Kun lapsi syntyy Suomessa
theme icon

Kui laps sünnib Soomes

Lapse sünd registreeritakse haiglas

Kui laps on sündinud, registreeritakse sünd haiglas Soome rahvastikuregistrisse ja laps saab ajutise isikukoodi. Seda tehakse juhul, kui:

 • lapse emal on elamisõigus Soomes,
 • emal on koduvald Soomes ja
 • emal on Soome isikukood.

Kui ema ei ole Soomes registreerunud, ei saa haigla sündi registreerida ning emale Digi- ja rahvastikuandmete ametist vormi ei saadeta. Sel juhul pöördu Digi- ja rahvastikuandmete ametisse ja küsi lapse registreerimiseks juhiseid.

Ema registreerumise kohta saad täpsemalt lugeda InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
Digi- ja rahvastikuandmete ameti kontaktandmedsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapse registreerimine rahvastikuregistrisse

Digi- ja rahvastikuandmete amet saadab emale vormi koju kahe nädala jooksul pärast sünni registreerimist. Selle vormiga saad teatada ametivõimudele:

 • lapse registreerimise Soome rahvastikuregistrisse;
 • lapse nimed;
 • emakeele;
 • usundi.

Täida vorm hoolikalt ja allkirjasta. Kui vanemad on abielus, peavad vormi allkirjastama mõlemad vanemad.

Tagasta vorm Digi- ja rahvastikuandmete ametisse kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Võid tagastada vormi posti teel või viia selle isiklikult Digi- ja rahvastikuandmete ametisse. Alles pärast seda on laps rahvastikuregistrisse registreeritud.

Lapse nimi

Soomes kehtib nimeseadus. Selle kohaselt peab kõigil, kelle elukoht on Soomes, olema perekonnanimi ja 1–4 eesnime. Eesnimed peavad vastama Soome nimeseadusele. Näiteks õdedele-vendadele ei tohi panna esimeseks nimeks ühesugust nime.

Laps saab perekonnanime oma vanematelt. Kui vanematel on ühesugune perekonnanimi, saab see lapse perekonnanimeks.

Kui vanematel on erinev perekonnanimi, sõltub lapse perekonnanimi olukorrast.

 • Kui vanemad on abielus, võivad nad lapsele panna ükskõik kumma abikaasa perekonnanime.
 • Kui vanemad ei ole abielus, võib laps saada kas ema perekonnanime või isa perekonnanime, kui isadus on tuvastatud. Lisateavet isaduse tuvastamise kohta loe selle lehe alalõigust Isaduse tuvastamine.

Kui vanemate perekonnanimeks on kaheosaline perekonnanimi, saab see ka lapse perekonnanimeks.

Kui vanematel on varasemast ühiseid lapsi, peab alaealistel õdedel-vendadel olema ühesugune perekonnanimi.

Kui vanemad on lahutatud, otsustab nime üle lapse hooldaja.

Kui vanemad ei jõua lapse perekonnanime osas üksmeelele, saab laps ema perekonnanime.

Lapse emakeel

Lapse sündimisel tuleb talle registreerida emakeel. Keele registreerimine on kohustuslik. Saad valida lapse emakeeleks ainult ühe keele. Soovi korral saad keelt hiljem muuta.

Tasub mõelda, millist keelt soovid lapsele emakeeleks registreerida. See võib mõjutada seda, mis keelt laps koolis õppida saab.

Need lapsed, kelle emakeel on mõni muu keel kui soome või rootsi keel, õpivad soome või rootsi keelt teise keelena ehk S2 õppes. Peale selle võib sinu laps õppida ka oma emakeelt, kui emakeeleks on registreeritud mõni muu keel kui soome või rootsi keel. Oma emakeele õppimine on vabatahtlik.

linkkiOpetushallitus:
Voldik "Oma keel - oma meel"(pdf, 789.88 KB)soome keel

Lapse usund

Lapse usund on perekonnasisene asi. Saad ise otsustada, millisesse usuühendusse laps kuulub. Usundi teatamine ei ole kohustuslik. Kui üks vanematest on lapse üksikhooldaja, võib ta lapse usuühendusse kuulumise otsustada üksinda.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Usuvabadussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVapaa-ajattelijain liitto ry:
Laste ja noorte usuvabadussoome keel

Millise kodakondsuse laps saab?

Lapse kodakondsus sõltub vanemate kodakondsusest. Laps saab sündides Soome kodakondsuse, kui:

 • lapse ema on Soome kodanik;
 • lapse isa on Soome kodanik ja vanemad on abielus;
 • lapse isa on Soome kodanik, laps sünnib Soomes väljaspool abielu ja mehe isadus tuvastatakse;
 • lapse isa on surnud enne lapse sündi, kuid oli surres Soome kodanik ja abielus lapse emaga; või
 • lapse isa on surnud enne lapse sündi, laps sünnib Soomes väljaspool abielu ja mehe isadus tuvastatakse.

Laps saab Soome kodakondsuse ka siis, kui ta sünnib Soomes ja ei saa vanematelt ühegi teise riigi kodakondsust. Sel juhul määrab lapse kodakondsuse Immigratsiooniamet.

Lapsel võib olla üheaegselt Soome ja mõne teise riigi kodakondsus. See sõltub sellest, kas teine riik aktsepteerib mitmekordset kodakondsust. Küsi teavet oma riigi esindusest.

Loe Soome kodakondsuse kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Soome kodakondsus.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Lapse kodakondsussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Soome kodakondsuse taotleminesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kui laps ei saa Soome kodakondsust

Kui laps ei saa sündides Soome kodakondsust, taotle talle passi sinu koduriigi esindusest. Selleks vajad lapse sünnitõendit, mille saad Digi- ja rahvastikuandmete ametist.

InfoFinlandi lehelt Saatkonnad Soomes leiad teavet teiste riikide esinduste kohta Soomes.

Seejärel vajab laps elamisluba või EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist.

 • Kui laps saab ühe ELi liikmesriigi kodakondsuse, taotle talle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist Immigratsiooniameti veebiteenuse Enter Finland või Immigratsiooniameti teeninduspunkti kaudu.
 • Kui laps saab mõne teise riigi kodakondsuse, taotle talle elamisluba Immigratsiooniameti veebiteenuse Enter Finland või Immigratsiooniameti teeninduspunkti kaudu.

linkkiEnterfinland.fi:
Elektrooniline taotlussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Lapse sotsiaalne kaitse

Kui laps kuulub Soome sotsiaalse kaitse alla, saab ta Kela kaardi ehk ravikindlustuskaardi. Kela saadab kaardi koju pärast seda, kui laps on saanud isikukoodi ja nime.

Peretoetusi pead Kelast eraldi taotlema. Loe teema kohta lisaks InfoFinlandi lehtedelt Toetused lapseootel emale ja Toetus pärast lapse sündi.

Isaduse tuvastamine

Kui lapse vanemad on abielus, ei ole vaja isadust eraldi tuvastada.

Kui lapse ema ja isa ei ole abielus ja isadust ei tuvastata, on laps ametlikult isatu.

Isadust saab tuvastada juba raseduse ajal emade nõuandlas või peale lapse sündi oma valla laste järelevalveinspektori juures. Kui isadus tuvastatakse enne lapse sündi, algab isadusküsimuse läbivaatamine alles peale seda, kui lapse sünnist on möödunud 30 päeva. Isaduse tuvastamise kinnitab Digi- ja rahvastikuandmete amet.

Loe teema kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Vabaabielu.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
Isaduse omaksvõtmine ja tuvastaminesoome keel | rootsi keel

Lapsel peab olema hooldaja

Soome seadusandluse kohaselt on laps alla 18-aastane isik. Alla 18-aastasel peab olema alati vähemalt üks hooldaja. Üldjuhul on lapse hooldajateks tema enda vanemad.

Abielust sündinud lapse hooldajateks on mõlemad vanemad koos.

Kui vanemad ei ole abielus ning isadust ei ole tuvastatud, on lapse hooldaja ema ja tema üksinda teeb otsused kõikides last puudutavates küsimustes. Seega teeb last puudutavates küsimustes otsused ema, isegi kui vanemad elavad koos. Isa saab lapse hooldusõiguse, kui vanemad sõlmivad ühishoolduslepingu ja isadus on tuvastatud.

Hooldusleping sõlmitakse kas enne lapse sündi nõuandlas või pärast sündi oma valla laste järelevalveinspektori juures.