Lukio
theme icon

Gümnaasium

Peale põhikooli (peruskoulu) ehk põhiastet lähevad õpilased teise astme õppeasutusse (toisen asteen oppilaitos). Teise astme õppeasutused on gümnaasium ja kutseõppeasutused. Loe kutseõppeasutuste kohta lisaks InfoFinlandi alamlehelt Kutseharidus.

Gümnaasiumiõpingud on kutseõppega võrreldes teoreetilisemad. Õpingud on üldharivad, keskendudes eelkõige loodusteaduslikele ja humanitaarsetele õppeainetele. Mõnes gümnaasiumis õpetatakse ka palju kunstiaineid.

Mõned gümnaasiumid on erikallakuga. Need gümnaasiumid on keskendunud näiteks muusikale, spordile või loodusteadustele. Erikallakuga gümnaasiumid on väga populaarsed. Neisse õppima pääsemine võib osutuda raskeks.

Gümnaasium valmistab ette kutsekõrgkooli ja ülikooli astumiseks. Gümnaasiumis võib õppida nii noorena kui ka täiskasvanuna. Noored õpivad gümnaasiumi päevaõppes (päivälukio) või gümnaasiumi kaugõppes (etälukio), täiskasvanud õpivad sageli täiskasvanute gümnaasiumis (aikuislukio).

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet gümnaasiumiõpingute kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiSuomen Lukiolaisten Liitto:
Gümnaasiumiõpilaste organisatsioonsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Teavet gümnaasiumiõpingute kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Avaldus gümnaasiumisse astumiseks

Esita avaldus gümnaasiumisse astumiseks teise astme ühisavaldusena. Kui soovid õppida täiskasvanute gümnaasiumis, pöördu otse vastava õppeasutuse poole. Loe lähemalt InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine.

linkkiOpintopolku.fi:
Kutsekoolide ja gümnaasiumide ühisavaldussoome keel | rootsi keel | inglise keel

Gümnaasiumis õppimine

Gümnaasiumiõpingud kestavad tavaliselt kolm aastat. Gümnaasiumi võib läbida ka kahe või nelja aastaga.

Gümnaasiumiõpingute osas saab teha palju erinevaid valikuid. Võid valida lisaks kohustuslikele õppeainetele palju sulle sobivaid kursusi. Gümnaasiumis otsustad ise oma õpingute sisu ja kiiruse üle.

Gümnaasiumis ei ole õppeaasta õppemaksu. Õppimine on seega tasuta. Sa pead siiski muretsema ise gümnaasiumiõpikud. Raamatud on sageli kallid. Võimalik on muretseda ka kasutatud gümnaasiumiõpikuid. Sa pead hankima endale ka isikliku sülearvuti.

Kui sul on näiteks palju aega nõudev hobi või oled pikka aega haige, võid läbida gümnaasiumi kaugõppes. Lisateavet kaugõppe kohta küsi oma gümnaasiumist.

Küpsuseksamid

Gümnaasium lõppeb küpsuseksamitega (ylioppilastutkinto). Küpsuseksamid koosnevad erinevate õppeainete eksamitest. Küpsuseksamid ehk lõpu- ja riigieksamid (ylioppilaskoe) toimuvad sageli õpingute lõppetapis.

Emakeele eksam on küpsuseksamite kohustuslik eksam. Emakeele eksamina võib teha soome, rootsi või saami keele eksami. Kui sinu emakeel ei ole soome, rootsi või saami keel, võid teha eksami „soome või rootsi keel teise keelena“.

Lisaks emakeele eksamile pead tegema veel vähemalt kolm erineva õppeaine eksamit. Soovi korral võid teha rohkem eksameid.

Lisaks emakeele eksamile võid teha järgmiste õppeainete eksamid:

  • teise riigikeele eksam (soome või rootsi keel)
  • Võõrkeel: inglise, saksa, vene, prantsuse, itaalia, hispaania, portugali, ladina keel
  • matemaatika
  • reaalained (reaali) või teoreetilised ained nagu ajalugu, usundiõpetus, füüsika, keemia, bioloogia, psühholoogia, filosoofia

Küpsuseksamid toimuvad kevadel ja sügisel. Soovi korral võid teha osa eksamitest sügisel ja osa kevadel. Sa pead sooritama eksamid maksimaalselt kolme järgneva eksamikorraga.

linkkiOpintopolku.fi:
Infot gümnaasiumiharidusestsoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiYlioppilastutkintolautakunta:
Teavet küpsuseksamite kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel | prantsuse keel | saksa keel

Täiskasvanute gümnaasium

Täiskasvanute gümnaasium on mõeldud peamiselt üle 18-aastastele.

Täiskasvanute gümnaasiumis on õppimine paindlik. Võid sooritada kõik küpsuseksamid või õppida vaid ühte õppeainet. Õpid endale sobivas rütmis. Õppetöö toimub sageli õhtuti.

Paljud täiskasvanute gümnaasiumid pakuvad immigrantidele soome keele kursusi. Küsi keelekursuste kohta teavet otse täiskasvanute gümnaasiumist.

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet täiskasvanute gümnaasiumide kohtasoome keel | rootsi keel