Ammatillinen koulutus
theme icon

Kutseharidus

Võid taotleda Soomes kutsehariduskoolitust, kui oled lõpetanud põhikooli. Kutseõpe annab õpilasele teatud kutsekvalifikatsiooni. Õpe on väga praktilise suunitlusega. Ka täiskasvanud võivad õppida selgeks uue ameti või oma oskusi täiendada.

Sinu baasharidusest oleneb, millist kutsehariduskoolitust võid taotleda, ja kuidas seda taotleda.

 • Kui oled lõpetanud põhikooli, võid kandideerida kutseõppesse põhikooli baasil (peruskoulupohjainen ammatillinen koulutus).
 • Kui oled lõpetanud gümnaasiumi, võid kandideerida kutseõppesse gümnaasiumi baasil (lukiopohjainen ammatillinen koulutus).
 • Kui soovid omandada hariduse töö kõrvalt, võid kandideerida täiskasvanute kutseõppesse (ammatillinen aikuiskoulutus).

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine.

Kui oled läbinud baaskutseõppe, võid kandideerida õpingute jätkamiseks lisakutseõppesse, kutsekõrgkoolidesse ja ülikoolidesse.

linkkiOpintopolku.fi:
Üldteavet kutsehariduse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Lisateavet kutseõppe kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpintopolku.fi:
Kutsekoolide ja gümnaasiumide ühisavaldussoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpintopolku.fi:
Hinnangul põhinev valiksoome keel | rootsi keel

linkkiOpintopolku.fi:
Erialad kutseharidusessoome keel | rootsi keel | inglise keel

Ettevalmistus kutseõppeks

Baaskutseõppeks ettevalmistav koolitus (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) ehk VALMA on mõeldud neile, kes soovivad omandada kutsehariduse. VALMA-koolitusel saad teadmised ja oskused, mis on sulle hiljem abiks kutseõppe omandamisel. Samuti saad edendada keeleoskust. Saad täiendada oma baasharidust. VALMA-koolituse pikkus on üks õppeaasta.

Loe lisateavet InfoFinlandi lehelt Kutseõppeks ettevalmistav koolitus.

Baaskutseharidus

Baaskutsekvalifikatsioon annab teatud ameti põhioskused. Baaskoolitus põhikooli baasil kestab umbes kolm aastat. Võid õppida üheaegselt nii kutseõppeasutuses kui ka gümnaasiumis. Sel juhul võid saada topeltkvalifikatsiooni (kaksoistutkinto).

Kutseõppeasutuses on palju erialasid, mida võid õppida.

 • pedagoogilised erialad
 • humanitaarteaduste ja kunstierialad
 • ühiskonnateaduste erialad
 • kaubandus ja haldus
 • loodusteadused
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 • tehnilised erialad
 • põllumajanduse ja metsanduse erialad
 • tervishoiu- ja heaolusektori erialad
 • teeninduse erialad

Individuaalne pädevuse arenguplaan

Igale õppurile koostatakse individuaalne pädevuse arenguplaan (HOKS). Plaani pannakse kirja, milliseid teadmisi ja oskusi oled varem omandanud, ja lepitakse kokku, mida juurde õpid. Õpinguid võid läbida omas tempos ning oma oskusi saad näidata töökohtade praktiliste ülesannete kaudu.

Koolitusleping

Koolitusleping tähendab töö käigus õppimist. Koolitusleping on hea alternatiiv õppelepingule, kui soovid saada praktilist väljaõpet töökohal. Koolituse aja eest töötasu ei maksta. Koolituslepingut on võimalik ka õppelepinguga siduda.

Kutseharidus pärast gümnaasiumi

Kui oled lõpetanud gümnaasiumi või sooritanud küpsuseksami, võid taotleda kutsehariduskoolitust gümnaasiumi baasil. Siis ei või sa taotleda kutsehariduskoolitust põhikooli baasil. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine.

Täiskasvanute kutseharidus

Kui sa käid tööl, võid omandada kutsehariduse paindlikult töö kõrvalt. Täiskasvanute kutsehariduseks on

 • kutsebaasharidus
 • kutseharidus
 • spetsiaalkutseharidus.

Koolitusel võetakse arvesse sinu varasem haridus ning need oskused, mis sa oled hankinud tööl või ettevõtjana.

Täpsemat teavet sellest, kuidas võid taotleda täiskasvanute kutsekoolitust, leid InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine.

Töökohapõhine õpe õppelepinguga

Õppeleping (oppisopimus) tähendab töökohapõhist õpet. Töötad oma erialasel tööl ja läbid õppe töö kõrvalt.

Õppelepinguga õppe korral võid saada sama pädevuse kui kutseõppeasutuses:

 • baaskutseharidus (ammatillinen perustutkinto)
 • kutseharidus (ammattitutkinto)
 • spetsiaalkutseharidus (erityisammattitutkinto)

Vajad õppelepingu alusel toimuvaks koolituseks töökohta. Sa pead ise otsima tööandja, kes on valmis sind palkama. Sa ei saa alustada õppelepingupõhist koolitust, kui sul ei ole töökohta. TE-büroo (TE-toimisto) saab sind töökoha otsimisel aidata. Õppelepingu kohaks võib olla ka sinu praegune töökoht.

Kui sul on töökoht, pöördu oma piirkonna õppelepingubüroo (oppisopimustoimisto) poole. Võid pöörduda ka õppelepingu põhist koolitust pakkuva õppeasutuse poole. Näiteks paljud täiskasvanute koolituskeskused (aikuiskoulutuskeskus) pakuvad õppelepinguga koolitust.

Tööandja maksab sulle õppelepinguga koolituse ajal vähemalt praktikatasule vastavat töötasu. Kui sinu tööandja ei maksa teooriaõpingute aja eest palka, võib sul olla õigus taotleda päevaraha, sõidukulude hüvitisi ja peretoetust, kui kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla. Küsi lisateavet oma õppeasutusest.

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet õppelepingu alusel toimuva koolituse kohtasoome keel | rootsi keel

linkkiOppisopimus.net:
Teavet õppelepingu alusel toimuva koolituse kohtasoome keel

linkkiOppisopimus.net:
Õppelepingu büroode kontaktandmedsoome keel

linkkiOpetushallitus:
Teavet õppelepingu alusel toimuva koolituse kohtasoome keel | rootsi keel

Kutsetunnistus kutseoskuste ettenäitamise alusel

Saad oma kutseoskusi demonstreerida ettenäitamise kaudu. Sellisel juhul täidad töökohal praktilisi tööülesandeid tegelikes olukordades. Koolituse korraldaja nimetab kaks hindajat, kes sinu kutseoskusi hindavad.

linkkiOpetushallitus:
Teavet kutseoskuste ettenäitamise kohtasoome keel | rootsi keel

Tööandjate poolt korraldatav kutseõpe

Mõned tööandjad koolitavad ka ise endale inimesi. Neil tööandjatel on töökohagarantii. See tähendab seda, et inimene, kes koolituse läbib, saab tööandja juures tööd. Saad seega kutsehariduse ja töökoha. Näiteks paljud transpordiettevõtted ja Soome raudteid haldav VR koolitavad endale inimesi.