Elu Soomes

Linnad

Yrittäjän velvollisuudet
theme icon

Ettevõtja kohustused

Kui alustad äritegevust, on sul palju kohustusi, muuhulgas ettevõtte registreerimine, maksude tasumise ja raamatupidamise korraldamine.

Luba või avaldus

Soomes võib tegeleda seadusliku ja heale tavale tugineva ettevõtlusega ilma vastava ametkondliku loata. Teatud juhtudel on siiski äritegevuse alustamiseks vaja luba või tuleb ametivõimudele teha sellekohane avaldus.

Näiteks toiduaineid müüvate ettevõtete või ilusalongide ruumides tuleb enne ruumide kasutusele võtmist sooritada ülevaatus ning taotleda omavalitsuse tervishoiuosakonnast luba.

Enne äritegevuse alustamist kontrolli üle, kas vajad tegevuseks luba või pead sellest teavitama ametivõimusid. Võid läänivalitsustest või Yritus-Suomi veebilehelt kontrollida, kas sinu ettevõttele on vaja luba.

linkkiYritys-Suomi:
Ettevõtlusega seotud load ja registreeringudsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Põhiteade

Äritegevuse alustamisest tuleb teavitada Patendi- ja Registrivalitsuse (Patentti- ja rekisterihallitus) kaudu Äriregistrit. Sama vormiga saad ettevõtte asutamisest teavitada Patendi- ja Registrivalitsust ja Maksuametit.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
Ettevõtte asutamise registreeringsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kindlustused

Ettevõtja pensionikindlustus (YEL-vakuutus) on kohustuslik, kui ettevõtja on 18–68-aastane ja saab ettevõtlustegevusest töist tulu vähemalt 7 645,25 eurot aastas (seisuga 2018). Pensionikindlustus kindlustab ettevõtja toimetuleku juhul, kui äritegevus lõppeb töövõimetuse või vanuse tõttu, samuti kindlustab ettevõtja omastele perepensioni peale ettevõtja surma. Pensionikindlustusi saab kas kindlustusfirmast või pensionikassast (eläkekassa). Võta pensionikindlustus hiljemalt kuue kuu möödumisel äritegevuse alustamisest. Uus alustav ettevõtja saab nelja esimese aasta pensionimaksetelt 22% allahindlust.

Kindlustusmaksete ja pensioni suurus sõltub sellest, kui suur on ettevõtja töö väärtus (työtulo). Kindlustusandja ja ettevõtja lepivad kokku tema töö väärtuse, kui ettevõtja sõlmib ettevõtja pensionikindlustuse. Töö väärtus peab olema enam-vähem sama suur kui oleks ettevõtja keskmine palk, kui ta teeks sama tüüpi tööd teise ettevõtte teenistuses olles. Töö väärtuse suurus mõjutab ka erinevate palgapõhiste toetuste (ansiosidonnainen etuus), nagu haiguspäevaraha, suurust.

Kui sinu ettevõttes on töötajaid, pead sa hoolitsema ka oma töötajate pensioni- ja töötuskindlustusmaksete (eläke- ja työttömyysturvamaksu) ning sotsiaalkindlustusmakste (sosiaaliturvamaksu) eest. Töötajatele tuleb sõlmida pensionikindlustus (eläkevakuutus - TyEL-vakuutus) ning õnnetusjuhtumikindlustus, mis sisaldab rühmaelukindlustust ja töötuskindlustust. Tööandja maksab maksuametile töötaja sotsiaalkindlustusmaksu töötasult maksude kinnipidamisega üheaegselt.

Teatud tegevusaladel on lisaks sellele vaja sõlmida ka teised kohustuslikud kindlustused. Lisaks tasub sul mõelda ka teistele vabatahtlikele kindlustustele, nagu näiteks ettevõtja õnnetusjuhtumikindlustus.

linkkiEläketurvakeskus:
Teavet ettevõtja pensionikindlustusestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiEläketurvakeskus:
Teavet töötaja kindlustamisestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiYritys-Suomi:
Teavet töötaja kindlustamisestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Raamatupidamine

Soomes on igal ettevõtjal raamatupidamiskohustus. Kui sa ei soovi ise raamatupidamist korraldada, võid palgata raamatupidamisbüroo (tilitoimisto), kes hoolitseb sinu ettevõtte raamatupidamise eest. Soomes kasutavad paljud ettevõtted raamatupidamisbüroode teenuseid.

Maksustamine

Ettevõtte liik mõjutab ettevõtte maksustamist. Seda tasub ettevõtte liigi valikul arvestada.

Alustav ettevõtja võib ennast registreerida Maksuameti ettemaksuregistris. Ettemaksuregistri registreering tehakse koos ettevõtte asutamise registreerimisega (yrityksen perustamisilmoitus). Kui sinu ettevõte kuulub ettemaksuregistrisse, võid esitada kliendile arve ettemaksu kinnipidamiseta.

Makse makstakse selle tulu pealt, mis jääb ettevõtjale või ettevõttele peale müügituludest kõikide ettevõtluskulude mahaarvamist. Ettevõtte maksud tasutakse eelnevalt kalkuleeritud maksustatava tulu alusel. Kalkulatsioon tugineb eelmisel aastal maksustatud tulu suurusele. Alustavas ettevõttes hindab ettevõtja ise maksustatava tulu suuruse ja teatab selle maksuametile.

linkkiVerohallinto:
Teavet ettevõtete ja ettevõtjate maksustamisestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiYritys-Suomi:
Teavet ettevõtete ja ettevõtjate maksustamisestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Käibemaks

Käibemaks (arvonlisävero) on tarbimismaks, mida võetakse Soomes peaaegu kõikidelt kaupadelt ja teenustelt. Ettevõtjad, kes müüvad kaupu ja teenuseid Soomes, on kohustatud maksma käibemaksu. Kui kaupade ja teenuste müügist saadav tulu on väiksem kui 10 000 eurot aastas, ei ole vaja sellelt käibemaksu maksta. Ettevõtte liik ei mõjuta käibemaksu suurust. Erinevatel toodetel on siiski erineva suurusega käibemaks.

Ärinime maksustamine

Ärinimi ehk levinuim ettevõtte liik, kus äritegevuseks ei ole ettevõtet asutatud. Ärinime omanikku maksustatakse nii, et maksustatavaks tuluks loetakse kõik äritegevuse kulude mahaarvamise järel järele jäävad tulud. Eraldi palgamaksmist ettevõtjale ei ole. Tulu maksustatakse ettevõttes oleva vara alusel kapitalituluna (pääomatulo) või palgatuluna (ansiotulo). Kapitalitulusid maksustatakse alati ühesuguse maksuprotsendiga. Palgatulude maksustamine on progessiivne ehk makse makstakse seda rohkem, mida suuremad on tulud.

Vastutus töötajate instrueerimise ja tööohutuse eest

Ettevõtjana on sul kohustust töötajaid töö osas instrueerida. Tööandja peab tutvustama töötajale töökoha töötingimusi ja õigeid töömeetode. Tööandjal on ka kohustus hoolitseda töötajate tööohutuse ja töötervishoiu eest. Tööandja peab koostama töökaitse ja -ohutuse tegevusplaani (työsuojelun toimintaohjelma), milles on näha tööga ja töökohaga seontud riskid elule ja tervisele ning see, kuidas neid riske töökohal välditakse.

linkkiTyöturvallisuuskeskus:
Teavet töökaitsestsoome keel | rootsi keel | inglise keel