Asuminen Espoossa

Eluase ja elamine Espoos

Üürikorter

Espoos ja pealinna regioonis on üürid kõrgemad kui mujal Soomes. Sobiva hinnaga korteri leidmine võib osutuda raskeks. Peaksid varuma aega korteri otsimiseks ja uurima erinevaid valikuvõimalusi.

Erasektori üürikorterid

Erasektori üürileandjalt võib korteri üsna kiiresti saada, kuid üür võib olla kõrgem kui linna üürikorteris.

Erasektori üürikortereid Espoos võid otsida üürileandjate veebilehtede kaudu:

linkkiOikotie.fi:
Üürikorteri otsingsoome keel

linkkiVuokraovi.com:
Üürikorteri otsingsoome keel | inglise keel

Kui oled alla 30-aastane, saad taotleda üürikorterit ka Espoo Alkuasunnot OY-lt või Noorte Sihtasutuselt.

linkkiAlkuasunnot:
Üürikorterid noortelesoome keel | inglise keel

linkkiNuorisosäätiö:
Üürikorterid noortelesoome keel | inglise keel

Kui oled õppur, võid saada Espoost õppuritele mõeldud üürikorteri. Õppurite üürikortereid pakuvad Helsingi regiooni õppurikorterite sihtasutus HOAS ja Aalto Ülikooli üliõpilasselts AYY.

linkkiHOAS:
Üürikorterid õppuritelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiAalto-yliopiston ylioppilaskunta:
Üürikorterid õppuritelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Linna üürikorterid

Linna üürikorterid on sageli soodsamad kui ettevõtete või eraisikute poolt väljaüüritavad korterid. Linna korteritele on siiski palju taotlejaid ja korteri saab vaid väike osa neist. Suurim puudus on väikestest korteritest.

Linna üürikortereid haldab Espoon Asunnot Oy. Kui soovid taotleda üürikorterit, täida Espoon Asunnot OY veebilehel üürikorteri taotlusblankett. Taotlusblanketi saad täita ka Espoon Asunnot OY büroos. Blankett võidakse sulle saata ka posti teel.

Korteri saamist mõjutavad korterivajadus, majanduslik olukord ja sissetulekud.

Linna üürikorteri saamiseks peab sul olema elamisluba vähemalt aastaks.

Espoon Asunnot Oy
Upseerinkatu 3 B
02600 Espoo
Tel 09 3544 5000

Taotlus kehtib kolm kuud. Pärast seda peab selle uuesti tegema, kui oled endiselt korteriotsingutel.

linkkiEspoon Asunnot Oy:
Linna üürikorteri taotleminesoome keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Linna üürikorteridsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks: Üürikorter

Korteri ostmine

Internetist leiab palju korterite müügikuulutusi. Espoos on korterid üsna kallid.

Teavet korteri ostmise kohta leiad InfoFinland lehelt Oma korter.

Elamisõiguskorter

Kui taotled elamisõiguskorterit, vajad järjekorranumbrit. Seda taotletakse Espoo või Helsingi linnalt.

linkkiAsuntosäätiö:
Osaomandkortersoome keel

Ajutine eluase

Espoos on palju erinevaid hotelle, kus saad ajutiselt elada.

Loe lisaks: Ajutine eluase

linkkiVisitEspoo.fi:
Hotellidsoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Tugi- ja sotsiaalkorter

Mõnedel inimestel, näiteks eakatel ja puudega inimestel, on raske igapäevaeluga ilma kõrvalise abita toime tulla. Isikud, kelle koduvald on Espoo, võivad saada Espoo linnalt koduhoolduse tugiteenuseid, nagu toitlustus- või transporditeenust. Need teenused aitavad inimesel paremini kodus hakkama saada.

Eakad ja puuetega inimesed, kes ei saa iseseisvalt elada, võivad elada sotsiaalmajas või hoolekandeasutuses.

Kui soovid teavet puuetega inimeste tugiteenuste kohta, pöördu Espoo puuetega inimeste teenuste keskuse poole.

Espoo puuetega inimeste teenuste keskus
Kamreerintie 2 A, Espoo keskus
Telefoninõustamine: (09) 8164 5285

linkkiEspoon kaupunki:
Puuetega inimeste tugiteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui soovid teavet vanurite tugiteenuste kohta, pöördu Espoo seenioride nõustamisteenuse poole.

Espoo seenioride nõustamiskeskus
Nelikkokuja 3, Mereo Matinkylä
Tel (09) 8163 3333
E-posti aadress: seniorineuvonta(at)espoo.fi

Loe lisaks: Tugi- ja sotsiaalkorter

linkkiEspoon kaupunki:
Eakate tugiteenusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEspoon kaupunki:
Teavet koduhoolduse tugiteenuste kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiEspoon kaupunki:
Teavet sotsiaalmajas elamise kohtasoome keel | rootsi keel

Kodutus

Kui jääd kodutuks, pöördu Espoo linna täiskasvanute sotsiaaltöö büroosse.

linkkiEspoon kaupunki:
Täiskasvanute sotsiaaltöö kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kiireloomulises olukorras võid pöörduda ka Espoo sotsiaal- ja kriisivalve poole.

Sotsiaal- ja kriisivalve
Jorvin haigla
Turuntie 150
Tel (09) 8164 2439

linkkiEspoon kaupunki:
Sotsiaal- ja kriisiabisoome keel | rootsi keel | inglise keel

Loe lisaks: Eluase kriisisituatsioonis

Jäätmed ja taaskasutus

InfoFinland lehelt Jäätmed ja taaskasutus leiad teavet jäätmete sorteerimise kohta.

linkkiHelsingin seudun ympäristöpalvelut:
Sorteerimisjuhisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiHelsingin seudun ympäristöpalvelut :
Jäätmekogumispunktidsoome keel | rootsi keel | inglise keel