Lapsen terveys
theme icon

Lapse tervis

Soomes on lastele ette nähtud kõikehõlmavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused. Avalikud tervishoiuteenused on soodsad või tasuta, näiteks lastenõuandlad ja koolitervishoid. Peale selle on saadaval palju eratervishoiuteenuseid.

Kui sinu lapsel on koduvald (kotikunta) Soomes, on tal õigus kasutada avalikke tervishoiuteenuseid.

Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Kui kuulud Soome haiguskindlustuse (sairausvakuutus) alla, võid võtta oma lapsele kindlustuse, mis katab eratervishoiuteenuste kulusid.

Koroonaviirus COVID-19

Haige laps ei tohi minna lasteaeda või kooli. Laps peab jääma koju ka siis, kui sümptomid on kerged. Vii laps koroonatesti tegema, kui tead, et ta on olnud lähikontaktis koroonapositiivsega. Koroonatesti tasub teha ka juhul, kui peres on inimesi, kellel on risk haigestuda koroonasse, näiteks vaktsineerimata üle 16-aastaseid. Lisateavet saad teenusekeskkonna Omaolo kaudu, oma tervisekeskusest või valvetelefonilt 116 117.

Loe koroonaviiruse kohta lisaks: Koroonaviirus COVID-19

Kui sinu alla 16-aastane laps on määratud isolatsiooni või karantiini ja sul pole võimalik seetõttu tööl käia, võib sul olla õigus Kela nakkushaiguste päevarahale.

Loe lisaks: Majanduslikud probleemid

linkkiOmaolo:
Koroonaviiruse kahtluse korral hinda sümptomeidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui laps haigestub

Palavikuga või muidu haiget last ei tohi laste päevahoidu viia. Kui alla 10-aastane laps jääb järsku haigeks, võib ema või isa jääda koju last hooldama. Hoolduspuhkuse (hoitovapaa) kestus on maksimaalselt neli päeva. Kollektiivlepinguga on paika pandud, kas selle aja eest makstakse töötasu või mitte.

Kui laps haigestub keset koolipäeva, saab ta arstiabi koolis. Vajadusel viiakse laps linna tervisekeskusesse.

Kui haige laps vajab arsti või tervishoiutöötaja abi, pöördu oma elukohajärgse tervisekeskuse (terveysasema) või erameditsiinikeskuse poole. Tervisekeskused on avatud esmaspäevast reedeni, tavaliselt kl 8–16. Tervisekeskusesse on soovitatav helistada kohe hommikul, kui registratuur avatakse. Registratuuris hinnatakse, millist ravi laps vajab.

Õhtuti ja nädalavahetustel on tervisekeskused suletud. Sel juhul tegeletakse äkiliste haiguste ja õnnetusjuhtumitega valvepolikliinikus (päivystys). Kui lapse haigus ei nõua kohest ravi, oota tervisekeskuse järgmise lahtiolekuajani. Laste ja noorte valvepolikliiniku teenus on sageli organiseeritud eraldi osakonnas.

Võid broneerida arsti juurde aja ka erameditsiinikeskusesse. Need on sageli avatud ka õhtuti ja sinna võib vahel saada aja kiiremini. Eratervishoiuteenused on kliendile siiski oluliselt kallimad kui avalikud tervishoiuteenused.

Kui kahtlustad, et laps on saanud mürgituse, võid küsida nõu Mürgistusteabekeskusest (Myrkytystietokeskus). Mürgistusteabekeskuse kõnekeskus on avatud 24 tundi ööpäevas. Telefon on (09) 471 977.

Kui lapse elu on ohus või ta sattub õnnetusse, helista hädaabinumbrile (hätänumero) 112. Kiirabi on mõeldud vaid tõsisteks ja kiireloomulisteks olukordadeks. Ära helista hädaabinumbrile tavapärase haiguse korral.

Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Hädaolukorrad.

linkkiKela:
Kui laps haigestubsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Ravihüvitisedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Väikeste laste tervis

Eelkooliealiste laste tervise eest hoolitseb lastenõuandla (lastenneuvola). Lastenõuandla (lastenneuvola) jälgib ja toetab koolieelses eas lapse füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset kasvamist ja arengut. Lapsed käivad lastenõuandlas arsti või meditsiiniõe juures. Alla aastase lapse pere kutsutakse nõuandlasse vähemalt üheksa korda. Peale esimest eluaastat kutsutakse nõuandlasse veel vähemalt kuus korda.

Meditsiiniõde jälgib lapse arengut, vaktsineerib ja annab teavet õigest toitumisest. Meditsiiniõde teeb ka koduvisiidi lapse juurde kohe peale lapse sündi.

Oma valla nõuandlateenused on tasuta. Võid kasutada oma valla lastenõuandla teenuseid, kui sul on koduvald Soomes. Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Laps saab nõuandlast oma nõuandlakaardi. Võta kaart alati nõuandlasse kaasa. Meditsiiniõde märgib sinna sinu lapse terviseandmed ja vaktsineerimised. Mõnes linnas on kasutusel elektrooniline nõuandlakaart.

Kui asud Soome elama või kolid Soomes ühest vallast teise, pöördu oma uue koduvalla nõuandla poole. Nii kindlustad selle, et laps saab õigel ajal nõuandlasse tuleku kutse.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Teavet nõuandlateenuste kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel

Kooliealiste laste tervis

Igale koolile on määratud oma arst ja terviseõde. Terviseõde teeb koolis laste terviseläbivaatust. Terviseõde on koolis teatud nädalapäevadel. Õpilased võivad ise minna terviseõe juurde, kui neil on terviseprobleeme. Kui koolis juhtub õnnetus, saab laps esmaabi. Teavet koolitervishoiu kohta on Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi (Sosiaali- ja terveysministeriö) veebilehel.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Koolitervishoidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Vaktsineerimised

Soomes pakutakse lastele võimalust vaktsineerimiseks (rokotus) mitmete nakkushaiguste vastu. Vaktsineerimised tehakse lastenõuandlas (lastenneuvola) ja koolitervishoiu raames. Need vaktsineerimised, mis kuuluvad vaktsineerimisprogrammi, on perele tasuta. Vaktsineerimine on vabatahtlik. Suurem osa lastest vaktsineeritakse Soomes vaktsineerimisprogrammile vastavate vaktsiinidega. Teavita terviseõde, millised vaktsineerimised on lapsele tehtud enne Soome tulekut.

Kui soovid, et sinu laps saaks mõne sellise vaktsiini, mida vaktsineerimisprogrammis ei ole, broneeri aeg arsti juurde. Arst võib kirjutada vaktsiini kohta retsepti ja terviseõde või sinu lapse vaktsineerida. Pead vaktsiini ise apteegist ostma.

linkkiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos:
Soome vaktsineerimisprogrammsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Pikaajaline haigus või puudega lapse hooldamine

Kui hooldad kodus pikaajaliselt haiget või puudega alla 16-aastast last, võid taotleda Rahvapensioniametist erihooldusraha (erityishoitoraha). Rahvapensioniametist võid saada ka toetust lapse taastusraviks (kuntoutus). Raskelt haige või puudega laps võib saada Rahvapensioniametist alla 16-aastase puudetoetust (alle 16-vuotiaan vammaistuki). Rahvapensioniameti toetused on mõeldud neile, kes kuuluvad Soome sotsiaalse kaitse alla.

Lisateavet elust Soomes koos puudega lapsega saad InfoFinlandi alamlehelt Puudega laps.

linkkiKela:
Erihooldusraha alla 16-aastasele lapselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKela:
Puudetoetus lapselesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Poiste ümberlõikamine

Ümberlõikamine (ympärileikkaus) on alati pöördumatu toiming. Kui seda tehakse mittemeditsiinilisel põhjusel, sekkutakse poisi füüsilisesse puutumatusesse. Ümberlõikamist tohib teha ainult litsentseeritud arst. Ümberlõikamiseks on vajalik poisi hooldajate kirjalik nõusolek. Kui lapsel on kaks hooldajat, vajatakse mõlema nõusolekut, muidu ei tohi toimingut teha. Poisil on õigus operatsioonist keelduda. Ümberlõikamist ei tohi teha ilma arsti poolt tehtud valuvaigistamiseta, ja selle peab tegema steriilsetes tingimustes. Mittemeditsiiniline ümberlõikamine ei kuulu avaliku sektori poolt finantseeritud tervishoiu alla, seega ei ole seda võimalik teha avalikus tervisekeskuses ja selle eest tuleb ise tasuda.

Küsi lisaks ümberlõikamise kohta nõuandlast, tervisekeskuse arstilt, kooli meditsiiniõelt või kooliarstilt.

Tütarlaste suguelundite moonutamine

Tütarlaste suguelundite moonutamine on Soomes kuritegu. Selle eest võib saada mitmeaastase vanglakaristuse. Samuti on kuritegu, kui tütarlapse suguelundite moonutamine viiakse läbi välisriigis.

linkkiAfrican Care:
Naiste ja tüdrukute ümberlõikaminesoome keel | inglise keel | somaali keel | araabia keel