Perusopetus
theme icon

Põhiharidus

Soomes käivad kõik lapsed koolis, sest seaduse järgi peavad kõik lapsed saama põhihariduse. Õpetajad on kõrgharidusega ja õpetamise tase on kõikides koolides kvaliteetne.

Tavaliselt omandavad lapsed ja noored põhihariduse põhikoolis. Üldjuhul läheb laps kooli sellel aastal, mil ta saab 7-aastaseks. Põhikool kestab tavaliselt 9 aastat. Põhikool on kõigile tasuta.

linkkiOpintopolku.fi:
Põhiharidus immigrantidelesoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koroonaviirus COVID-19

Haige laps ei tohi kooli minna. Laps peab jääma koju ka siis, kui sümptomid on kerged.

Vii laps koroonatesti tegema, kui tead, et ta on olnud lähikontaktis koroonapositiivsega. Koroonatesti tasub teha ka juhul, kui peres on inimesi, kellel on risk haigestuda koroonasse, näiteks vaktsineerimata üle 16-aastaseid. Lisateavet saad teenusekeskkonna Omaolo kaudu, oma tervisekeskusest või valvetelefonilt 116 117.

Loe koroonaviiruse kohta lisaks: Koroonaviirus COVID-19

Kui sinu alla 16-aastane laps on määratud isolatsiooni või karantiini ja sul pole võimalik seetõttu tööl käia, võib sul olla õigus Kela nakkushaiguste päevarahale.

Loe lisaks: Majanduslikud probleemid

linkkiOmaolo:
Koroonaviiruse kahtluse korral hinda sümptomeidsoome keel | rootsi keel | inglise keel

Koolitee alustamine

Vanemad registreerivad lapse kooli. Kohalik omavalitsus saadab aasta alguses kodudesse koolikohustuse teate (oppivelvollisuusilmoitus). Sinna on märgitud lapse elukohajärgne kool (lähikoulu). Elukohajärgne kool on see kool, mis asub kodule kõige lähemal. Vanemad võivad oma lapsele valida ka mõne muu kooli kui elukohajärgse kooli. Alati ei pruugi muus koolis siiski kohta saada.

Võid esitada kooli registreerimise avalduse lapse elukohajärgses koolis. Mõnes omavalitsuses saab esitada avalduse ka interneti kaudu. Kooli registreerimise aeg on aasta alguses, üldjuhul jaanuaris.

Inglise õppekeelega koolid ja muu õpe erinevates keeltes

Rahvusvahelised koolid ja inglise õppekeelega koolid asuvad suurtes linnades. Soomes on ka mõned saksa, prantsuse ja vene õppekeelega koolid.

Teavet nende koolide kohta leiad tavaliselt linnade veebisaitidelt.

Erinevad koolid

Laps võib minna ka mingi kallakuga kooli. Vahel on need koolid erakoolid. Kool võib näiteks spetsialiseeruda järgmistele valdkondadele:

  • kunst,
  • muusika,
  • sport,
  • alternatiivpedagoogika (näiteks Steinerpedagoogika).

linkkiSteinerkasvatuksen liitto:
Teavet Steinerkooli kohtasoome keel | inglise keel

Koolipäev ja õppimine

Kool algab augustis ja lõppeb mai lõpus või juuni alguses. Juunis ja juulis on suvevaheaeg.

Koolipäevade pikkus varieerub erinevates klassides. Alamastmes on lühemad koolipäevad kui ülemastmes. Tundide pikkus on 45 minutit. Koolinädalas on umbes 20 õppetundi.

Lapsed söövad koolis üks kord päevas sooja toitu. See on tasuta. Kui sinu lapsel on erimenüü, räägi sellest õpetajale.

Lapsed õpivad põhikoolis mitmeid kohustuslikke õppeaineid. Alamastme viimastes klassides ja ülemastmes saavad õpilased valida ka valikaineid.

Igaüks võib õppida koolis oma usundile vastavalt usuõpetust või kultuurilugu. Usundiõpetus tuleb organiseerida juhul, kui omavalitsuses on vähemalt kolm last, kes seda usundit tunnistavad.

Mõnedes koolides on erikallakuga klassid õpilastele, kes on näiteks andekad muusikas või kunstis. Tavaliselt on sellistesse klassidesse eraldi katsed.

Immigrandid ja põhikool

Laps või noor võib saada põhikooliks ettevalmistavat õpet, mille jooksul ta õpib soome (või rootsi) keelt ja mõningaid õppeaineid. Ettevalmistav õpe on mõeldud kõigile neile immigrantidest lastele, kelle teadmised ja oskused ei ole põhikooli klassis õppimiseks veel piisavad. Ettevalmistava õppe kestus on üldjuhul aasta. Seejärel läheb õpilane tavaklassi.

Kui lapse emakeel on mõni muu keel kui soome või rootsi keel, organiseerib kohalik omavalitsus oma emakeele õppe. Sel juhul võib laps õppida teise keelena ehk S2 keelena (S2-kieli) ka soome või rootsi keelt. Õpilane õpib soome (või rootsi) keelt teise keelena, kui tema soome või rootsi keele oskus ei ole emakeele tasemel.

Täiskasvanute gümnaasiumid organiseerivad põhihariduse andmist täiskasvanud immigrantidele, kellel puudub oma riigi põhihariduse tunnistus. Küsi lisateavet oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse nõustamisteenuste kaudu või lähimast täiskasvanute gümnaasiumist. Täiskasvanute gümnaasiumide kontaktid on leitavad interneti otsingumootorite abil.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
Teavet põhihariduse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

linkkiOpetushallitus:
Teavet põhihariduse kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel

Kodu ja kooli vahelised teated

Paljudes omavalitsustes edastab kool olulisi teateid veebipõhise keskkonna Wilma kaudu. Kool annab lapse vanematele keskkonna paroolid. Wilma kaudu saad lapse õpetajatega kontaktis olla ja saada teavet lapse õpingute, eksamite, puudumiste ning kooliürituste ja -vaheaegade kohta. Kui laps näiteks haiguse tõttu koolist puudub, teata sellest hommikul koolile Wilma kaudu.

On oluline, et jälgiksid Wilmat regulaarselt. Kui vajad Wilma kasutamisel abi, küsi koolilt juhendamist.

Kerava linn on avaldanud mitmes keeles Wilma kasutamise juhendeid. Pööra tähelepanu sellele, et eri linnades toimub Wilmasse sisselogimine erinevatelt aadressidelt.

linkkiKeravan kaupunki:
Juhend Wilma kasutamiseks(pdf, 239 kt)soome keel | inglise keel | vene keel | eesti keel | türgi keel | araabia keel | kurdi keel | tai keel | vietnami keel

Lastevanemate koosolekud

Soomes organiseerivad koolid õpilaste vanematele ühiseid lastevanemate koosolekuid. Need on mõeldud kõigile vanematele. Lastevanemate koosolekutel tutvud lapse kooli, õpetaja ja teiste vanematega. Saad ka teavet lapse kooliskäimisega seotud küsimuste kohta ja selle kohta, mis koolis toimub. Kui tead, kuidas lapsel koolis läheb ja mida koolis tehakse, saad oma last paremini aidata ning toetada.

Toetus õppimisel ja kümnes klass

Põhikooliõpilasi toetatakse õppimises. Õpilasnõustajad räägivad erinevatest õppimisviisidest ja edasiõppimisest. Nad tegelevad ka kutsenõustamisega.

Probleemsituatsioonides abistavad koolipsühholoogid ja koolikuraatorid. Õpetaja võib anda lapsele lühiajalist tugiõpet.

Laps saab eriõpet, kui tal on õppimis- või keskendumisraskused. Eriõppe rühmad on tavaklassidest väiksemad.

Õpetajad hoiavad vanematega sidet. Nad organiseerivad lastevanemate koosolekuid ja räägivad vanematele lapse õppeedukusest. Paljud koolid suhtlevad vanematega veebiteenuste kaudu.

Koolis võib olla olemas ka lisaõpe ehk niinimetatud kümnes klass (kymppiluokka). Kümnendas klassis võivad õpilased oma hindeid parandada ja mõelda, milline õppesuund neile huvi pakuks.

Võid esitada avalduse kümnendasse klassi, kui oled saanud põhikooli lõputunnistuse. Kümnes klass kestab ühe aasta.

linkkiOpintopolku.fi:
Teavet kümnenda klassi kohtasoome keel | rootsi keel | inglise keel