Jos jäät työttömäksi
theme icon

Kui jääd töötuks

Registreeru töötuks tööotsijaks

Kui jääd töötuks, registreeri ennast TE-büroos hiljemalt esimesel töötuspäeval. Kui kuulud Soome sotsiaalkaitse alla, saad taotleda töötutoetust. Sul on õigus saada töötutoetust kõige varem alates sellest kuupäevast, mil oled ennast töötuks registreerinud. Pea meeles registreerida ennast ka kohe peale õpingute, tööjõukoolituse või toetatud tööhõiveperioodi lõppu.

Registreeri end tööotsijaks TE-büroo veebiteenuse kaudu. Teenuse kasutamiseks logi sisse soome internetipanga tunnustega või kiibiga varustatud ID-kaardiga. TE-büroo töötaja helistab sulle kui on vaja täiendavaid selgitusi. Sul ei ole vaja helistada ega minna TE-büroosse kohale kui seda eraldi ei paluta.

Kui sul ei ole internetipanga tunnuseid ega kiibiga ID-kaarti, registreeru tööotsijaks lähimas TE-büroos.

Ainult EL-i riikide, Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi kodanikud saavad registreeruda tööotsijaks võrguteenuse kaudu. Kui sa oled mingi muu riigi kodanik, pead sa TE-büroos tööotsijaks registreeruma.

Kui lähed TE-büroosse, võta kaasa:

  • kõik töö- ja õpingutunnistused
  • pass, kus on sinu elamisluba

TE-büroo vaatab läbi sinu esitatud andmed. Töötu toetust võib saada teatud tingimustel ning TE-büroo selgitab välja, kas need tingimused on sinu puhul täidetud. Seejärel väljastab TE-büroo asja kohta otsuse sellele ametiasutusele, kes toetust maksab ehk töötukassale või Kelale.

Töötuskaitset puudutavates küsimustes võid küsida nõu oma TE-büroost. Võid helistada ka TE-teenuste töötuskaitse nõustamistelefonile:

  • soome keeles: 029 502 0701
  • rootsi keeles: 029 502 0711
  • inglise keeles: 029 503 0713
  • vene keeles: 029 502 0715

Loe ka InfoFinlandi lehte: Töötuskaitse

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Kui jääd töötukssoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Töötuks tööotsijaks registreeriminesoome keel | rootsi keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Töötuskindlustuse alane nõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Puhkus, õpingud või töö töötuse ajal

Kui alustad töötuna õpinguid või töötamist, teata sellest TE-büroole. Sealt saad juhiseid, kuidas see mõjutab sinu töötuskaitset.

Kui reisid kodumaal või välismaal, hoolitse selle eest, et sind oleks alati võimalik kätte saada. Teata TE-büroole näiteks telefoninumber või aadress ja ütle, kui kaua kavatsed sihtpunktis viibida.

Näiteks ei või sa pakutud tööst keelduda näiteks välismaareisi tõttu.

Kui alustad ettevõtlusega ajal, mil oled töötu, võid saada esimese 4 kuu jooksul töötutoetust.

Omavastutusaeg

Võid kaotada õiguse töötu päevarahale, kui töötus on tingitud sinu enda poolt tekitatud põhjusest. Sinu puhul võidakse rakendada omavastutusaega, kui:

  • sa ei kandideeri töökohale, mida TE-büroo sulle välja pakub,
  • sa ei võta vastu töökohta, mida sulle pakutakse,
  • tuled ise ilma mõjuva põhjuseta töölt ära.

Omavastutusaja pikkus varieerub 15 päevast kuni 90 päevani. Omavastutusaja pikkus sõltub omavastutusaja põhjusest. Teatud juhtudel võid kaotada õiguse töötuskaitsele määramata ajaks.

Kui jääd töötuks
  • Töötuskaitse