Lasten ja nuorten harrastukset
theme icon

Laste ja noorte harrastused

Soomes pakutakse lastele ja noortele mitmesuguseid harrastustegevusi. Lapsed ja noored võivad tegeleda näiteks spordi, tantsimise, muusika, kujutava kunsti või teatriga. Osad harrastustegevustest on tasulised, kuid pakutakse ka tasuta harrastusi. Ka omavalitsused organiseerivad lastele ja noortele suunatud juhendatud tegevusi.

Lapsed ja liikumine

Väikese lapse liikumine ei pea olema juhendatud treening, piisab tavalisest mängust ja erinevates kohtades väljas viibimisest.

Oleks siiski hea, kui väike laps saaks võimalikult mitmekülgselt liikuda, sest see arendab tema motoorseid võimeid ja on tervisele kasulik. Osaliselt aitab lapse liikumisvajaduse rahuldamisele kaasa lastepäevakodu, kus organiseeritakse sageli liikumismänge. Lisaks organiseerivad mõned spordiklubid ka väikestele lastele mõeldud treeninguid.

Lastepäevakodud ja koolid osalevad liikumise organiseerimisel, kuid see ei ole nende peamine ülesanne. Laps ei saa piisavalt liikumist vaid kehalise kasvatuse tundides osalemisega. Seetõttu oleks hea, et lapsel on ka väljaspool lastepäevakodu ja kooli võimalus piisavalt liikumist harrastada.

Sport ja liikumisharrastused

Sporti võib harrastada meeskonnas, klubis või iseseisvalt. Lisateavet spordiharrastuste kohta saad InfoFinland lehelt Liikumine. Teavet erinevate spordialade ja nende harrastamise kohtade kohta tasub küsida alaliitudest.

Kunstiharrastused

Lisaks spordile pakutakse noortele mitmeid kunstiharrastusi, näiteks kujutavat kunsti, muusikat või teatrit. Neid pakuvad näiteks rahvaülikoolid, kunstikoolid, muusikakoolid ja omavalitsuste noorsooametid. Lisateavet harrastusvõimaluste, aegade ja hindade kohta tasub küsida otse organiseerijatelt.

Noorsootöö

Omavalitsuste noorsootöö teenused on mõeldud lastele ja noortele täiskasvanutele. Tavalisemad teenused on erinevad ringid ja noortemajades organiseeritav kõigile avatud tegevus. Teenused võivad mingil määral erinevates piirkondades erineda. Lisateavet omavalitsuste korraldatavast noorsootööst saad elukohajärgse omavalitsuse noorsooametist. Noorsootööd teevad ka paljud organisatsioonid ja kogudused.

Noortemaja on koht, kus noored võivad aega veeta ja erinevate hobidega tegeleda. Noortemajades organiseeritakse ka juhendatud tegevust. Suurem osa noortemajade tegevusest on tasuta.

Tegevust organiseeritakse noorte soovidest lähtuvalt ja noored võivad osaleda tegevuse sisu väljatöötamisel. Noortemajas on alati kohal täiskasvanu, tavaliselt omavalitsuse noorsootöötaja või noortejuhendaja. Noortemaja kasutajate vanusepiirid on erinevad.

Noored ja kaasarääkimine

Noortel on palju võimalusi kaasarääkimiseks. Lihtne võimalus alustamiseks on näiteks osalemine oma kooli või õppeasutuse õpilastegevuses. Osalemine õpilastegevuses ja organisatsiooni tegevuses on hea võimalus mõjutamaks seda, et ka noorte häält võetakse kuulda, kui tehakse nende elukeskkonda mõjutavaid otsuseid.

Paljude ühiskondlike teemade edendamiseks on olemas sellele spetsialiseerunud kodanike organisatsioon. Paljudel kodanike organisatsioonidel ja ühingutel on omad noortele mõeldud osakonnad, mis organiseerivad noortele suunatud tegevust. Lisaks on olemas spetsiaalsed noorte-, laste-, õpilas- ja üliõpilasorganisatsioonid.