Avoliitto
theme icon

Vabaabielu

Vabaabielu on suhe, kus elukaaslased elavad koos, kuid ei ole omavahel abielus. Soomes on vabaabielusuhte alustamine, suhte mängureeglid ning vabaabielu lõpetamine iga paari eraasi. Vabaabielu kuskil ei registreerita.

Erinevalt abielust vabaabielus:

 • ei ole elukaaslastel teineteise suhtes ülalpidamiskohustust,
 • vabaabielukaaslased ei päri teineteise vara,
 • vabaabielukaaslane ei saa lesepensioni, kui tema vabaabielukaaslane sureb.

Võite kasutusele võtta ühise perekonnanime, kui:

 • teil on ühiseid lapsi või
 • olete koos elanud vähemalt viis aastat.

Kui soovite ühist perekonnanime, saatke nime muutmise avaldus Digi- ja rahvastikuandmete ametisse.

Kui elate püsivalt ühes korteris koos, siis kuulute ühte leibkonda. See on oluline, kui taotlete näiteks Kelast eluasemetoetust.

Loe täiendavalt vabaabielupaari eluasemetoetuse kohta InfoFinlandi alamlehelt Eluasemetoetus.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Perekonnanime muutminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Välisriigis sõlmitud vabaabielu

Vabaabielu võib olla elamisloa saamise aluseks. Ametiasutused kaaluvad elamisloa andmist alati juhtumipõhiselt.

Vabaabielust sündinud laps

Isaduse tuvastamine (Isyyden tunnustaminen)

Kui te elate vabaabielus ja teile sünnib laps, peab lapse isaduse tuvastama. Kui isadust ei tuvastata, on laps ametlikult isata laps ja ema vastutab üksinda lapse elatise ja hooldamise eest, hoolimata sellest, et elaksite koos. Isadust saab tuvastada raseduse ajal emade nõuandlas. Kui laps on sündinud, saab isadust tõestada oma valla lastekaitseametniku juures. Isaduse tuvastamise kinnitab Digi- ja rahvastikuandmete amet.

Isaduse tuvastamise järgselt:

 • võib lapsele anda isa perekonnanime
 • isa võib olla lapse hooldaja kas koos emaga või üksinda. Hooldaja (huoltaja) on isik, kes vastutab lapse hooldamise ja kasvatamise eest.
 • isa on kohustatud osalema lapse ülalpidamises
 • lapsel on pärimisõigus isa- ja isapoolse suguvõsa liinis ja vastupidi
 • isa surma korral on lapsel õigus perepensionile.

Kui isa isadust omaks ei võta, võib ema esitada kohtusse hagi isaduse tuvastamiseks.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Isaduse omaksvõtmine ja tuvastaminesoome keel | rootsi keel

Lapse perekonnanimi vabaabielus

Kui laps sünnib vabaabielust, võib ta saada:

 • ema perekonnanime või
 • isa perekonnanime, kui isadus on tuvastatud, või
 • vanemate ühise perekonnanime või
 • kaheosalise perekonnanime, mis on moodustatud vanemate perekonnanimedest.

Kui vanematel ei ole ühist perekonnanime, kuid neil on ühiseid lapsi, saab laps oma õe või vennaga sama perekonnanime.

Saad taotleda oma vabaabielupartneriga ühist perekonnanime, kui:

 • olete elanud koos vähemalt viis aastat või
 • teil on ühine laps.