Virallinen todistus kielitaidosta
theme icon

Ametlik keeleoskuse tunnistus

Kui soovid taotleda Soome kodakondsust, vajad ametlikku tunnistust soome või rootsi keele oskuse kohta. Nõutavat keeleoskust võid tõendada ka soome või soomerootsi viipekeeles. Tunnistusest on tavaliselt kasu, kui kandideerid tööle või õppekohale.

Keeleoskust võid tõendada:

 • üldkeele eksamiga (yleinen kielitutkinto)
 • riikliku soome või rootsi keele keeleeksamiga (valtionhallinnon suomen tai ruotsin kielen kielitutkinto)
 • lõputunnistuse (päättötodistus) soome või rootsi keele hindega

Üldkeele eksam

Üldkeele eksam ehk YKI on keeletest, mis on suunatud täiskasvanutele. Üldkeele eksamiga saad tõendada soome või rootsi keele oskust.

Eksam on tasuline. Saad eksami sooritamise kohta tunnistuse, mis näitab sinu keeleoskuse taset.

Keeleeksamitel on kolm taset: algtase, kesktase ja kõrgtase. Iga eksamitase hõlmab kahte keeleoskustaset, mida on kokku kuus.

 • Algtase on mõeldud neile, kes oskavad keelt kasutada argisituatsioonides ehk kelle keeleoskustase on 1–2.
 • Kesktase on mõeldud neile, kes oskavad keelt üsna hästi ehk kelle keeleoskustase on 3–4.
 • Kõrgtase on mõeldud neile, kes oskavad keelt väga hästi ehk kelle keeleoskustase on 5–6.

Loe erinevate keeleoskustasemete täpsemaid kirjeldusi Haridusameti veebilehelt.

Kui soovid taotleda Soome kodakondsust (kansalaisuus), võid tõendada piisavat soome või rootsi keele oskust, kui sooritad üldkeele eksami suulise ja kirjaliku osa vähemalt keeleoskustasemele 3.

Keeleeksam kestab 3–6 tundi. Ülesannete teemavaldkonnad on seotud igapäevaeluga, nagu vaba aeg, koolitus ja tavapärased töösituatsioonid. Eksamil on erinevad ülesanded, kus vajad järgmisi oskusi:

 • tekstist arusaamine
 • kirjutamine
 • grammatika ja sõnavara
 • kõnest arusaamine
 • rääkimine

Võid eksami sooritada Soome erinevates piirkondades. Lisateavet registreerumise kohta saad Haridusameti (Opetushallitus) veebilehelt.

Eksameid klassifitseeritakse kursustest erineva skaala alusel. Kui oled läbinud Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastava keelekursuse, vastavad kursuse andmed üldkeele eksami (YKI) tasemele ligikaudu alljärgnevalt:

 • A1 – YKI 1
 • A2 – YKI 2
 • B1 – YKI 3
 • B2 – YKI 4
 • C1 – YKI 5
 • C2 – YKI 6

Enne kui registreerud eksamile, tutvu lähemalt eksami erinevate tasemete nõudmistega. Võid küsida nõu ka oma soome keele õpetajalt.

Lisateavet üldkeele eksami kohta saad Haridusameti (Opetushallitus) veebilehelt.

linkkiOpetushallitus:
Üldkeele eksamidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Üldkeele eksamite keeleoskuse tasemed(pdf, 100 KB)soome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Registreerumine üldkeele eksamile ja eksamitasudsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Riiklik keeleeksam soome ja rootsi keele oskuse kohta

Kui soovid töötada avalikus sektoris, vajad soome või rootsi keele oskuse tunnistust. Saad tõendada oma soome või rootsi keele oskust riikliku keeleeksamiga. Küsi tööandjalt, millised keeleoskuse nõuded kehtivad töökohale, kuhu soovid kandideerida.

Eksamil on kolm taset: rahuldav, hea ja väga hea. Töö- või õppekohast sõltub, millise taseme eksami pead sooritama. Soome kodakondsuse saamiseks vajad tunnistust, mille järgi keeleoskus on vähemalt rahuldav.

Eksamit tasemele „rahuldav“ või „hea“ saad sooritada üle kogu Soome. Haridusameti veebilehelt leiad nende linnade nimekirja, kus saab eksamit teha.

Eksamit tasemele „väga hea“ saad sooritada ainult Helsingis.

Eksam sisaldab erinevaid teste. Nende raames toimub tekstide lugemine ja kuulamine ning küsimustele vastamine. Lisaks on intervjuu-, vestlus- ja kirjalikke ülesandeid.

Riikliku keeleeksami saad asendada, kui oled sooritanud teatud õpingud. Näiteks riikliku keeleeksami tasemele „hea“ vastab kõrgkoolis soome või rootsi keeles kirjutatud küpsuskirjand (kypsyysnäyte). Lisateavet saad Haridusameti veebilehelt.

linkkiOpetushallitus:
Riiklikud keeleeksamidsoome keel | rootsi keel

Keeleoskuse tunnistus õpingute alusel

Kui soovid taotleda Soome kodakondsust, saad tõendada soome või rootsi keele oskust ka sellega, kui sul on olemas mõni järgmistest:

 • põhikooli lõputunnistus, kus on aktsepteeritav hinne soome või rootsi keelele emakeelena või teise keelena
 • gümnaasiumi lõputunnistus, kus on aktsepteeritav hinne soome või rootsi keelele emakeelena või teise keelena
 • soome- või rootsikeelsed riigieksamite tulemused (ylioppilastutkinto), kus on aktsepteeritav hinne soome või rootsi keelele emakeelena või teise keelena
 • soome või rootsi keeles läbitud põhikutseõppe (ammatillinen perustutkinto) tunnistus
 • soome või rootsi keeles läbitud kutseõppe (ammattitutkinto) tunnistus
 • tunnistus ülikoolis või kõrgkoolis sooritatud riigiametnike soome või rootsi keele õpingute kohta
 • tunnistus küpsuskirjandi kohta, mille oled sooritanud soome või rootsi keeles riigieksamite või kutsekõrghariduse eksamite jaoks

Lisateavet saad Immigratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) veebilehelt.

linkkiOpetushallitus:
Keeleoskuse tõendamine õpingutest tulenevaltsoome keel | rootsi keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Keeleoskus ja Soome kodakondsussoome keel | rootsi keel | inglise keel