Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet
theme icon

Abikaasade õigused ja kohustused

Abikaasad on omavahel võrdsed. Nad peavad abielus teineteist usaldama ning ühiselt pere nimel tegutsema.

Kummalgi abikaasal on ise õigus otsustada, kas ta soovib tööl käia või osaleda väljaspool perekonda ühiskondlikus ja muus tegevuses.

Loe vanemate kohustustest laste suhtes InfoFinlandi alamlehelt Laste kasvatamine Soomes.

Abikaasade ülalpidamiskohustus

Kumbki abikaasa on kohustatud vastavalt oma võimetele osalema pere ühises majapidamises ja abikaasa ülalpidamises. Kui üks abikaasadest ei käi tööl, peab jõukam abikaasa katma näieks kulud rõivastele ja toidule.

Abielu ja lapsed

Kui abielus olev naine saab lapse, märgitakse naise abikaasa rahvastikuregistris automaatselt lapse isaks. Mõlemad vanemad kantakse rahvastikuregistrisse kui lapse hooldajad.

Abikaasad võivad ühiselt lapse lapsendada. Adopteerimine on reguleeritud adopteerimisseadusega. Kui oled huvitatud adopteerimisest, küsi lisateavet kohaliku omavalitsuse sotsiaalkeskusest.

Vara

See vara, mis on abikaasal abielu sõlmimise hetkel või mille ta hangib abielu ajal, kuulub talle. Abikaasad võivad omandada vara ka ühisomandisse. Abikaasadel on abielust tulenev õigus teineteise varale. Kui abielu lõppeb lahutusega, kuulub vara abikaasade vahel jagamisele. Kui abielu lõppeb abikaasa surmaga, siis jagatakse abikaasade kokku arvutatud vara surnud abikaasa pärijate ja elus oleva abikaasa vahel. Testamendiga ei ole võimalik tühistada abikaasa õigust varale (avio-oikeus). Kui abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu, jagatakse vara lahutuse ja ühe abikaasa surma korral vastavalt abieluvaralepingule.

Loe täpsemalt varade kohta abielusuhtes ja abieluvaralepingu kohta InfoFinlandi lehelt Abielu sõlmimine Soomes, meelespea.

Võlg

Kumbki abikaasa vastutab üksinda selle võla eest, mille ta on võtnud enne abielu või selle ajal. Kui üks abikaasa on võtnud võlgu pere ülalpidamiseks, näiteks toidu ostmiseks, siis vastutavad selle võla eest mõlemad abikaasad. Soovi korral võivad abikaasad koos võlgu võtta ja sel juhul nad ka vastutavad ühiselt võla tagasimaksmise eest.

Ühine eluase

Üks abikaasadest ei või müüa ilma teise abikaasa loata ühist eluaset või sinna juurde kuuluvat vallasvara, näiteks mööblit.

Probleemid abielus?

Kui sul on paarisuhteprobleemid, saad nõu küsida näiteks kohaliku omavalitsuse perenõuandlast või tervisekeskusest. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Abielu ja paarisuhte probleemid.

InfoFinlandi lehelt Vägivald leiad teavet selle kohta, mida võid teha, kui sinu abikaasa kasutab vägivalda või ähvardab sellega.

Paljud organisatsioonid ja kogudused organiseerivad tugirühmi lahutatutele. Lisateavet saad näiteks Rahvastikuliidu (Väestöliitto) ja nõustamiskeskuse Kirkon perheasiain neuvottelukeskus veebilehtedelt.

Vahel võib abielu lõppeda lahutusega. Loe teema kohta InfoFinlandi alamlehelt Abielulahutus.

linkkiSuomen evankelis-luterilainen kirkko:
Teavet kiriku perenõustamise kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiVäestöliitto:
Tugi abielulahutuse korralsoome keel

Pereliikme surm

Kuidas tegutseda ja kust saada abi pereliikme surma korral? Loe teema kohta InfoFinlandi alamlehelt Surm.