Tietoa suomen ja ruotsin kielestä
theme icon

Teavet soome ja rootsi keele kohta

Soome on kakskeelne riik

Soomes on kaks riigikeelt, soome ja rootsi keel. Nendel keeltel on Soomes pikaajalised traditsioonid. Soome keelt räägib emakeelena 87 protsenti ja rootsi keelt räägib emakeelena umbes 5 protsenti soomlastest. Ametnikega suhtlemisel, näiteks töö- ja ettevõtlusbüroos (työ- ja elinkeinotoimisto), võid kasutada ükskõik kumba keelt.

Rootsi keelt räägitakse kõige rohkem Soome lääne- ja lõunarannikul. Mõnes piirkonnas räägitakse rootsi keelt rohkem kui soome keelt. Kontrolli, mis keeles sinu elukohas peamiselt räägitakse.

Omavalitsused võivad olla ükskeelsed või kakskeelsed. Kui omavalitsus on kakskeelne, võid kasutada kas soome või rootsi keelt, kui ajad asju omavalitsuses, näiteks sotsiaalbüroos (sosiaalitoimisto).

Mõnes töökohas tuleb osata nii soome kui rootsi keelt.

Soome koolides õpitakse nii soome kui ka rootsi keelt. Õpilased, kelle emakeel on soome keel, õpivad koolis rootsi keelt. Õpilased, kelle emakeel on rootsi keel, õpivad soome keelt.

Kui immigrandi laps käib koolis, kus õppetöö toimub soome keeles, õpib ta koos soomekeelsete lastega võõrkeelena ka rootsi keelt.

Milline keel on soome keel?

Soome keel on soome-ugri keelkonna keel. Soome keele sugulaskeeled on näiteks eesti ja ungari keel. Soome keeles on väga palju käände- ja pöördevorme, näiteks nimisõnade käändevorme ning tegusõnade pöörde- ja ajavorme. Eessõnu on vähem kui näiteks indoeuroopa keeltes. Soome keeles on ka veidi tagasõnu. Sõnade järjekord lauses on vabam kui paljudes teistes keeltes. Soome keeles on ka palju laensõnu näiteks rootsi, saksa, vene ja inglise keelest.

Soome keele hääldamine on väga reeglipärane. Sõna rõhk on alati esimesel silbil.

Soomes on levinud sinatamine. Vahel võib olla viisakas ka teietada. Näiteks klienti ja eakat inimest sageli teietatakse.

Milline keel on rootsi keel?

Rootsi keel on indoeuroopa keel, mis kuulub Skandinaavia germaani keelte hulka. Rootsi keele sugulaskeelteks on näiteks norra, taani ja saksa keel. Rootsi keeles on ka palju laensõnu prantsuse keelest.

Rootsi keeles tegusõnad pöörduvad erinevates ajavormides. Nimisõnad on kahest soost. Omadussõnad käänduvad nende sugude järgi.

Rootsi keeles kasutatakse palju eessõnu ja sõnade järjekord lauses on väga reeglipärane.

Soomes räägitavat rootsi keelt nimetatakse soomerootsi keeleks. Seda hääldatakse Rootsis räägitava rootsi keelega võrreldes veidi erinevalt. Rootsi keele hääldus on peaaegu reeglipärane.

Kohalikud vähemuskeeled

Lisaks soome ja rootsi keelele räägitakse Soomes ka teisi kohalikke keeli.

Saami keeled on Soome põliskeeled. Soomes räägitakse kolme saami keelt. Need kuuluvad soome-ugri keelte hulka.

Soomes räägitav romani keel ehk mustlaskeel kuulub indoeuroopa keelte hulka.

Soomes on ka oma viipekeel.

Teavet nende keelte kohta saad Kodumaiste Keelte Uurimiskeskuse (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) veebilehelt.

linkkiOikeusministeriö:
Teavet keeleseaduse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiKunnat.net:
Rootsikeelsed ja kakskeelsed omavalitsusedsoome keel | rootsi keel

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Teavet soome keele kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Teavet rootsi keele kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Teavet saami keelte kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Teavet Soome romani keele kohtasoome keel

linkkiKotimaisten kielten keskus:
Teavet soome viipekeele kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiSuvi.viittomat.net:
Soome viipekeele veebisõnaraamatsoome keel