Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Laste ja noorte õigused ja kohustused

6-aastane

 • Õigus ja kohustus:
  • Laps peab minema eelkooli.
  • Laps võib alustada kooliteed erandkorras antud loaga.

7-aastane

 • Õigus ja kohustus:
  • Algab kool (koolikohustus). Erandjuhtudel võib kooliminekut edasi lükata.

12-aastane

 • Õigus:
  • Lapse ees- või perekonnanime ei tohi muuta ilma tema nõusolekuta.
  • Last ei tohi arvata ilma tema nõusolekuta usuühendusse. Ka usuühendusest väljaastumiseks on vaja lapse nõusolekut.
  • Lahutatud vanemate lapsel on õigus keelduda kokkusaamisest teise vanemaga.
  • Last ei või adopteerida ilma lapse nõusolekuta.
  • Kui peres on probleeme, võib laps ise esitada asendushoolduse taotluse. Asendushooldus tähendab, et laps elab vanematest eraldi.
 • Kohustus:
  • Laps ei tohi enam sõita jalgrattaga kõnniteel.

14-aastane

 • Õigus:
  • Laps võib teha kerget tööd mõni tund päevas, kui see ei kahjusta tema tervist või ei sega kooliskäimist. Töölepingul peab olema hooldaja allkiri.

15-aastane

 • Õigus:
  • Noor võib ise sõlmida töölepingu. Vanemad võivad siiski alla 18-aastase töölepingu lõpetada, kui noor ei ole neile tööst rääkinud.
  • Noorel on õigus avada oma pangaarve ja hallata oma tööga teenitud varasid.
  • Kui noor on koolikohustuse täitnud, võib ta teha täistööajaga tööd ajavahemikul kella 6.00 – 22.00.
  • Noor võib teha mopeedi, traktori ja mootorpaadi juhtimiseks vajaliku juhiloa.
  • Noor tohib sõidutada jalgrattal alla 10-aastast last.
  • Noor võib vanemate kirjalikul loal liituda usuühendusega või usuühendusest välja astuda.
 • Kohustus:
  • Noor vastutab oma õigusrikkumiste eest. Kui noor sooritab kuriteo, võib ta saada süüdistuse ja kohus võib langetada tema suhtes otsuse.

16-aastane

Laste seksuaalse kaitse vanusepiir on 16 eluaastat. See tähendab seda, et seksuaalne tegevus alla 16-aastasega on karistatav tegu (Erandina samal arenguastmel olevate noorte omavaheline seksuaalsuhe). Seksuaalteenuste ostmine alla 18-aastaselt on kuritegu.

 • Õigus:
  • Õigus teha kergmootorratta juhtimiseks vajalik A kategooria juhiluba.
  • Õigus isiklikule ravikindlustuskaardile. See tähendab, et 16-aastane on kindlustatud vanaduse, töötuse ja töövõimetuse suhtes ja et ravikindlustushüvitis makstakse välja noorele endale, mitte näiteks vanematele.

17-aastane

 • Õigus:
  • Koolikohustus lõppeb, kui kooli ei ole juba lõpetatud.
  • Lõpeb õigus saada lapsetoetust (lapsilisä).
  • Noor võib taotleda KELA õppetoetust. Hooldaja sissetulek mõjutab siiski saadava õppetoetuse suurust ja selle määramist.

18-aastane

Täisealisus

 • Täisealisel on õigus:
  • abielluda
  • hääletada riiklikel ja kohalikel valimistel
  • taotleda endale passi
  • liituda usuühinguga või sellest välja astuda
  • käsutada oma vara kasutamist
  • taotleda juhiluba (näiteks mootorratas, sõiduauto)
  • saada kodakondsus (18-22-aastane), kui on elanud pikka aega Soomes.
 • Kohustus:
  • meestel sõjaväekohustus (sõjaväe- või tsiviilteenistus)

Täisealiste õiguste ja kohustuste kohta loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Sinu õigused ja kohustused Soomes.

linkkiLapsiasiavaltuutettu:
Voldik "Lapse õigused"soome keel | rootsi keel | inglise keel | vene keel