Työttömyysturva
theme icon

Töötuskaitse

Koroonaviirus COVID-19

Kela maksab töötuskaitset neile, kes ei saa oma töötukassast palgapõhist päevaraha, ja ettevõtjatele, kelle põhiline äritegevus on koroonaepideemia tõttu lõppenud. Tingimuseks on, et sul on õigus saada Kela toetusi. Kela töötuskaitses on tehtud mõningaid ajutisi muudatusi. Loe muudatuste kohta täpsemalt Kela veebisaidilt.

linkkiKela:
Töötuskaitse koroonaolukorrassoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kellel on õigus töötuskaitsele?

Saad registreeruda TE-büroos tööotsijaks, kui:

 • sul on elamisluba, mis annab õiguse Soomes töötamiseks,
 • elamisloas ei ole piiratud seda, millise tööandja juures võid töötada

või

 • sa oled EL-i liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodanik,
 • sa oled EL-i liikmesriigi, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige.

Kui oled registreerunud tööotsijaks, on sul õigus töötutoetusele juhul kui:

 • oled 17–64-aastane,
 • oled töötu ja registreerunud TE-büroos tööotsijaks,
 • otsid täistööajaga tööd,
 • oled töövõimeline ja valmis tööpakkumist vastu võtma,
 • vastad palgapõhise päevaraha, põhipäevaraha või tööturutoetuse saamise tingimustele.

Et võiksid saada töötuskaitset, pead aktiivselt tööd otsima ja olema valmis tööd vastu võtma. Sa pead koostama koos TE-bürooga tööhõive- või kohanemisplaani. Lisaks sellele pead sa osalema nendes teenustes ja tegevustes, mida TE-büroo sulle pakub.

Töötuskaitse toetused on palgapõhine päevaraha, põhipäevaraha ja tööturutoetus. Kõikide töötu toetuste pealt makstakse tulumaksu.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Kui jääd töötukssoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Töötuskindlustussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Teavet töötuskindlustusestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Töötuskindlustuse alane nõustaminesoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Palgapõhine päevaraha

Võid saada palgapõhist päevaraha, kui:

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • kuulud Soome töötukassasse,
 • täidad töötamise tingimuse ehk oled töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua,
 • oled olnud enne töötuks jäämist 26 nädalat töötukassa liige.

Palgapõhise päevaraha määrab ja seda maksab see töötukassa, mille liige oled. Töötukassa arvestab palgapõhise päevaraha suuruse selle alusel, kui suur oli sinu palk enne seda, kui jäid töötuks.

Üldjuhul võid saada palgapõhist päevaraha umbes 400 päeva. Erandid:

 • kui oled kokku töötanud kolm aastat või vähem, võid saada palgapõhist päevaraha maksimaalselt 300 päeva,
 • kui oled saanud enne töötuks jäämist 58-aastaseks, võid saada palgapõhist päevaraha 500 päeva.

Loe lisaks töötukassa kohta InfoFinlandi lehelt Ametiühingud.

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
Teavet palgapõhisest päevarahastsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Põhipäevaraha

Võid saada põhipäevaraha, kui kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla alalise elukoha või töötusele eelnenud töötamise alusel ja

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • täidad töötamistingimuse ehk oled töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua,
 • sa ei vasta palgapõhise päevaraha tingimustele.

Põhipäevaraha määrab ja seda maksab Kela (Rahvapensioniamet).

Üldjuhul võid saada põhipäevaraha 400 päeva. Erandid:

 • kui oled kokku töötanud kolm aastat või vähem, võid saada põhipäevaraha maksimaalselt 300 päeva,
 • kui oled saanud enne töötuks jäämist 58-aastaseks, võid saada põhipäevaraha 500 päeva.

Kui saad teisi sotsiaaltoetusi või palgatulu sel ajal, kui oled töötu, makstakse sulle vähem põhipäevaraha.

linkkiKela:
Põhipäevarahasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Tööturutoetus

Võid saada tööturutoetust, kui:

 • oled registreerunud töötuks tööotsijaks TE-büroos,
 • elad alaliselt Soomes,
 • sa ei täida töötamistingimust ehk sa pole töötanud enne töötuks jäämist piisavalt kaua või oled juba saanud maksimaalse aja jooksul palgapõhist või põhipäevaraha.

Kui sul on olemas kehtiv kohanemisplaan, võid taotleda tööturutoetust selle aja eest, mil osaled koolitustel ja muudes plaani kirja pandud tegevustes.

Lisainfot kohanemisplaani kohta saab InfoFinlandi lehelt Integreerumine Soome ühiskonda.

Tööturutoetuse määrab ja seda maksab Kela. Tööturutoetus on vajadustest lähtuv. See tähendab, et tööturutoetuse suurust vähendavad näiteks sotsiaaltoetused ja palk.

Kui oled alla 25-aastane, kontrolli TE-teenuste veebilehelt noori puudutavaid tööturutoetuse lisatingimusi.

linkkiKela:
Tööturutoetussoome keel | rootsi keel | inglise keel