Veroilmoitus ja verotuspäätös
theme icon

Tuludeklaratsioon ja maksustamisotsus

Saad eeltäidetud tuludeklaratsiooni (veroilmoitus) postiga märtsis või aprillis. Tuludeklaratsioonis on andmed eelmise aasta tulude, maksude ja mahaarvestuste kohta. Kontrolli tuludeklaratsioonis olevaid andmeid. Lõplik maksustamine määratakse tuludeklaratsiooni andmete alusel.

Kui kõik andmed on õiged, ja mingeid andmed puudu ei ole, ei pea sa midagi tegema.

Kui andmed ei ole õiged või midagi on puudu, täienda ja paranda tuludeklaratsioon veebiteenuses OmaVero. Saad veebiteenust kasutada, kui sul on Soome internetipanga koodid või mobiil-ID.

Kui sa ei tee vajalikke parandusi veebiteenuses OmaVero, siis hangi maksuameti veebilehelt või maksubüroost spetsiaalsed paberkandjal korrigeerimisvormid. Saada vormid eraldi posti teel.

Pea meeles kontrollida tuludeklaratsiooni ja teha vajaminevad muutused hiljemalt viimaseks tagasisaatmise kuupäevaks. Tagasisaatmise kuupäev on märgitud tuludeklaratsiooni esileheküljele.

Maksustamisotsus

Maksustamisotsus (verotuspäätös) on arvutus lõpliku maksu summa kohta. Sinu palgast või muust tulust on makse kinni peetud maksukaardi alusel. Seda nimetatakse ettemaksuna kinnipeetavaks tulumaksuks (ennakonpidätys) Ettemaksuna kinnipeetava tulumaksu summa põhineb sinu hinnangul su tulude kohta. Maksusumma kontrollitakse tagantjärgi üle selle alusel, kui suured su tulud ja mahaarvestused on tegelikult olnud.

Saad eeltäidetud tuludeklaratsiooniga koos maksustamisotsuse. Kui sa ei paranda tuludeklaratsiooni, jääb see maksustamisotsus kehtima. Kui parandad tuludeklaratsiooni, saad hiljem uue maksustamisotsuse. Pea meeles ka uus maksustamisotsus üle kontrollida.

Säilita maksustamisotsus ja eritletud osa, mille saad kevadel koos tuludeklaratsiooniga. Kui tellid uue eritletud osa, siis see on tasuline.

linkkiVerohallinto:
Tuludeklaratsioon ja maksustamisotsussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Mahaarvestused

Võid teha maksustamisel mahaarvestusi (vähennykset), mis vähendavad makse. Maksuamet teeb osa mahaarvestusi automaatselt, muid mõningaid mahaarvestusi pead sa ise taotlema.

Mahaarvestused on näiteks:

  • mahaarvestus kodumajapidamiselt
  • mahaarvestus eluaseme ja töökoha vahelistelt sõidukuludelt
  • mahaarvestus eluasemelaenu intressidelt

Võid teha eluasemelaenu intresside mahaarvestuse maksustamisel siis, kui oled võtnud laenu alalise eluaseme jaoks. Võid eluasemelaenu intressid maha arvestada maksustamisel ka siis, kui su alaline eluase asub välismaal. Kui oled võtnud eluasemelaenu soome pangast, saab maksustaja laenu teabe otse pangast. Kui sul on eluasemelaen välismaa pangast, teata ise laenu teave maksustajale.

Võid teatada mahaarvestused, kui tellid uut maksukaarti. Siis võetakse mahaarvestused su tulumaksuprotsendis arvesse. Võid taotleda mahaarvestusi ka tagantjärgi tulumaksudeklaratsioonis. Siis saad mahaarvestused tagantjärgi maksutagastusena.

linkkiVerohallinto:
Mahaarvestused maksustamiselsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Maksutagastus ja jääkmaks

Maksustamisotsusest näed, kas sa oled maksnud õige summa makse. Kui oled liiga palju makse maksnud, siis saad maksutagastust (veronpalautus). Kui oled liiga vähe makse maksnud, siis oled sunnitud maksma jääkmaksu (jäännösvero).

Maksutagastus makstakse otse su pangakontole. Teata oma pangakontonumber Maksuameti veebiteenuses või eraldi paberblanketil. Võid saada maksutagastuse kas soome või välismaa pangakontole.

Kui oled sunnitud jääkmaksu maksma, saad koos maksustamisotsusega makseülekandekviitungi. Makseülekandekviitungilt näed jääkmaksu summat, pangakontonumbrit, maksetähtaega ja viitenumbrit. Jääkmaksu eest pead teatud aja pärast ka intressi maksma.

linkkiVerohallinto:
Maksutagastusedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Teata pangakontonumbersoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Jääkmakssoome keel | rootsi keel | inglise keel