Perhe Espoossa

Pere Espoos

Abielu

Enne abielu sõlmimist pead taotlema kirjalikult abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist. Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab Digi- ja rahvastikuandmete amet (Digi- ja väestötietovirasto). Võid taotleda abielu registreerimist takistavate asjaolude uurimist mis tahes teeninduskohast.

Digi- ja väestötietovirasto
Miestentie 3
02150 Espoo
Tel 0295 536 244
vihkiminen(at)dvv.fi

Loe lisaks: Abielu

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Laulataminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimise taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapse sünd

Lapse sünniandmed saadetakse haiglast Soome rahvastikuregistrisse. Sa pead teatama Digi- ja rahvastikuandmete ametile lapse nimed, emakeele ja muud vajalikud andmed eraldi vormil, mis sulle koju saadetakse.

Lisateavet lapse sünni registreerimise, isaduse tuvastamise ja hooldusõiguse kohta saad lugeda InfoFinlandi lehelt: Kui laps sünnib Soomes.

Loe lisaks: Tervis Espoos

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala:
Sünnitussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapse hoidmine

Laste päevahoiu kohta Espoos on teavet InfoFinlandi lehtedel Haridus Espoos.

Ajutine lastehoid

Kui vajad koju ajutist lastehoidjat, võid pöörduda Mannerheimi lastekaitseliitu või Rahvastikuliitu.

linkkiVäestöliitto:
Lastehoid ja koduabisoome keel

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
Lastehoiu abisoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks: Päevahoid

Koduhoiu toetus

Kui pere noorim laps on alla 3-aastane, võib vanem saada koduhoiu toetust (kotihoidon tuki), kui ta hoiab last kodus. Kui sul on õigus koduhoiu toetusele, saad seda taotleda Kelast. Võid esitada avalduse elektrooniliselt või saata selle postiga Kelasse. Võimalus on minna ka kohapeale Kela büroosse.

Espoo linn maksab laste koduhoiu toetusele kohaliku omavalitsuse lisatoetust (nn „Espoo-lisä” ehk Espoo lisatoetus). See on mõeldud peredele, kes hoiavad kodus alla 3-aastast last. Espoo lisatoetust võib taotleda juhul, kui vanem hoiab kodus pere kõiki koolieelses eas lapsi.

linkkiEspoon kaupunki:
Lapse hoidmine kodussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Teavet koduhoiu toetuse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Asjaajamine veebissoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Kela kontaktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Elanike pargid ja ringid

Espoo linn organiseerib palju erinevat tegevust neile vanematele, kes hoiavad last kodus. Olemas on näiteks pargid, avatud päevakodud ja ringide tegevus.

Loe lisaks: Toetus lapse hoidmiseks kodus

linkkiEspoon kaupunki:
Pargid ja ringid elanikelesoome keel | inglise keel

Eakad

Vanurid võivad kasutada tavaliste tervisekeskuste teenuseid. Lisaks pakutakse Espoos eakatele mõeldud teenuseid, näiteks koduhooldusteenuseid. Kui soovid lisateavet eakate teenuste kohta, pöördu seenioride nõustamiskeskusse (seniorineuvonta).

Tel (09) 816 33333
nestori(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
Vanurite nõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui hooldad lähedast kodus

Kui hooldad kodus eakat, haiget või puudega lähedast, selleks, et ta saaks kodus elada, võib sul olla õigus saada omastehoolduse toetust.

linkkiEspoon kaupunki:
Omastehoolduse toetussoome keel | rootsi keel

Loe lisaks: Eakad

Probleemid perekonnas

InfoFinlandi lehelt Probleemsed olukorrad Espoos leiad teavet selle kohta, kust võib Helsingis leida abi laste, noorte ja perekondade probleemidele.

Laste ja noorte probleemide kohta on teavet ka InfoFinlandi Laste ja noorte probleemid.

Abielulahutus

Abielulahutust võib taotleda ükskõik kumb abikaasa üksinda või mõlemad abikaasad koos. Saad taotleda abielu lahutamist ka üksinda, isegi kui abikaasa ei soovi lahutada. Espoos esitatakse abielulahutuse avaldus Lääne-Uusimaa esimese astme kohtule.

Länsi-Uusimaa esimese astme kohus (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
02630 Espoo
Tel 029 564 4000
E-post: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Loe täpsemalt abielulahutuse taotlemise kohta: Abielulahutus

linkkiLänsi-Uudenmaan käräjäoikeus:
Kontaktsoome keel | rootsi keel

Lapsed abielulahutuses

Kui sinul ja sinu abikaasal on lapsi ja kavatsete abielu lahutada, broneeri aeg lastekaitse järelevalveinspektori juurde. Laste järelevalveinspektor kinnitab laste elukoha, hoolduse, kohtumisõiguse ja elatise lepingu.

Aja broneerimine lastekaitse järelevalveinspektori juurde
Esmaspäev–reede kl 10–11
Tel 09 816 27711

Loe lisaks: Lapsed abielulahutuses

linkkiEspoon kaupunki:
Laste järelevalveinspektorite kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Lahutus lastega perekonnassoome keel | rootsi keel | inglise keel