitto:
Lastehoid ja koduabisoome keel

linkkiMannerheimin Lastensuojeluliitto:
Lastehoidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks: Päevahoid

Koduhoiu toetus

Kui pere noorim laps on alla 3-aastane, võib vanem saada koduhoiu toetust (kotihoidon tuki), kui ta hoiab last kodus. Kui sul on õigus koduhoiu toetusele, saad seda taotleda Kelast. Võid esitada avalduse elektrooniliselt või saata selle postiga Kelasse. Võimalus on minna ka kohapeale Kela büroosse.

Espoo linn maksab laste koduhoiu toetusele kohaliku omavalitsuse lisatoetust (nn „Espoo-lisä” ehk Espoo lisatoetus). See on mõeldud peredele, kes hoiavad kodus alla 3-aastast last. Espoo lisatoetust võib taotleda juhul, kui vanem hoiab kodus pere kõiki koolieelses eas lapsi.

linkkiEspoon kaupunki:
Lapse hoidmine kodussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Teavet koduhoiu toetuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Asjaajamine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Kela kontaktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elanike pargid ja ringid

Espoo linn organiseerib palju erinevat tegevust neile vanematele, kes hoiavad last kodus. Olemas on näiteks pargid, avatud päevakodud ja ringide tegevus.

Loe lisaks: Toetus lapse hoidmiseks kodus

linkkiEspoon kaupunki:
Pargid ja ringid elanikelesoome keel | inglise keel

Eakad

Vanurid võivad kasutada tavaliste tervisekeskuste teenuseid. Lisaks pakutakse Espoos eakatele mõeldud teenuseid, näiteks koduhooldusteenuseid. Kui soovid lisateavet eakate teenuste kohta, pöördu seenioride nõustamiskeskusse (seniorineuvonta).

Tel (09) 816 33333
nestori(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
Vanurite nõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui hooldad lähedast kodus

Kui hooldad kodus eakat, haiget või puudega lähedast, selleks, et ta saaks kodus elada, võib sul olla õigus saada omastehoolduse toetust.

linkkiEspoon kaupunki:
Omastehoolduse toetussoome keel | rootsi keel

Loe lisaks: Eakad

Probleemid perekonnas

InfoFinlandi lehelt Probleemsed olukorrad Espoos leiad teavet selle kohta, kust võib Helsingis leida abi laste, noorte ja perekondade probleemidele.

Laste ja noorte probleemide kohta on teavet ka InfoFinlandi lehtedel Laste ja noorte probleemid ning Kust saada abi laste ja noorte probleemidele?

InfoFinlandi lehel Abielu- ja paarisuhte probleemid, on teavet selle kohta, kust võib saada abi paarisuhte probleemidele.