Koulutus Espoossa

Haridus Espoos

Koroonaviirus COVID-19

Haige laps ei tohi minna lasteaeda või kooli. Laps peab jääma koju ka siis, kui sümptomid on kerged. Lapse haigestumise korral pöördu oma tervisekeskusesse või helista valvetelefonile 116 117. Saad juhised, kuidas viia laps koroonatesti tegema.

Loe koroonaviiruse kohta lisaks: Koroonaviirus COVID-19

Kui sinu alla 16-aastane laps on määratud isolatsiooni või karantiini ja sul pole võimalik seetõttu tööl käia, võib sul olla õigus Kela nakkushaiguste päevarahale.

Loe lisaks: Majanduslikud probleemid

Alusharidus

Espoo linn organiseerib laste päevahoidu ehk alushariduse andmist linna enda ja eralasteaedades. Lisaks on Espoos perepäevahoidjad. Laste päevahoid on soome- või rootsikeelne.

Taotle lapsele hoiukohta vähemalt 4 kuud enne päevahoiu algust. Kui saad näiteks ootamatult töö- või õppekoha, võid taotleda hoiukohta hiljem.

Kui taotled hoiukohta, pead täitma taotlusvormi elektrooniliselt internetis. Kui sul pole võimalik taotlust elektrooniliselt esitada, saad vormi ka päevakodudest, alushariduse juhtivast teenuseüksusest või Espoo asjaajamispunktist.

Loe lisaks: Alusharidus

linkkiEspoon kaupunki:
Alusharidussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Hoiukoha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Asjaajamispunktsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Inglisekeelsed eralasteaiadsoome keel | inglise keel

Eelkool

Espoos viiakse eelkooli läbi päevakodudes või koolis. Eelkool toimub soome ja rootsi keeles.

Eelkooli registreerutakse Espoo linna veebilehe kaudu. Eelkool algab augustis. Eelkooli registreerimise aeg on üldjuhul jaanuaris.

Kui sul on küsimusi laste päevahoiu või eelkooli kohta, pöördu alushariduse juhtiva teenuseüksuse poole.

Tel 09 816 31000
E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus(at)espoo.fi

Loe lisaks: Eelõpe ehk koolieelne haridus

linkkiEspoon kaupunki:
Eelõpe ehk koolieelne haridussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Eelõppekoha taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Alushariduse juhtiv teenuseüksussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Põhiharidus

Espoos on soome- ja rootsikeelsed põhikoolid. Lisaks on võimalik õppida inglise keeles.

Kool algab üldjuhul sellel aastal, kui laps saab seitsmeaastaseks. Kooli tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerimise aeg on üldjuhul jaanuaris. Koolide kontaktandmed ja lisateavet registreerumise kohta leiad linna veebilehelt.

Kui sul on küsimusi põhihariduse kohta, pöördu Espoo soomekeelse haridusosakonna poole.

Tel 040 507 0817 ja 040 639 4740

Loe lisaks: Põhiharidus

linkkiEspoon kaupunki:
Põhiõpesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Kooli registreeriminesoome keel | inglise keel

linkkiHelsinginSeutu.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnassoome keel

linkkiExpatFinland.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnasinglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Pikapäevarühmsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Oma emakeele õpe sisserändajatele

Immigrantidest õpilased ja kakskeelsete perede lapsed võivad saada oma emakeele õpet (oman äidinkielen opetus), kui oma emakeele õpperühma registreerub piisavalt õpilasi. Oma emakeelt õpetatakse kaks tundi nädalas. Oma emakeele õppesse registreerutakse iga aasta märtsis.

Lisateavet saad Espoo linna veebilehelt.

linkkiEspoon kaupunki:
Eelkooliealiste ettevalmistav õpesoome keel | rootsi keel

linkkiEspoon kaupunki:
Oma emakeele õpesoome keel | rootsi keel

Kutseõpe

Sisserändajatest õpilased ja kakskeelsete perede lapsed võivad saada oma emakeele õpet, kui oma emakeele rühma registreerub piisavalt õpilasi. Õppetöö toimub kaks tundi nädalas ja see võib toimuda ka väljaspool oma kooli. Oma emakeele õppesse registreerutakse iga aasta märtsis.

Espoolased võivad kandideerida ka Helsingi või Vantaa kutseõppeasutustesse.

Loe lisaks: Kutseõpe

linkkiOmnia Koulutus:
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Kutseharidus ja kõrgkoolidsoome keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Kutseõppeasutusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Kutseõpesoome keel | rootsi keel

Gümnaasium

Espoos on 11 soomekeelset gümnaasiumi (lukio) ja 1 rootsikeelne gümnaasium. Kahes Espoo gümnaasiumis on inglise keelne õppesuund IB.

Espoo noored võivad kandideerida ka teiste linnade gümnaasiumidesse.

Espoos on täiskasvanute gümnaasium (aikuislukio), kus täiskasvanud võivad lõpetada gümnaasiumi ja sooritada küpsuseksamid. Gümnaasiumis võib ka lõputunnistuse hindeid parandada või õppida üksikuid õppeaineid. Lisaks võivad noored immigrandid õppida soome keelt ja põhikooli aineid.

Leppävaara gümnaasiumis korraldatakse immigrantidele ja võõrkeelsetele gümnaasiumiks ettevalmistavat koolitust. Koolitus on mõeldud nendele noortele, kes soovivad gümnaasiumis õppida, kuid nende soome keele oskus ei ole piisavalt hea gümnaasiumiõpinguteks.

linkkiEspoon kaupunki:
Gümnaasiumidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Täiskasvanute gümnaasiumsoome keel

linkkiEspoon kaupunki:
Immigrantide gümnaasiumiks ettevalmistav koolitussoome keel | inglise keel

linkkiEspoon aikuislukio Omnia:
Põhiharidus immigrantidelesoome keel

linkkiLeppävaaran lukio:
Gümnaasiumiks ettevalmistav koolitussoome keel

Tugi ja juhendamine noortele

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõuandeid ja juhendamist Ohjaamo-teenusest. Ohjaamo-teenuse personal aitab sind, kui sul puudub töö- või õppekoht. Võid küsida ka muude asjade kohta, näiteks elamise või rahaasjade kohta.

Kontaktandmed:

Lintuvaarantie 2 A
02650 Espoo
tel. 040 126 7513
E-post: ohjaamotalo(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
Ohjaamo-teenussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kõrgharidus

Espoos on kolm kõrgkooli:

  • Aalto Ülikool
  • Kutsekõrgkool Laurea
  • Kutsekõrgkool Metropolia.

Kõrgkoolides võid omandada kõrghariduse. Lisateavet leiad Aalto Ülikooli, Laurea ja Metropolia veebilehtedelt.

Ka Helsingis on ülikoole ja kõrgkoole, kus saad õppida paljudes erinevates valdkondades. Lisateavet saad Helsingi linna veebilehelt.

Loe lisaks: Kutsekõrgkoolid

Loe lisaks:Ülikoolid

linkkiAalto-yliopisto:
Tehnika-, kunsti- ja kaubandusülikoolsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiLaurea:
Kutsekõrgkoolsoome keel | inglise keel

linkkiMetropolia:
Kutsekõrgkoolsoome keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Ülikoolidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Muid õppimisvõimalusi

Espoo Rahvaülikoolis (Espoon työväenopisto) võid õppida näiteks keeli, käsitööd ja toiduvalmistamist või osaleda rühmatreeningutel. Kursused on tasulised. Kursusi organiseeritakse nii päevasel kui õhtusel ajal. Rahvaülikoolis võivad õppida kõik soovijad.

Espoo Kunstikoolis (Espoon kuvataidekoulu) võivad lapsed ja noored õppida kunsti. Õppimine on tasuline.

Espoo Muusikakoolis (Espoon musiikkiopisto) võivad lapsed ja täiskasvanud õppida muusikat.

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus

linkkiOmnia:
Espoo rahvaülikoolsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kuvataidekoulu:
Kujutav kunst lastele ja noortelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon musiikkiopisto:
Muusikaõpetus lastele ja täiskasvanutelesoome keel | inglise keel