Yhden vanhemman perhe
theme icon

Ühe vanemaga pere

Soomes on üksikvanemaga pered väga levinud. Laps võib sündida väljaspool abielu või on vanemad lahutatud.

Ühe vanemaga peres elab koos lastega üks vanematest ilma abikaasata. Lapsevanem võib sellisel juhul olla kas üksikvanem (yksinhuoltaja) või ühishooldusõigusega lapsevanem (yhteishuoltaja). Üksikvanem vastutab üksinda lapse kasvatamise eest. Ühishooldusõigusega vanem seevastu lepib last puudutavates küsimustes teise vanemaga kokku.

Ühishoolduse korral otsustavad vanemad paljud asjad ühiselt. Nendeks on lapse:

 • nimi
 • elukoht
 • kasvatamine
 • keel
 • usund
 • haridus
 • tervishoid
 • lapse vara käsutamine.

Ühishooldus eeldab vanemate võimet tegutseda ühiselt lapse huvides. Näiteks passi taotlusel peab olema mõlema vanema nõusolek.

Üksikvanem teeb kõik last puudutavad otsused ise. Ametiasutused, nagu lasteaed ja kool, annavad teavet lapse kohta vaid hooldajale. Teine lapsevanem saab siiski otsustada lapse hoolduse ja kasvatamise küsimusi siis, kui laps on tema juures.

Abielu lahutamisel või vabaabielu lõppemisel peavad vanemad tegema laste hooldust, ülalpidamist, elukohta ja kohtumisõigust puudutavad otsused. Loe täiendavalt InfoFinlandi alamlehelt Lapsed abielulahutuses.

Last võib lapsendada ka üksinda. Adopteerimine on reguleeritud adopteerimisseadusega. Kui soovid last üksinda adopteerida, küsi nõu oma kohaliku omavalitsuse sotsiaalbüroost.

Üksikvanemaga Perede Liit (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) pakub teavet ja organiseerib tegevust üksikvanemaga peredele. Finlexi veebilehel võid tutvuda Seadusega lapse hooldusest ja kohtumisõigusest.

Väikeperede Ühing (Pienperheyhdistys) on üksikvanemate loodud kodanikeühendus, mis pakub tegevust liikmesperedele.

linkkiFinlex:
Seadus lapse hooldusest ja kohtumisõigusestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:
Teavet üksikvanemaga peredelesoome keel

linkkiPienperheyhdistys ry.:
Tegevust väikeperedelesoome keel | inglise keel

Elatis

Mõlemad vanemad vastutavad lapse ülalpidamise eest, isegi kui nad ei ela koos. Kui vanemad lahutavad, peavad nad kokku leppima lapse ülalpidamises ja võimalikus elatises (elatusapu).

Elatise suurus arvutatakse lapse ülalpidamise vajaduse ja vanemate ülalpidamisvõime alusel. Lapse ülalpidamise vajadus tähendab rahasummat, mis on vajalik lapse igakuiseks ülalpidamiseks. See sisaldab näiteks kulutusi toidule ja riietele ja võimalikku lasteaiatasu. Lapse ülalpidamise vajadus jagatakse vanemate vahel tasumiseks vastavalt nende ülalpidamisvõimele. Ülalpidamisvõime arvutamisel arvestatakse tuludest maha maksud ja muud kohustuslikud väljaminekud. Elatise väljaarvutamisel saad paluda abi oma kohaliku omavalitsuse laste järelevalveinspektorilt (lastenvalvoja).

Elatise kohta tasub teha kirjalik leping, mille kinnitab sotsiaalkomisjon. Selline kinnitatud leping on sama ametlik kui kohtuotsus. Palu kinnitamist oma kohaliku omavalitsuse laste järelevalveinspektori kaudu.

Kui vanemad ei jõua elatises kokkuleppele, võivad nad pöörduda perelepitaja poole. Viimase võimalusena lahendatakse asi esimese astme kohtus. Lisateavet pereasjade lepitamise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Abielulahutus.

Elatistoetus

Teatud olukordades võib lapsega koos elav vanem taotleda Kelast elatistoetust (elatustuki).

Võid taotleda Kelast elatistoetust, kui:

 • Elatist maksma kohustatud vanem ei ole kinnitatud elatist tasunud (Kela nõuab selle temalt tagantjärele sisse).
 • Kinnitatud elatis on ülalpidamiskohustusega vanema majandusliku olukorra tõttu elatistoetusest väiksem.
 • Elatist ei ole ülalpidamiskohustusega vanema majandusliku olukorra tõttu üldse tasumiseks kinnitatud.
 • Oled lapsendanud lapse üksinda.
 • Väljaspool abielu sündinud lapse isadust ei ole tuvastatud.

Võid saada elatistoetust, kui oled Soome alaliselt elama asunud. Võid saada elatistoetust ka siis, kui oled tulnud teisest EL-i liikmesriigist või EMP riigist või Šveitsist Soome tööle. Ka laps, kellele elatistoetust taotletakse, peab elama Soomes.

Lisateavet saad Kelast.

linkkiKela:
Elatis ja elatistoetussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiElatusvelvollisten liitto ry:
Teavet ülalpidamiskohustusega vanematelesoome keel

linkkiYhden Vanhemman Perheiden Liitto:
Abielulahutus Soomesinglise keel | vene keel | eesti keel