Elu Soomes

Linnad

Koulutus Espoossa

Haridus Espoos

Päevahoid

Espoos on linna lasteaiad ja eralasteaiad. Lisaks on Espoos perepäevahoidjad. Laste päevahoid on soome- või rootsikeelne.

Taotle lapsele lasteaiakohta vähemalt 4 kuud enne päevahoiu algust. Kui saad näiteks ootamatult töö- või õppekoha, võid taotleda lasteaiakohta ka väiksema varuajaga.

Lasteaiakoha taotlemisel pead täitma taotlusvormi. Taotlusvorme saab lasteaedadest, päevahoiu teeninduskeskustest (päivähoidon palvelukeskus) või Espoo ühisteenuste punktidest (yhteispalvelupiste). Lasteaiakohta on võimalik taotleda ka interneti teel.

Espoos elav perekond võib taotleda lapsele päevahoiukohta ka Helsingis, Vantaas või Kauniainenis. Oma avaldus esita sellegipoolest alati Espoole. Lisateavet saad veebilehelt Helsinginseutu.fi.

Loe lisaks: Päevahoid

linkkiEspoon kaupunki:
Päevahoidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Hoiukoha taotleminesoome keel

linkkiEspoon kaupunki:
Asjaajamispunktsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Inglisekeelsed eralasteaiadsoome keel

linkkiHelsinginseutu.fi:
Päevahoiu ühiskasutuspiirkondsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Eelõpe ehk koolieelne haridus

Eelõpet ehk koolieelset haridust (esiopetus) organiseeritakse Espoos lastepäevakodudes. Eelõpet viiakse läbi soome ja rootsi keeles.

Eelõppesse registreerutakse Espoo linna veebilehe kaudu. Eelõpe algab augustis. Taotluse esitamise tähtaeg on tavaliselt jaanuaris.

Lastehoiu ja eelõppe küsimustes võid pöörduda lastepäevakodude juhatajate või linna koolieelse kasvatuse juhi (varhaiskasvatuspäällikkö) poole. Kontaktid on linna veebilehel.

Loe lisaks: Eelõpe ehk koolieelne haridus

linkkiEspoon kaupunki:
Eelõpe ehk koolieelne haridussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Eelõppekoha taotleminesoome keel | inglise keel

Põhiõpe

Espoos on soome- ja rootsikeelsed põhikoolid (peruskoulu). Lisaks toimub õpe ka inglise keeles.

Lapsed lähevad tavaliselt kooli seitsmeaastaselt. Kooli tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerimise aeg on jaanuaris. Linna veebilehelt leiad koolide kontaktandmed ja lisateavet registreerimise kohta.

Kui sul on küsimusi põhiõppe kohta, pöördu Soomekeelse hariduse tulemusüksusesse (Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö).

Soomekeelse hariduse tulemusüksus
Kamreerintie 3 B
02770 Espoo
Tel (09) 816 52044 ja (09) 816 52043

Loe lisaks: Põhiõpe

linkkiEspoon kaupunki:
Põhiõpesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Kooli registreeriminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsinginSeutu.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnassoome keel

linkkiExpatFinland.fi:
Rahvusvahelised koolid pealinnapiirkonnasinglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Pikapäevarühmsoome keel | inglise keel

Oma emakeele õpe immigrantidele

Immigrantidest õpilased ja kakskeelsete perede lapsed võivad saada oma emakeele õpet (oman äidinkielen opetus), kui oma emakeele õpperühma registreerub piisavalt õpilasi. Oma emakeelt õpetatakse kaks tundi nädalas. Oma emakeele õppesse registreerutakse iga aasta märtsis.

Lisateavet saad Espoo linna veebilehelt.

linkkiEspoon kaupunki:
Eelkooliealiste ettevalmistav õpe(pdf, 100 kb)soome keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | somaali keel | hiina keel | araabia keel | kurdi keel | albaania keel

linkkiEspoon kaupunki:
Eelkooliealiste ettevalmistav õpesoome keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Oma emakeele õpesoome keel | inglise keel

Kutseõpe

Espoos annab kutseõpet (ammatillinen koulutus) Omnia Koulutus. Seal võib õppida mitmeid erinevaid ameteid. Omnias korraldatakse immigrantidele kutseõppeks ettevalmistavat koolitust. Ettevalmistav koolitus on mõeldud nendele noortele ja täiskasvanutele, kes on huvitatud kutseõppest ja soovivad oma soome keele oskust parandada. Lisateavet kutseõppe kohta leiad Omnia veebilehelt.

Espoolased võivad kandideerida ka Helsingi või Vantaa kutseõppeasutustesse.

Loe lisaks: Kutseõpe

linkkiOmnia Koulutus:
Kutseõpesoome keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Kutseõppeasutusedsoome keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Kutseõppeasutusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVantaan kaupunki:
Kutseõpesoome keel | rootsi keel

Gümnaasium

Espoos on 11 soomekeelset gümnaasiumi (lukio) ja 1 rootsikeelne gümnaasium. Kahes Espoo gümnaasiumis on inglise keelne õppesuund IB.

Espoo noored võivad kandideerida ka teiste linnade gümnaasiumidesse.

Espoos on täiskasvanute gümnaasium (aikuislukio), kus täiskasvanud võivad lõpetada gümnaasiumi ja sooritada küpsuseksamid. Gümnaasiumis võib ka lõputunnistuse hindeid parandada või õppida üksikuid õppeaineid. Lisaks võivad noored immigrandid õppida soome keelt ja põhikooli aineid.

Leppävaara gümnaasiumis korraldatakse immigrantidele ja võõrkeelsetele gümnaasiumiks ettevalmistavat koolitust. Koolitus on mõeldud nendele noortele, kes soovivad gümnaasiumis õppida, kuid nende soome keele oskus ei ole piisavalt hea gümnaasiumiõpinguteks.

linkkiEspoon kaupunki:
Gümnaasiumidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Täiskasvanute gümnaasiumsoome keel

linkkiEspoon kaupunki:
Immigrantide gümnaasiumiks ettevalmistav koolitussoome keel | inglise keel

linkkiEspoon aikuislukio Omnia:
Põhiharidus immigrantidelesoome keel

Tugi ja juhendamine noortele

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõuandeid ja juhendamist Ohjaamo-teenusest. Ohjaamo-teenuse personal aitab sind, kui sul puudub töö- või õppekoht. Võid küsida ka muude asjade kohta, näiteks elamise või rahaasjade kohta.

Kontaktandmed:

Lintuvaarantie 2 A
02650 Espoo
tel. 040 126 7513
E-post: ohjaamotalo(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
Ohjaamo-teenussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kõrgharidus

Espoos on kolm kõrgkooli:

  • Aalto Ülikool
  • Kutsekõrgkool Laurea
  • Kutsekõrgkool Metropolia.

Kõrgkoolides võid omandada kõrghariduse. Lisateavet leiad Aalto Ülikooli, Laurea ja Metropolia veebilehtedelt.

Ka Helsingis on ülikoole ja kõrgkoole, kus saad õppida paljudes erinevates valdkondades. Lisateavet saad Helsingi linna veebilehelt.

Loe lisaks: Kõrgharidus

linkkiAalto-yliopisto:
Tehnika-, kunsti- ja kaubandusülikoolsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiLaurea:
Kutsekõrgkoolsoome keel | inglise keel

linkkiMetropolia:
Kutsekõrgkoolsoome keel | inglise keel

linkkiHelsingin kaupunki:
Kõrgkoolidsoome keel

Muid õppimisvõimalusi

Espoo Rahvaülikoolis (Espoon työväenopisto) võid õppida näiteks keeli, käsitööd ja toiduvalmistamist või osaleda rühmatreeningutel. Kursused on tasulised. Kursusi organiseeritakse nii päevasel kui õhtusel ajal. Rahvaülikoolis võivad õppida kõik soovijad.

Espoo Kunstikoolis (Espoon kuvataidekoulu) võivad lapsed ja noored õppida kunsti. Õppimine on tasuline.

Espoo Muusikakoolis (Espoon musiikkiopisto) võivad lapsed ja täiskasvanud õppida muusikat.

Loe lisaks: Muid õppimisvõimalusi

linkkiEspoon kaupunki:
Rahvaülikoolsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kuvataidekoulu:
Kujutav kunst lastele ja noortelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon musiikkiopisto:
Muusikaõpetus lastele ja täiskasvanutelesoome keel | inglise keel