Elu Soomes

Linnad

Verotus
theme icon

Maksustamine

Soomes maksad palgast tulumaksu (tulovero). Maksad maksu ka näiteks nendest tuludest:

  • tööhüvitis
  • ettevõtlustulu
  • töötuspäevarahad
  • vanemapäevarahad
  • pensionid
  • õppetoetus

Maksurahadega tasuvad riik ja omavalitsused näiteks:

  • tervishoiu
  • hariduse
  • päevahoiu
  • riigikaitse eest

Soomes on progressiivne maksustamine. See tähendab seda, et suurest palgast makstakse suurem osa makse kui väiksemast palgast. Maksuprotsent (veroprosentti) arvutatakse Soomes igale inimesele eraldi. Abikaasa tulud ei mõjuta sinu maksuprotsenti. Võid arvestada oma maksuprotsendi Maksuameti arvestiga.

Tööandja maksab maksud otse sinu palgast. Selle jaoks vajab tööandja sinult tulumaksukaarti. Maks, mis makstakse otse palgast, on ettemaksuna kinnipeetav tulumaks (ennakonpidätys). Maksuamet arvutab pärast iga aastat, kas tuludest on makstud piisavalt makse. Kui makse on makstud liiga palju, saad maksutagastust (veronpalautus). Kui makse on makstud liiga vähe, oled sunnitud maksma jääkmaksu (jäännösvero).

Loe lisaks lehelt: Tuludeklaratsioon ja maksustamisotsus.

Kontrolli palgaarvestuslehelt ja tuludeklaratsioonist (veroilmoitus), et tööandja on sinu palgast maksud tasunud. Säilita palgakviitungid. Kui maksu ei ole makstud, oled sunnitud selle tagantjärgi tasuma.

Maksudele lisaks maksab tööandja sinu palgast kindlustusmakse näiteks töötuskindlustusmakse ja haigestumiskindlustusmakse.

linkkiVerohallinto:
Teavet maksustamisestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Tulumaksukaartsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Tulumaksukaardi tellimine soome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Maksuprotsendi arvestisoome keel | rootsi keel | inglise keel

Maksustamine, kui tuled Soome tööle

Kui tuled välismaalt Soome tööle, sõltub su maksustamine sellest, kui kaua sa Soomes viibid. Maksustamist mõjutab ka see, kas su tööandja on soome või välismaa ettevõte.

Kui viibid Soomes üle kuue kuu, pead sa tavaliselt palgast Soome makse maksma. Sa pead tavaliselt maksma ka kohustuslikke kindlustusmakse Soome. Vajad soome isikukoodi ja maksukaarti. Maksuprotsent arvutatakse kogu aasta tulude põhjal. Maksu mahaarvestused saad samadel alustel kuid teisedki, kes Soomes alaliselt elavad.

Kui sa oled Soomes maksimaalselt kuus kuud ja su tööandja on välismaa ettevõte, ei ole sa tavaliselt sunnitud Soome makse maksma. Kui su tööandja on soome tööandja või su välismaa tööandjal on tegevuskoht Soomes, maksad maksud Soome. Võid taotleda progressiivset maksustamist, kui elad Euroopa majandusühendusse kuuluvas riigis või sellises riigis, kellega Soomel maksuleping on. Muul juhul maksad palgast 35 % tuluallikamaksu (lähdevero) ja vajad tuluallika maksukaarti. Tuluallika maksukaarti tuleb taotleda paberkandjal oleval vormil. Progressiivse maksustamise jaoks vajad piiratud maksukohuslase maksukaarti (rajoitetusti verovelvollisen verokortti). Selle saad maksubüroost. Võid taotleda progressiivset maksustamist ka tagantjärgi.

Oled sunnitud maksma ka kindlustusmakse, kui sind ei ole kindlustatud selles riigis, kus sa alaliselt elad. Kui sind on juba kindlustatud teises riigis, vajad kindlustuse kohta tõendit A1/E101.

Kui kolid Soomest ära, pea meeles teha kolimisteatis magistraati. Niiviisi saad oma tuludeklaratsiooni õigele aadressile.

Kui kavatsed Soome kolida, saad lisainfot jaotisest Soome elama asumine.

linkkiVerohallinto:
Soome töölesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Progressiivse maksustamise taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVerohallinto:
Välisriigi renditöötajad ja Soome maksusüsteemsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMuuttoilmoitus.fi:
Kolimisteadesoome keel | rootsi keel | inglise keel