Ammattiliitot
theme icon

Ametiühingud

Soomes on töötajatel seaduse järgi õigus kuuluda ametiühingusse. Suur osa soomlasi kuulub mõnesse ametiühingusse. Ametiühingud peavad töötajate nimel läbirääkimisi tööandjate liitudega, näiteks palkade ja töötingimuste üle.

Üldinfot ametiühingutest

Töötaja ametiühingusse kuulumise õigust ei tohi piirata ühegi lepinguga. Töötajate diskrimineerimine ametiühingusse kuulumise tõttu on karistatav.

Ametiühingud püüavad kaitsta oma liikmete huve ja õigusi, üritavad tõsta palku ja parandada töösuhte turvalisust ning arendada tööelu kvaliteeti.

Töötajate liidud on organiseerunud kolme palgasaajate keskliidu alla. Nendeks on Soome Ametiühingute Keskorganisatsioon SAK, Teenistujate Keskorganisatsioon STTK ja kõrgharidusega teenistujate tööturuorganisatsioon Akava.

linkkiKorkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava:
Teavet ametiühingute kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:
Teavet ametiühingute kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiToimihenkilökeskusjärjestö STTK:
Teavet ametiühingute kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ametiühingu liikmeks astumine ja liikmemaks

Võid soovi korral astuda oma kutseala ametiühingusse. Ametiühingu liikmeks astumiseks tuleb võtta ühendust oma töökoha usaldusisikuga või otse ametiühinguga. Paljude ametiühingutega saab liituda ka ametiühingu veebilehe kaudu, täites vastava ankeedi.

Ametiühingu liikmed maksavad ametiühingule liikmemaksu, mis on üldjuhul umbes 1–2 protsenti palgast. Liikmemaksu võib tuludeklaratsioonis soodustusena vähendada.

Ametiühingu liikmed võivad osaleda ametiühingu poolt organiseeritavatel koolitustel ja vaba aja tegevustest. Töövaidluste korral saavad nad tuge ametiühingu usaldusisikult. Vajadusel saab ametiühingust ka nõu või abi läbirääkimistel.

Töötukassa

Soomes on vabatahtlik töötukassasüsteem. Töötukassasse kuuluv töötaja maksab tööl käies töötukassale liikmemaksu. Kui töö lõppeb ja töötaja jääb töötuks, võib ta taotleda kassast palgapõhist töötu päevaraha (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha). Tasub liituda töötukassaga, sest palgapõhine päevaraha on suurem kui tavaline töötuskaitse.

Liitudes ametiühinguga võid liituda ka ametiühingu töötukassaga. Ametiühing ja töötukassa on siiski kaks eraldi süsteemi. On olemas ka töötukassasid, millega võid liituda, olemata ühegi ametiühingu liige.

Palgapõhise päevaraha saamiseks on teatud tingimused, mis tuleb täita enne, kui on võimalik päevaraha saada. Näiteks peab olema teatud aja jooksul enne töötuks jäämist töötukassa liige. Selgita need tingimused välja kohe töötukassaga liitumisel.

Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötuskaitse.

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
Teavet töötukassade kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ametiühingu esindaja töökohas

Töökohas esindab ametiühingut ja sellesse kuuluvaid töötajaid usaldusisik (luottamusmies). Usaldusisiku valivad töötajad. Usaldusisik tegutseb tööandja ja töötajate vahelise läbirääkijana, lepitajana ja infovahendajana. Usaldusisikult võib küsida ka näiteks kollektiivlepinguga seotud küsimusi.