Yhdistykset
theme icon

Ühingud

Soomes on palju ühinguid rahvaarvuga võrreldes. Vastavalt seadustele on igaühel õigus tegutseda ühingutes. Ühinemisvabadus puudutab ka välismaalasi.

Ühing võib olla näiteks spordiühing, kultuuriühing, sõprusühing või usuühing.

Registreeritud ühingud on mittetulundusühingud (aatteellinen yhdistys). Ühingut ei pea asutama ettevõtlusega tegelemiseks.

Soomes on ka palju immigrantide asutatud ühinguid. Immigrantide ühing või oma riigi sõprusühing võib aidata säilitada ja arendada oma kultuuri uues ühiskonnas ja teha koostööd ametkondade ja teiste organisatsioonidega. Erinevaid ühinguid võid otsida Patendi- ja Registrivalitsuse ühingute veebiteenusest Yhdistysnetti.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Ühingu Internetsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Riiklikke immigrantide ühinguid

linkkiMoniheli:
Multikultuursete organisatsioonide koostöövõrgustiksoome keel | inglise keel

linkkiIESAF:
International English Speakers' Association of Finlandinglise keel

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
Abi ja tuge immigrantidest naistele(pdf, 212kt)soome keel | inglise keel | vene keel | prantsuse keel | somaali keel | araabia keel | kurdi keel | tai keel

linkkiSVK:
Soome Venekeelsete Keskliit (Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö)soome keel | vene keel

linkkiFaro:
Soome venekeelsete ühingute liitsoome keel | vene keel

linkkiSuomen somalialaisten liitto:
Somaallaste ühingute katusorganisatsioonsoome keel | inglise keel | somaali keel

linkkiAFAES:
Euroopa aafriklased ja aafriklas-eurooplasedsoome keel | inglise keel

linkkiLiikkukaa! ry:
Spordiorganisatsiooninglise keel

linkkiYstävyysseurojen liitto:
Sõprusseltsesoome keel

Ühingu asutamine

Ühingu asutamisel on praktikas kolm etappi:

  1. ühingu asutamisleping (asutamisotsus)
  2. põhikirja koostamine
  3. ühingu registreerimine

Ühingu registreerimine

Ühing on soovitatav registreerida. Sellisel juhul on ühing juriidiline isik, kelle liikmed ei vastuta isiklikult ühingu tegevuse eest. Registreeritud ühing saab taotleda finantseerimist ja toetusi ning teha koostööd muude ühingute ja riiklike ametitega. Ühingu registreerimine toimub teate esitamisega Patendi- ja Registrivalitsusele (Patentti- ja rekisterihallitus).

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Ühingute registersoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ühingu asutamine, kui asutajad on välismaalased

Ka välismaalased ehk isikud, kellel ei ole Soome kodankondsust, võivad asutada registreeritud ühingu. Sellisel juhul peab juhatuse esimehe ja juhatuse aseesimehe alaline elukoht olema Soomes.

Kui juhatuse esimehe või juhatuse aseesimehe alaline elukoht on välisriigis, võib ühing taotleda Patendi- ja Registrivalitsuselt eriluba.

Ühingu tegevus

Ühing tegutseb aastase tsükli põhimõttel. Ühing palneerib oma tegevuse ja eelarve aastaks ette. Majandusküsimused ja raamatupidamine tuleb üle kontrollida perioodi lõpuks.

Ühingus kuulub võim liikmetele. Tähtsaimad otsused tehakse ühingu koosolekutel, mis on avatud kõikidele liikmetele.

Ühingu juhatus

Ühingule valitakse juhatus ühingu koosolekul, kuhu kutsutakse kõik ühingu liikmed. Juhatusse peab kuuluma vähemalt juhatuse esimees ja kaks liiget. Juhatuse suuruse võib kindlaks määrata põhikirjaga. Juhatuse ülesanne on tegutseda seadusele, ühingu põhikirjale ja ühingu otsustele vastavalt.

Ühingu likvideerimine

Ühing likvideeritakse, kui suurem osa liikmetest ühingu koosolekul nii otsustab.

Kui likvideerimisotsus on tehtud ja varad võõrandatud, esitatakse likvideerimisotsus ühingute registrile.

linkkiSuomen Pakolaisapu:
Ettevõtlusinkubaatorsoome keel | inglise keel